- 13 -

Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
10 - جمادى الآخرة - 1442 هـ
23 - 01 - 2021 مـ
10:09 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=342552
________Konfirmasi pemberitaan singkat mengenai vaksin Pfizer dan semua vaksin pakar perubatan umat manusia..


Dengan nama Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi, sholawat dan salam ke atas semua hamba-hamba pilihan Allah, dari kalangan para nabi, para shiddiq, para syuhada dan orang-orang sholeh, dari kalangan yang terdahulu dan yang terkemudian, juga dari kalangan penghuni alam malakut tertinggi hingga Hari Kiamat, selanjutnya..


Wahai sekalian anshar pendahulu yang terbaik, jadilah kalian semua sebagai saksi, pertama-tamanya terhadap diri kalian sendiri, kemudian terhadap orang-orang yang berpaling dari mengikuti Al Quran, yang berpaling dari mencari keputusan hukum dari Al Quran, yang tidak kembali berhukum dengannya, jadilah kalian semua saksi terhadap orang-orang yang mendustakan Al Quran, terhadap para pembuat keputusan mengenai urusan rakyat mereka, terhadap para ahli dewan pemerintahan kerajaan beserta tentera-tentera mereka, terhadap para ulama agama dan para ilmuwan astronomi, para fisikawan pakar kajicuaca dan iklim, juga terhadap para fisikawan, doktor dan profesor di seluruh dunia yang ahli mengenai virus-virus

Sesungguhnya aku telah memberitahukan bahawasanya Allah -Tuhanku dan Tuhan kalian-, telah mengumumkan perang secara langsung dengan pengendalian Allah -Maha Suci Dia- kepada virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui, tentera-tentera kecil dari Allah itu menerima arahan dari-Nya, secara langsung dari Dzat yang di atas Arasy-Nya yang agung, kerana Dia-lah yang menciptakan manusia

Memandangkan kelak ianya akan menyerang tubuh manusia sementara ianya tidak tahu organ-organ umat manusia, maka tentu sahaja para tentera Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa itu menerima perintah secara licik dan halus dari-Nya, Dzat yang menciptakan umat manusia, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (14)
Maha Benar Allah
[Al Mulk]


Aku telah memerincikan khabar pemberitaan ini sejak mula terjadinya perang dari apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona, aku telah memberitahukannya sejak tarikh 10 Rajab tahun 1441H, bersamaan 5 Maret 2020M, perkara pertama yang ditulis oleh pena Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani mengenai virus Corona, yaitu aku umumkan kepada umat manusia bahawa ianya adalah azab seksaan yang mendunia, bukan setakat pandemik yang akan berlalu bagaikan awan, kami telah buatkan ringkasan bayan keterangan yang pertama dalam tajuknya seperti berikut:

Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar..
selesai
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=350871Hendaklah seluruh umat manusia tahu bahawa dalam perang yang dilancarkan oleh Allah ini, ada rencana Allah dan strategi peperangan dari arah dan cara yang tidak diketahui oleh umat manusia, mereka akan menemukan beberapa perkara luarbiasa, ganjil dan menakjubkan pada apa yang mereka namakannya sebagai virus Corona, perkara-perkara yang tidak mereka perkirakan sebelumnya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Demi langit yang mengandung hujan (11) dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, (12) sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil. (13) dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. (14) Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. (15) Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (16) Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. (17)
Maha Benar Allah
[Ath Thooriq]


Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44) dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh. (45)
Maha Benar Allah
[Al Qalam]


Pasukan tentera para doktor yang berjubah putih juga sama sekali tidak berguna buat kalian, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. (20)
Maha Benar Allah
[Al Mulk]


Oleh kerana aku ini Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, khalifah Allah untuk seluruh dunia, maka aku tahu pasti bahawa negara-negara besar benar-benar menghadapi peperangan dengan Allah, yang menghantar sekecil-kecil tentera-Nya dalam Al Quran secara mutlak, virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui, yang tidak terikat dengan aturan wabak yang telah Allah letakkan di alam ini untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kalian;

Bahkan virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui ini adalah suatu ayat petanda mukjizat yang luarbiasa bagi semua aturan wabak dan epidemik dalam hukum alam yang dikenal oleh umat manusia, kerana ianya bukan sekadar wabak, namun bahagian dari ayat-ayat petanda azab seksaan, memandangkan ilmu pengetahuan umat manusia terbatas pada aturan wabak, maka dari itu tentu sahaja kelak Allah akan buatkan ilmu pengetahuan para pakar perubatan jadi sifar sebelah kiri


Wahai sekalian negara-negara besar umat manusia, yang mengira mereka itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan, ketahuilah kalian dengan pasti bahawasanya kalian ini menghadapi peperangan dengan Allah, dengan sekecil-kecil tentera Allah dalam Kitabullah, untuk membuatkan kalian tunduk merendah pada khalifah Allah dan hamba-Nya Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, pembenaran terhadap perumpamaan berupa tantangan dengan kebenaran dalam Kitabullah, pada firman Allah Ta'ala:

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (26)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]


Juga sebagai pembenaran terhadap janji Allah yang hak di era perutusan khalifah-Nya untuk seluruh dunia, Al Imam Al Mahdi Pembela Muhammad -Nasser Mohammed-, yang menyeru umat manusia beberapa tahun untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa semata-mata tiada sekutu bagi-Nya, dengan ilmu pengetahuan dan hujjah yang nyata dari Allah, Al Quran, menyeru semua muslim, non-muslim dan orang-orang yang mendustakan Al Quran, maka deklarasi tantangan dikeluarkan oleh pembuat keputusan yang dipilih;

Allah-lah yang telah memilihku sebagi khalifah-Nya untuk kalian, Dia telah memerintahkanku untuk menyerahkan perkara kalian pada-Nya, untuk mengirimkan kepada kalian sekecil-kecil tentera-Nya dalam Kitabullah, agar leher-leher kalian tertunduk pada khalifah Allah Al Mahdi Pembela Muhammad -Nasser Mohammed-, sedang kalian dalam keadaan merendahkan diri, maka Allah menyerang kalian dengan makhluk baru virus-virus dari suatu nyamuk yang tidak kalian ketahui, pembenaran terhadap janji Allah dalam muhkam Al Quran pada firman Allah Ta'ala:

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (44) dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh. (45)
Maha Benar Allah
[Al Qalam]


Allah memulakan serangan hebat terhadap negara-negara besar sebagai pengajaran buat negara-negara kecil yang lemah mudah-mudahan mereka bertakwa, sebelum kesusahan dan penderitaan semakin parah terhadap orang ajam dan orang arab, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh. (45)
Maha Benar Allah
[Al Qalam]


Sebab itulah kami telah memperingatkan kalian sebelum ianya terjadi, bahawa kelak Allah akan mengirimkan sokongan dan penguatan baru kepada kalian, yang amat ganas serangannya diikuti dengan penguatan lain yang lebih hebat, lebih kuat dan lebih dahsyat lagi dari sebelumnya

Demikian itulah sunnatullah, aturan ketetapan dari Allah yang berlaku pada azab seksaan dalam Kitabullah Al Quran, yang berlaku pada nabi-nabi yang telah terdahulu, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu petanda kecuali ianya lebih besar dari petanda-petanda yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). (48)
Maha Benar Allah
[Az Zukhruf]


Ataukah kalian ini mengira bahawa Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani mengumumkan tantangan Allah ini dengan persangkaan yang sama sekali tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran
?!
Jauh, jauh sekali: Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (14)
[Al Mulk]


Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya seluruh pemilik vaksin-vaksin yang menyangka bahawa mereka itu akan selamat dari azab seksaan dari apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona ini, kelak mereka malah yang akan terkena virus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar, dan kelak kalian akan mengetahui dengan pasti, bahawa vaksin-vaksin kalian akan menjadi kegagalan dan penyesalan buat kalian, lantas kalian akan dikalahkan oleh tentera-tentera kecil Allah

Dan yang paling dahsyat serangannya adalah "singa"nya virus-virus yang telah kami peringatkan kalian mengenai keganasannya, yang bilamana bala bencananya menimpa kalian maka ketahuilah dengan pasti, bahawa ianya akan memutuskan serangannya dengan orang yang ditimpanya, lantas penularan dan kematian terjadi dalam masa sehari bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, dan ada juga di antara kalian, orang yang terus menerus dimangsanya untuk mematikannya dengan seribu kematian

Aku khabarkan berita gembira untuk para pembuat keputusan yang melakukan kejahatan lagi berbuat zalim dan semua pendosa di seluruh dunia, bahawa virus yang ganas itu adalah khusus diperuntukkan buat kalian dari Tuhan Semesta Alam

Itulah jenis virus yang lebih ganas dalam sokongan dan penguatan bagi tentera kecil Allah; "Singa"nya virus-virus wahai sekalian para pemuka, betapa seringnya kami memperingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah dan merasa takut terhadap azab seksaan-Nya, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memperingatkan
!
Buatlah pengumuman untuk tunduk patuh pada khalifah Allah kerana itulah yang terbaik buat kalian, dan telah mendahului banyak bayan keterangan mengenai apa yang kalian namakannya sebagai virus Corona, yang padanya ada liputan pemberitaan yang sama seperti yang terdapat pada bayan keterangan ini, kami tidak membawakan kepada kalian pemberitaan baru dan kami tidak melencong sehelai rambutpun dari apa yang telah kami beritakan kepada kalian setahun lalu

Aku tidak akan bertentangan dalam satu perkara pun, sementara para pakar perubatan bertentangan dalam setiap perkara, hinggakan mereka menjadi seakan-akan mereka itu dalam kelas darjah satu sekolah rendah, tidak mengetahui suatu apapun dari perkara yang telah mereka ketahui sebelum ini; bermakna kelak Allah akan membuatkan ilmu pengetahuan fisika perubatan mereka jadi sifar sebelah kiri


Demikian juga kami peringatkan umat manusia yang berpaling dari peringatan Allah Al Quran, begitu pula orang-orang yang menolak untuk mengikutinya, hendaklah mereka mempersilakan tambahan dari peperangan Allah di udara, daratan dan lautan; itulah yang kalian namakannya sebagai bencana alam semulajadi, semoga Allah mengunci hati orang-orang yang berbuat kejahatan di antara kalian jika kalian tidak bertaubat;

Padahal ianya adalah kesan dari pertempuran besar -at tanaawusy al akbar- yang disebabkan oleh Kaukab Saqar; yang demikian itu adalah planet api neraka Jahannam yang berwarna merah pada hari ianya melintasi langit bumi kalian dari arah selatan; itulah Kaukab Saqar pembakar kulit manusia di ufuk cakrawala, ketika ia mendekati bumi manusia, maka ia akan mendatangi mereka dengan tiba-tiba secara mengejut dari arah selatan, tenggara dan barat daya; ini bermakna ianya akan menghalangi ufuk cakrawala dari tenggara ke barat daya

Dan kami telah memperingatkan kalian mengenainya sejak enambelas tahun, akan tetapi seakan-akan aku ini menyeru sekumpulan haiwan ternak, buta, tuli dan bisu kerana mereka tidak mengerti, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah


Betapa sungguh mengherankan wahai sekalian orang ajam dan orang arab! Adakah kalian tahu hikmah kebijaksanaan Allah dari azab seksaan yang lebih kecil ini sebelum azab seksaan yang lebih besar
?
Ketahuilah bahawa ianya agar mudah-mudahan kalian kembali kepada Allah dan mengikuti penyeru ke jalan Allah, lalu Allah menghindarkan azab seksaan yang lebih besar dari kalian, akan tetapi kalian adalah manusia bodoh, yang tidak mengetahui perkara yang sepatutnya diketahui, dan kalian menganiaya diri kalian sendiri wahai sekalian orang-orang yang menyombongkan diri di bumi, kelak pasti mereka akan tahu tempat mereka akan kembali, dan hanya kepada Allah-lah kembalinya semua perkara, maka larilah kalian semua menuju Allah, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata dari-Nya


Ketahuilah kalian dengan pasti bahawasanya topeng masker kalian dan vaksin-vaksin kalian sama sekali tidak berguna wahai Joe Biden, presiden Amerika Syarikat yang baru, janganlah engkau menjadi seperti sejahat-jahat makhluk si Donald Trump! Sesungguhnya aku tahu perbezaan antara engkau dan antara presiden partai zionis antarabangsa, ketua syaitan-syaitan manusia, si Donald Trump, seperti perbezaan orang yang dimurkai ke atas mereka dan orang-orang yang sesat

Maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur wahai presiden yang dihormati, Joe Biden, berwaspadalah dengan makar tipudaya Trump sejahat-jahat makhluk, sesungguhnya aku telah memberitahukan kepada kalian bahawa dia benar-benar musuh Amerika, musuh umat Nasrani, musuh umat Islam dan musuh manusia seluruhnya, kecuali orang-orang yang sepertinya dari kalangan syaitan-syaitan manusia, sesungguhnya aku khalifah Allah Al Imam Al Mahdi, aku tidak menganiaya si thagut Donald Trump sedikitpun, kami telah memperingatkan umat Islam dan orang-orang yang sesat dari kalangan umat Nasrani, terhadap makar tipudaya jahat ekstimis Kristen dalam golongan syaitan, ketua syaitan-syaitan manusia di seluruh dunia; itulah sejahat-jahat makhluk, si Donald TrumpBayan keterangan yang memberikan peringatan terhadapnya telah mendahului sebelum dia menduduki tampuk pemerintahan Amerika; malah pada tarikh 21 November 2016 masehi
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=243102Demikian juga kami memperingatkan kalian dari asteroid yang menggoncangkan -ar raajifah- yang akan menimpa di mana tempat Trump berada, sejahat-jahat makhluk di Amerika Syarikat, ini kerana kebanyakan syaitan-syaitan manusia berada di Amerika Syarikat; sebahagian besar di antara mereka ada di kalangan rakyatnya dan sebahagian kecil di antara mereka berada di tampuk pemerintahan

Kelak engkau akan mengetahuinya kerana kecintaan mereka yang besar terhadap Trump, maka janganlah engkau menjadi pena di tangan-tangan mereka wahai Joe Biden, berhati-hati dan berwaspadalah engkau, sesungguhnya aku ini memperingatkanmuSalam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

Khalifah Allah untuk seluruh dunia, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
_____________

اقتباس المشاركة: 342562 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 13 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
10 - جمادى الآخرة - 1442 هـ
23 - 01 - 2021 مـ
10:09 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=342552
____________


تأكيد الخبر المختصر في شأن لقاح فايزر وكافّة لقاحات أطبّاء البشر..

بسم الله الواحد القهّار المسيطر على ملكوت السماوات والأرض، والصلاة والسلام على كافّة من اصطفى الله واختار من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأِ الأعلى إلى يوم الدين، ثم أمّا بعد..

ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار كونوا شهداء أوّلًا على أنفسكم، وشهداء على كافّة المعرضين عن اتّباع القرآن العظيم والاحتكام إليه، وشهداء على المكذّبين بالقرآن العظيم، وشهداء على صُنّاع القرار في شعوب البشر وطاقم حكوماتهم وجيوشهم وشهداء على شعوب البشر وشهداء على علماء الدين وعلماء الفلك والمناخ الفيزيائيّين وشهداء على كافّة أطبّاء البشر الفيزيائيّين وبروفسورات الفايروسات في العالمين، أنّي سبَق و أعلنت أنّ الله ربّي وربّكم قد تأذَّن بالحرب المباشرة وبقيادة الله سبحانه مباشرةً لفايروسات بعوضةٍ ما لا يُحيطون بها عِلماً وتتلقّى الأوامر جنودُ الله الصغرى من الله العليّ العظيم مباشرةً من على عرشه العظيم كونه الذي خلق الإنسان، وبما أنّها سوف تغزو جسم الإنسان فإنّها تجهل أجهزة جسم الإنسان فلا بُدّ أن تتلقّى الأوامر بطريقة المكر من الله الواحد القهّار الذي خلق الإنسان تصديقًا لقول الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾} صدق الله العظيم [الملك].

وفصّلتُ الخبر منذ بداية الحدث لحرب ما يسمّونه فايروس كورونا فأعلنتُه للبشر منذ تاريخ: (10 - رجب - لعام 1441 هـ
) الموافق: (5 - مارس - لعام 2020 مـ)، وأوّل ما كتبه قلم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في شأن ما يسمّونه فايروس كورونا فأعلنتُ للبشر أنّه عذابٌ عالميٌّ وليس مجرّد وباء عالميّ غيمة وتزول، وجعلنا ملخّص البيان في عنوان البيان الأوّل كما يلي:
(فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون..) انتهى.
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

وعلى كافة البشر أن يعلموا أنّ حرب الله فيها مكر من الله واستراتيجيّة حربيّة من حيث لا يعلمون ويجدون من عجائب ما يسمّونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾} صدق الله العظيم [الطارق].

وتصديقاً لقول الله تعالى: {فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾} صدق الله العظيم [القلم].

ولا ولن ينفعكم أطبّاء الجيش الأبيض، تصديقاً لقول الله تعالى: {أَمَّنۡ هَـٰذَا ٱلَّذِی هُوَ جُندٌ لَّكُمۡ یَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحۡمَـٰنِۚ إِنِ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِلَّا فِی غُرُورٍ} صدق الله العظيم [الملك].

وبما أنّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أعلم علم اليقين أنّ الدول الكبرى لَفي حرب مع الله بإرسال أصغر جنود الله في الكتاب على الإطلاق فايروسات بعوضةٍ ما لا تُحيطون بها علمًا لا تتقيّد بناموس الوباء الذي وضعه الله في الطبيعة لتقوية أجهزتكم المناعيّة؛ بل فايروسات بعوضةٍ ما لا تحيطون بها علمًا، آية خارقة لكل نواميس الوباء في ناموس الطبيعة المتعارف عليها لدى البشر كونها ليست مجرد وباء بل من آيات العذاب، وبما أنّ عِلم البشر مُقتصر على ناموس الوباء وعليه فحتمًا سوف يجعل الله علم أطباء البشر صفرًا على الشمال.

ويا معشر الدول الكبرى في دول البشر الذين كانوا يظنّون أنفسهم القوّة التي لا تُقهر، فاعلموا عِلم اليقين أنّكم في حرب مع أصغر جنود الله في الكتاب في القرآن العظيم لإخضاعكم لخليفة الله عبده المهديّ ناصر محمد اليماني، تصديقًا لمَثل التحدّي بالحق في الكتاب في قول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

وتصديقاً لوعد الله الحق في عصر بعث خليفته الإمام المهديّ ناصر محمد على العالمين فيدعو الناس عدد سنين لعبادة الله وحده لا شريك له (على بصيرةٍ من الله القرآن العظيم) المسلمين والكافرين والمكذّبين بالقرآن العظيم، فمن ثم يصدر إعلان التحدي من صاحب قرار الاصطفاء؛ الله الذي اصطفاني خليفته عليكم وأمرني أن أترككم له ليرسل عليكم أصغر جنوده في الكتاب لتخضع أعناقكم لخليفة الله المهديّ ناصر محمد وأنتم صاغرون، فغزاكم الله بخلقٍ جديدٍ فايروسات بعوضةٍ ما لا تحيطون بها علمًا تصديقًا لوعد الله في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى: {فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾} صدق الله العظيم [القلم].

وبدأ بالغزو الأشدّ للدول الكبرى عبرةً للدول الصغرى المستضعفين لعلّهم يتّقون قبل أن يشتدّ الكرب على العجم والعرب، تصديقا لقول الله تعالى: {وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾} صدق الله العظيم [القلم].


ولذلك حذّرناكم من قبل الحدث بأنّ الله سوف يُرسل عليكم مددًا جديدًا ذو بأسٍ شديدٍ يتلوه المدد الأشدّ قوّة وبطشًا من ذي قبله، فتلك من سُنن الله في العذاب في محكم الكتاب القرآن العظيم في الذين خلوا، تصديقًا لقول الله تعالى: {وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾}صدق الله العظيم [الزخرف].

أم أنّكم تظنون الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني يُعلن تحدّي الله بالظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئًا؟! هيهات هيهات: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾} [الملك].

فوربّ الأرض والسماوات إنّ كافّة أصحاب اللّقاحات الذين يظنّون أنّهم ناجون من عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا سوف يُصابون وإنّا لصادقون، ولسوف تعلمون علم اليقين أنّ لقاحاتكم حسرةٌ عليكم ثم تغلبكم جنود الله الصغرى وأشدّها فتكًا أسد الفايروسات الذي حذّرناكم منه، فإذا حلّت قارعته فيكم فاعلموا علم اليقين أنّه يحسم معركته مع من أصابه فتكون إصابةً ووفاةً في خلال يوم واحد لمن شاء الله، ومنكم من يظل يفترسه ليُميته ألف موتة، وأبشّر صُنّاع القرار المجرمين الظالمين وكافة المجرمين في العالمين أنّ ذلكم الفايروس مُخصّص لهم من ربّ العالمين، ذلكم فايروس أشدّ نوع في المدد لجند الله الصغرى؛ أسد الفايروسات يا معشر الباشوات، لَكَم حذّرناكم أن تتّقوا الله وتخشوا عذابه ولكن لا تحبّون الناصحين! فأعلِنوا الخضوع والطاعة لخليفة الله خيرًا لكم، وسبقت عديد البيانات في شأن ما تسمّونه فايروس كورونا وما في طيّاتها نفس الخبر الذي جاء في هذا البيان، ولم نأتكم بخبرٍ جديدٍ ولم نَحيد قيد شعرة مما نبّأناكم به من قبل عام ولن أتناقض في نقطةٍ واحدةٍ وأطباء البشر يتناقضون في كل نقطة حتى يصبحوا وكأنّهم في الصفّ الأوّل الابتدائيّ لا يعلمون من بعد علمٍ شيئًا؛ بمعنى أنّه سوف يجعل علمهم في طبّ البشر الفيزيائيّ صفرًا على الشمال.

وكذلك نُحذّر البشر المعرضين عن ذكر الله القرآن العظيم والرافضين اتّباعه كذلك فليأذنوا بمزيدٍ من حرب الله جوًّا وبرًّا وبحرًا؛ ذلكم ما تسمّونه بالكوارث الطبيعيّة، طبع الله على قلوب المجرمين منكم إن لم تتوبوا؛ بل هي بسبب التناوش الأكبر من جراء كوكب سقر؛ ذلكم كوكب الجحيم جهنّم الحمراء يوم مرورها في سماء أرضكم من جهة الجنوب؛ ذلكم كوكب سقر اللّواحة للبشر بالأفق حين اقترابها الذي يقترب من أرض البشر فيباغتهم من جهة الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي؛ بمعني أنّه سوف يسدّ الأفق من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي، وحذّرناكم منه منذ ستة عشر عامًا ولكن وكأنّي أنادي قطيعًا من الأنعام صُمًّا بُكمًا عُميًا فهم لا يعقلون إلا من رحم ربّي.

ويا للعجب يا معشر العجم والعرب! فهل تعلمون عن حكمة الله من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ ألا وهي لعلّكم ترجعون إلى الله وتتّبعون داعي الله فمِن ثمّ يصرف الله عنكم العذاب الأكبر، ولكنّكم أناسٌ تجهلون وتظلمون أنفسكم يا معشر المستكبرين في الأرض، ولسوف يعلمون أيّ منقلبٍ ينقلبون وإلى الله تُرجع الأمور، ففرّوا إلى الله إنّي لكم منه نذيرٌ مُبين.

واعلموا علم اليقين أنّها لا ولن تنفعكم كمّاماتكم ولقاحاتكم يا جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتّحدة الأمريكية فلا تكن كمثل أشرّ الدواب دونالد ترامب! وإنّي أعلم أنّ الفرق بينك وبين رئيس الحزب الصهيونيّ العالميّ رئيس شياطين البشر دونالد ترامب كالفرق بين المغضوب عليهم والضالّين، فكن من الشاكرين يا أيّها الرئيس الأمريكيّ المُحترم جو بايدن واحذر مكر ترامب أشرّ الدواب، فقد علمتم أنّه حقًا عدوٌّ لأمريكا وعدوٌّ للنصارى وعدوٌّ للمسلمين وعدوٌّ للبشريّة جميعًا إلا من كان على شاكلته من شياطين البشر، وإنّي خليفة الله الإمام المهديّ لم أظلم الطاغوت دونالد ترامب شيئًا وحذّرنا المسلمين والضالّين من النصارى المسيحيّين من مكر المسيحي المتطرّف في حزب الشيطان رئيس شياطين البشر في العالمين؛ ذلكم أشرّ الدواب دونالد ترامب.

وسبقت بيانات التحذير منه من قبل أن يتسلّم ترامب عرش أمريكا؛ بل في تاريخ:
(21 - 11 - 2016 مـ).
(
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=243102)

وكذلك نحذّركم من كويكب الراجفة تحلّ حيث يحلّ ترامب أشرّ الدواب بالولايات المتحدة الأمريكية، كون أكثر شياطين البشر يوجَدون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ غالبيّتهم في الشعب وقليل منهم في السلطة وسوف تعرفهم بشدة حبّهم لترامب، فلا تكن يا جو بايدن قلَماً بأيديهم، فالحذر الحذر إنّي لك من الناصحين.

وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله ربِّ العالمين..
خليفةُ الله على العالمين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
_____________