-8-

Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
04 - ذو الحجة - 1441 هـ
25 - 07 - 2020 مـ
12:17 مساءً
(mengikut takwim rasmi Ummul Quraa)

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
[ikuti pautan postingan asal keterangan]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=333512

_____________


Telah dekat azab seksaan yang memedihkan, kebangkitan Ashaabul Kahfi dan Ar Raqiim, Isa Putra Maryam..


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya; (1) sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, (2) mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. (3) Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata: "Allah mengambil seorang anak". (4) Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. (5) Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran). (6) Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (7) Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. (8) Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (9) (Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)". (10) Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, (11) Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu] yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (12)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]Mereka tinggal tidur pada kali yang pertama seperti berikut: Selama tiga ratus tahun dari tahun-tahun bulan. Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (25) Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan". (26)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]Adapun tinggalnya Ashaabul Kahfi pada kali yang pertama, maka ianya selama tiga ratus tahun dari tahun-tahun mengikut hitungan tahun bulan itu sendiri, yang mana ianya bersamaan dengan hitungan hari, bulan dan tahun-tahun kalian seperti berikut: Yaitu dengan tepatnya adalah selama sembilan ribu tahun dari hitungan kalian

Adapun tinggalnya mereka itu pada kali yang kedua, maka ianya selama sembilan tahun matahari, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
dan ditambah sembilan tahun (lagi). (25) Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan". (26)
Maha Benar Allah
[Al Kahfi]


Ketahuilah bahawasanya tempoh Ashaabul Kahfi tinggal tidur pada kali yang kedua adalah selama sembilan tahun matahari, yaitu mengikut hitungan tahun matahari itu sendiri, sebulan matahari adalah seribu bulan kalian, dan setahun matahari adalah duabelas ribu bulan kalian; Yakni setahun matahari mengikut hitungan tahun matahari itu sendiri, adalah bersamaan dengan seribu tahun dari hitungan tahun kalian

Maka dari itu sembilan tahun matahari adalah bersamaan dengan hitungan hari, bulan dan tahun-tahun kalian begitu juga, selama sembilan ribu tahun dari hitungan kalian; ini bermakna Ashaabul Kahfi tinggal tidur pada kali yang pertama adalah selama sembilan hari mengikut hari-hari Allah dalam hitungan Al Quran, demikian juga mereka tinggal tidur pada kali yang kedua adalah selama sembilan hari mengikut hari-hari Allah dalam hitungan Al Quran, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:

Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. (47) Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu). (48)
Maha Benar Allah
[Al Hajj]Ketetapan Allah ke atas kalian dengan asteroid-asteroid menimpa kalian semakin hampir, sebagai tambahan kepada wabak yang kalian namakannya Corona; padahal ianya adalah azab seksaan yang berasal dari seekor nyamuk sahaja, Allah tidak menciptakannya dari pasangan jantan betina, namun sebagai perumpamaan baru bagi qudrah Allah

Allah -Maha Suci Dia- menciptakannya tidak dari jenis jantan maupun dari jenis betina -tidak dari pasangan jantan betina, namun dengan qudrah-Nya "Kun, Fayakuun -Jadilah, maka terjadilah ia-", sebagai perumpamaan dari makhluk baru dalam muhkam Al Quran, demikian itulah suatu nyamuk -makhluk kecil hanya seekor tiada lain, yang dengannya Allah tantang orang-orang yang mendustakan Kitabullah Al Quran dari kalangan kaum kafir, juga dari kalangan muslimin, yaitu orang-orang yang berpaling dari peringatan Al Quran

Nyamuk baru ini yang merupakan makhluk hidup terkecil ciptaan Allah dalam Kitabullah, masih sahaja tidak dilihat sebagai tantangan oleh sejahat-jahat makhluk, si Donald Trump dan para pendukungnya, yang menganggap merekalah kekuatan tak terkalahkan, lantas Allah mengalahkan mereka dengan sekecil-kecil makhluk hidup dalam Kitabullah; suatu makhluk semisal nyamuk yang kalian belum punya pengetahuan mengenainya

Aku bersaksi kerana Allah, bahawa ianya hanya seekor nyamuk sahaja (induk) yang masih melancarkan serangan globalnya terhadap orang-orang kafir yang mengingkari Al Quran dan memusuhinya, juga terhadap orang-orang muslim yang berpaling dari peringatan Tuhan mereka, kitab suci Al Quran, yakni orang-orang yang menyangka mereka itu beriman kepada Al Quran, perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyatakan "Kami mendengar, namun kami tidak mahu mengikuti"

Mereka menolak untuk menyambut seruan dakwah Al Mahdi, hamba Allah dan khalifah-Nya, Nasser Mohammed Al Yamani, yang menyeru mereka untuk berhukum dengan Kitabullah Al Quran, untuk memberikan keputusan hukum di antara mereka dengan wahyu Al Quran yang diturunkan oleh Allah, malah mereka berpaling dari hukum keputusan Allah dalam Al Quran, hatta umat Islam sekalipun berpaling, yang menyebabkan kemurkaan Allah kerana Kitab-Nya, lantas siapa lagi yang dapat menyelamatkan kalian dari azab seksaan-Nya jika sungguh kalian orang-orang yang benar
?

Apapun juga, sesungguhnya Allah telah murka kerana Kitab-Nya wahai sekalian kaum kafir dan muslim yang berpaling, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari azab seksaan Allah Tuhan Semesta Alam jika sungguh kalian orang-orang yang benar
?
Serulah mereka-mereka yang kalian anggap 'tuhan' selain Allah, untuk melenyapkan azab seksaan nyamuk tantangan dari kalian; ianya bukan jenis jantan, namun jenis betina yang bertelur, Allah menciptakan makhluk baru dari cairan telurnya, yang kalian namakannya sebagai virus Corona, demikian juga makhluk baru yang berasal dari telur, Allah menciptakannya dari putih telur (albumen) makhluk semisal nyamuk yang seekor, yang serupa tabiatnya dan membiak dengan banyak

Allah telah menciptakannya dengan "Kun Fayakuun -Jadilah, maka terjadilah ia-", suatu organisma hidup baru yang dapat hidup di daratan, di lautan dan di udara, juga boleh hidup tanpa tubuh; bahkan kalian semua menyaksikan sejak awal bayan keterangan lagi, aku telah menegaskan bahawa yang kalian namakannya sebagai virus Corona itu, adalah organisma hidup yang dapat hidup tanpa tubuh, malah dapat hidup dalam tubuh dan dalam darah


Maka bertakwalah kepada Allah wahai anak Adam
!
Kalian tidak mampu menentang dan menghadapi peperangan Allah ini wahai orang-orang yang merasa aman dari azab seksaan dan balasan-Nya, kalian telah mengumumkan perang terhadap Tuhan kalian, kalian mahu memadamkan cahaya-Nya dan kalian gagal;

Kelak Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya (dengan Al Mahdi), meskipun para pendosa tidak menyukai kemunculannya, dan kalian masih tidak mengetahui suatu makhluk kecil baru semisal nyamuk itu, ianya tidak seperti nyamuk yang kelihatan seperti yang kalian ketahui, yang ada jenis jantan yang menyuburkannya sebelum ia bertelur, lalu bertelur dengan telur yang disenyawakan dengan keturunan nyamuk jantan

Adapun nyamuk tantangan, maka Allah telah menciptakannya tidak dari pasangan, namun dengan "Kun Fayakuun -Jadilah, maka terjadilah ia-" sebagai suatu contoh perumpamaan baru dalam penciptaan, dan kalian tidak akan melihatnya! Ia masih melancarkan perang dengan serangan melintasi daratan benua, menyeberangi lautan dan kutub, dengan kalimah-kalimah Allah ia terbang dan berpindah seraya menebarkan telurnya tanpa keturunan (dari jenis jantan)

Allah menciptakan dari albumen telurnya (protein putih telur), organisma-organisma hidup berupa virus-virus yang serupa dan yang berbeza, kesemuanya diciptakan oleh Allah dengan dua huruf, Kaaf dan Nuun, hanya dengan firman-Nya "Kun Fayakuun -Jadilah, maka terjadilah ia-", agar kalian mengetahui bahawasanya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, aku tidak tahu selain nyamuk tantangan dalam Kitabullah hanya ada seekor sahaja tiada lainnya

Manakala virus-virus dari telur-telurnya, maka tiadalah yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu kecuali Dia, ianya menembusi dada dan terbang di langit daratan dan lautan, juga di langit kutub untuk menyerang kaum lain (makhluk asing -Yakjuj dan Makjuj- di dunia bawah (hollow Earth)-, virus-virus itu memusuhi siapa sahaja yang memusuhi Allah, di mana pun mereka berada, mereka tidak dapat melepaskan diri lari darinya dengan izin Allah, agar para kuffar dan para pendosa dari kalangan jinn dan manusia tahu, bahawa kekuatan mereka tidak sebanding dan tidak bermakna di sisi qudrah Allah
!
Tidak setara dengan kekuatan nyamuk terhormat yang telah dipilih, ditandai dan disokong oleh kalimah-kalimah Allah, ia dapat hidup di setiap iklim yang berbeza-beza, iklim yang sangat sejuk, yang sangat panas dan juga iklim yang sederhana, ia masih mengelilingi seluruh dunia di belahan timur, di barat, di utara dan di selatan belahan bumi untuk membentuk hotspot yakni titik fokus yang mendalam; malah ia mengelilingi permukaan luar bumi dan juga di dalam bumi (hollow earth)

Kelak kepayahan dan kesedihan akibat perang global yang dilancarkannya akan semakin hebat dan dahsyat lagi, ianya tidak lain lagi kecuali bahagian dari azab seksaan yang lebih kecil, hanya sahaja derajat azab seksaannya itu bertahap-tahap, ada yang sebagai pengajaran, sebagai hukuman untuk mendisiplinkan, sebagai penyeksaan dan ada juga sebagai kejahatan yang merata dan azab seksaan yang tiada taranya

Sama sekali tidak akan berguna buat kalian untuk lari menyelamatkan diri dan berlindung di tempat perlindungan, kerana kelak ianya akan mendapatkan kalian dan menimpakan azab seksaan kepada kalian, sehingga kalian melihat para malaikat ketika memukul wajah dan punggung kalian tatkala kematian untuk mengeluarkan ruh kalian, tidaklah kematian kalian itu sama dalam Kitabullah jika sungguh kalian mengetahuinya


Wahai sekalian pembuat keputusan, kemanakah tempat kalian melarikan diri
?
Demi Allah, tiada tuhan selain-Nya, kalian tidak mampu melarikan diri dari nyamuk azab, dari gabungan sekutu yang membawa azab seksaan tiada taranya, hatta sekalipun kalian melarikan diri ke permukaan bulan, nescaya ianya telah mendahului kalian ke sana, kegelisahan menunggu ketibaan kalian dengan untuk menebarkan telur-telurnya dalam dada kalian

Allah-lah yang mengatur urusan telur-telur itu dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dan darinya Allah ciptakan virus-virus, demikian juga ianya hidup membelah dan membahagi dengan banyak, begitu juga ia menular dari seorang manusia kepada seorang yang lain berkaitan (inkubasi) pengeramannya, dan pengeraman itu tidak terjadi dalam badan haiwan ternak, tidak pula dalam haiwan-haiwan di daratan, di lautan maupun burung-burung, tidak juga dalam seluruh reptilia dan serangga, akan tetapi inkubasi telur-telur nyamuk itu dikhususkan untuk sesiapa dari kalangan jinn dan manusia yang dikehendaki oleh Allah

Mudah-mudahan mereka kembali dan menyadari bahawa mereka ada Tuhan, tiada selain-Nya yang dapat menghilangkan mudarat dan bahaya; demikian itulah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, Maha Suci Dia, Tuhan Seluruh alam, adakah kalian beriman kepada-Nya? Hanya kepada-Nya tempat kalian akan kembali, tiada yang dapat melenyapkan mudarat dan bahaya kecuali Dia, adakah tuhan lain di samping Allah? Maha Suci Dia dan Dia Maha Tinggi dari perkara yang kalian sekutukan

Maka berlarilah kalian semua menuju Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari-Nya, ketahuilah kalian dengan yakin, bahawa tiada tempat lari dari-Nya selain kepada-Nya, maka larilah kalian dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada-Nya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian agar Dia menuntun hati kalian, dengan mengadakan untuk kalian cahaya Furqan -pembeza antara yang hak dan yang batil-, demikian itulah cahaya dan penawar bagi penyakit di dalam dada dan penerang hati jika sungguh kalian mengetahui


Dengarkan dan fikirkanlah wahai sekalian orang muslim yang berpaling dan juga non-muslim, tiada kata mundur ke belakang bagi peperangan yang dilancarkan oleh Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kalian telah diliputi oleh azab seksaan dari setiap penjuru; dari langit dan bumi, dari daratan, lautan, udara dan dari diri kalian, Allah tidak akan menambahkan kepada kalian selain azab seksaan

Maka bertakwalah kalian kepada Allah, merasa takutlah kepada-Nya wahai orang-orang yang menggunakan akal fikiran, kalian semua masih dalam peperangan dengan nyamuk perang dari Allah, virus-virus dari telurnya dalam dada dan di ruang udara terbuka virus-virus tetap hidup dan eksis sebagai organisma hidupAku bersaksikan Allah dan cukuplah bagiku Allah sebagai saksi, sesungguhnya aku adalah Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, aku tetap menegaskan dari awal bayan keterangan:
(pada permulaan bulan bertarikh 10 Rajab)
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324308
Bahawasanya yang kalian namakan sebagai virus Corona adalah organisma hidup yang dapat hidup mandiri di udara tanpa tubuh; makhluk hidup mandiri yang menyerang dada, aku tidak tahu pengobatan dan penyembuhan untuk kalian selain perkara yang dinyatakan dalam bayan keterangan yang telah kami tuliskan berjudul:
Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan..

selesai
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=330194


Aku bersaksikan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, sesungguhnya aku tidak mendendangkan syair untuk kalian, tidak pula melebih-lebihkan prosa, namun aku menyatakan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, bagi mereka yang mahu beringat di antara kalian, takut kepada Allah dan azab seksaan Hari Akhirat, sesungguhnya pemberi peringatan tidak dipersalahkan, tiada yang dapat mengambil peringatan ini kecuali orang-orang yang memikirkan

Setiap pernyataan dalam bayan keterangan ada dalil bukti dari muhkam Al Quran, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani tidak sembarangan menyatakan perkara yang diketahuinya, sungguh kelak kalian akan dapati bayan-bayan keterangan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani adalah kebenaran yang nyata dalam realiti sebenar, 1+1=2 tanpa syak dan ragu lagi dengan izin Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana


Adapun tantangan Allah terhadap musuh-musuh-Nya dengan contoh perumpamaan dalam penciptaan makhluk baru suatu semisal nyamuk makhluk kecil, maka ianya adalah pemberitaan dalam muhkam Al Quran pada firman Allah Ta'ala:
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (26) (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (27)
Maha Benar Allah
[Al Baqarah]Masih ada pada kami tambahan perincian bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, yang diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..


Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
___________

اقتباس المشاركة: 333539 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 8 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
04 - ذو الحجة - 1441 هـ
25 - 07 - 2020 مـ
12:17 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=333512

_____________


اقترب عذابٌ أليمٌ وبعثُ أصحاب الكهف والرّقيم عيسى بن مريم ..

بسم الله الرحمن الرحيم
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ } صدق الله العظيم [الكهف].

ولبثُهم الأوّل كما يلي: ثلاث مائة سنين من سنين القمر، تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ } صدق الله العظيم [الكهف].

فأمّا اللّبث الأول لأصحاب الكهف فهي ثلاث مائة سنين من سنين القمر لذات القمر وتعدِل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كما يلي: بالضبط تسعة آلاف سنة مِمّا تعدّون، وأمّا اللّبث الثاني فتِسع سنوات شمسيّة، تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾} صدق الله العظيم.

ألا وإنّ زمن اللّبث الثاني لأصحاب الكهف تسع سنوات شمسيّة بحساب ذات الشمس، فشهرها ألف شهر وسنتها اثنَي عشر ألف شهر؛ يعني أنّ السّنة الشّمسيّة الواحدة لذات الشّمس تعدِل ألف سنةٍ ممّا تعدّون، إذاً تسع السنوات الشمسيّة تعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كذلك تسعة آلاف سنةٍ ممّا تَعدّون؛ بمعنى أنّ لَبْثَهم الأول تسعة أيّام بحسب أيّام الله في الحساب في الكتاب، وكذلك لَبْثهم الثاني تسعة أيّام بحسب أيّام الله في الحساب في الكتاب، تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ } صدق الله العظيم [ الحج ].

وأوشك أن يقعَ القول عليكم بكويكب العذاب إضافةً إلى ما تُسمّونه وباء كورونا؛ بل هو عذابٌ مصدرُه من بعوضةٍ واحدةٍ فقط ولم يخلقها الله من زوجين اثنين بل ضرب مثلاً جديداً لقدرة الله فخلقها الله سبحانه من غير ذَكَرٍ ومن غير أنثى، بل ضرب مثلاً من خلق جديد في محكم القرآن المجيد ذلكم بعوضة مّا واحدة لا غير التي تحدّى الله بها المُكذّبين بذِكرِه القرآن العظيم من الكفّار والمُعرضين عن ذكرهِ القرآن العظيم من المسلمين، فلا تزال هذه البعوضة الجديدة ( التي هي أصغر كائنٍ حيٍّ خلقهُ الله في الكتاب لا يُرى ) تحدّياً لأشرّ الدّواب دونالد ترامب وأوليائِه الذين كانوا يزعمون أنّهم القوة التي لا تُقهَر فقهرَهم الله بأصغر كائنٍ حيٍّ في الكتاب؛ بعوضةٌ ما لا تُحيطون بها علماً، وأشهد للهِ أنّها بعوضةٌ واحدةٌ فقط لا تزال تخوض حربها العالميّة ضد الكافرين بالقرآن العظيم وأعداء القرآن العظيم وضدّ المُسلمين المُعرضين عن ذِكر ربّهم القرآن العظيم، ويحسبون أنّهم به مؤمنون ومَثَلُهم كمَثل الذين قالوا سمعنا وعصَينا ورفضوا أن يستجيبوا لداعي الله عبده وخليفته المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ليحكمَ بينهم بما أنزل الله في كتابه فأعرضوا عن حُكم الله في كتابه حتى المسلمين فغضِب الله لكتابه، فمن يُجيركم من عذابه إن كنتم صادقين؟

وعلى كلّ حالٍ لقد غضب الله لكتابه يا معشر الكافرين والمُسلمين المُعرضين فمن يُجيركم من عذاب الله ربّ العالمين إن كنتم صادقين؟ فادعوا الذين زعمتُم من دونه ليكشفوا عنكم ضرّ عذاب بعوضة التحدّي؛ وليست ذَكَراً بل أنثى تبيضُ ويخلق الله من سائل بويضاتها خَلقاً جديداً وهو بما تسمّونه فايروس كورونا، كذلك خلقاً جديداً بيضاويَ المنشأ خلقها الله من زلال بويضات بعوضة ما واحدة متشابهٌ خلقُهم ومتكاثرٌ خَلَقَهُ الله بكُنْ فيكون كائناً حيّاً جديداً تعيش في البرّ والبحر وفي الهواء من غير جسمٍ؛ بل تشهدون أنّي منذ أوّل بيانٍ مُصِرٌّ أنّ ما يسمّونه فايروس كورونا كائنٌ حيٌّ يحيا بدون أجسام ويعيش في الأجسام وفي الدّم.

فاتّقوا الله يا بني آدم! فلا قِبَلَ لكم بحرب الله يا من أمِنْتم مكر الله وأعلنتُم على ربّكم الحرب وتريدون أن تُطفِئوا نورَه وخسِئْتم؛ وسوف يُتِمّ الله نورَه ولو كرِه المجرمون ظهوره، فلا تزال بعوضة مّا في الكتاب لا تُحيطون بها علماً، فهي ليست كالبعوضة المرئيّة التي تعرفونها كون التي تعرفونها لها ذَكَرٌ يُلقّحها قبيل أن تبيض ثم تبيض بيضاً ملقّحاً بذُريّة البعوض الذّكَر، وأما بعوضة التحدّي فخلقها الله من غير زوجين بل بكُنْ فيكون ضربَ مثلاً جديداً في الخلق ولن تَرَوها! فلا تزال تشنّ غاراتها الحربيّة عابرة القارّات والمُحيطات البحريّة والقطبيّة بكلمات الله تطير وتنطلق وتذرو بيضها من غير ذريّةٍ فيخلق الله من زلال بيضها كائنات حيّة فايروسيّة متشابهات ومختلفات، وجميعُها يخلقها الله بحَرفَي الكاف والنون فيقول: " كُنْ فيكون" لتعلموا أنّ الله على كل شيءٍ قديرٍ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون، ولا أعلم غير بعوضة التحدّي في الكتاب أنّها واحدةٌ فقط لا غير، وأمّا فايروسات بويضاتها فلا يعلم جنود ربّك إلا هو وتخترق الصدر وتطير في سماء البرِّ والبحر وفي سماء القُطبين فتغزو قوماً آخرين، فهي عدوّة لأعداء الله أينما كانوا فلن يعجزونها هرباً بإذن الله ليعلمَ الكفّار والفُجّار مِن الثّقلين ماذا تساوي قدرتهم عند قدرة الله! فلا تساوي قدرة بعوضة مُكرّمة ومُسَوّمة مدعومة بكلمات الله وتعيش في كافّة المناخات على مختلف أنواعها شديدة البرودة والحرارة والمناخات المعتدلة، فلا تزال تطوف العالم بأسرِه شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتكوين البُؤَر المركزيّة؛ بل تطوف ظاهر الأرض وباطنها، ولسوف يشتدّ كرب حربها العالميّة وليست إلا من العذاب الأدنى، غير أنّ عذابها درجاتٌ فمنها تهذيبٌ ومنها تأديبٌ ومنها تعذيبٌ ومنها شرٌّ مُستطيرٌ وعذابٌ نُكْرٌ، فلا ولن ينفعكم الحجر المحجور فسوف تدركُكُم فتصيبكم بالعذاب حتى تروا الملائكة حين يضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت لإخراج أنفسكم، وليس مماتكم سواء في الكتاب لو كنتم تعلمون.

ويا معشر صُنّاع القرار أين المفر؟ فوالله الذي لا إله غيره لا تستطيعون أن تفِرّوا من بعوضة العذاب من رجزٍ أليمٍ حتى لو فرَرْتم إلى سطح القمر لسبقتكم إلى سطح القمر فتنتظر وصولكم على أحرٍّ من الجمر لتذرو في صدوركم بويضاتها ويتولّى الله أمر البويضات بكلماته التامّات فيخلق منها فايروسات كذلك حيّة مُنفطِرة ومُنشطِرة، وكذلك تنتقل من إنسان إلى إنسان فايروسات بشريّة نسبةً لحضانتها، ولم تتمّ حضانتها في أجسام الأنعام ولا كافّة الحيوانات البريّة ولا البحريّة ولا الطيور ولا كافّة الزواحف ولا الحشرات أجمعين، بل حضانة بويضات البعوضة مخصّصة لمن يشاء الله من الثّقلين لعلّهم يرجعون ويعلمون أنّ لهم إلهاً لن يكشف عنهم الضرّ سِواهُ؛ ذلكم الله ربّي وربّكم سبحانه ربّ العالمين، فهل أنتم به مؤمنون؟ فإليه ترجعون فلن يكشف عنكم الضرّ سواه، أَإِلهٌ مع الله؟ سبحانه وتعالى عمّا تشركون، ففِرّوا إلى الله إنّي لكم منه نذيرٌ مُبينٌ واعلموا عِلم اليقين أنّه لا مَفرّ من الله إلا إليه، فَفِرّوا من الله إليه وتوبوا إلى الله متاباً مُنيبين إلى ربّكم ليهديَ قلوبكم فيجعل لكم فرقاناً وذلك نورٌ وشفاءٌ لِما في الصدور وبَصر القلوب إن كنتم تعقلون.

فاسمعوا واعقلوا يا معشر البشر المُعرضين المسلمين والكفّار، فلا رجعة للوراء لحرب الله الواحد القهّار وأحاط بكم العذاب من جميع الجوانب؛ من السماء والأرض برّاً وبحراً وجوّاً ومن أنفسكم، فلن يزيدكم الله إلا عذاباً فاتّقوا الله يا أولي الألباب، فلا تزالون في حرب بعوضة الله الحربيّة وفايروسات بويضاتها في الصّدور وفي الهواء الطّلق تعيش كائناً حيّاً.

وأُشهِد الله وكفى بالله شهيداً أنّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ لا أزال مُصِراً من أوّل بيان:
(في بداية شهرٍ بتأريخ عشرة رجب) (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226) أنّ ما تُسمّونه فايروس كورونا كائناً حيّاً يعيش بذاته في الهواء من غير جسم؛ كائناً حيّاً بذاته يغزو الصدور، ولا أعلم لكم بعلاجٍ إلا بما جاء في البيان الذي كتبناه بعنوان: (فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل) انتهى.
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951)

وأُُشهد الله الواحد القهار أنّي لا أتغنّى لكم بالشعر ولا مبالغٌ بالنّثر بل البيان الحق للذِّكر لِمن شاء منكم أن يتذكّر ويخشى الله وعذاب اليوم الآخر، قد أعذر من أنذَر ولن يتذكّر إلا أولو الألباب، ولكلِّ فتوى في البيان برهانٌ من مُحكم القرآن، فلن يهرف الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ بما لا أعرف، ولسوف تجدون بيانات الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ هي الحقّ على الواقع الحقيقي 1+1=2 لا شكّ ولا رَيب بإذن الله العزيز الحكيم.

وأمّا تحدّي الله لأعدائِهِ بالمَثل في خلقٍ جديدٍ بعوضة ما فهو خبرٌ مُحكَمٌ في مُحكَم الذِّكر القرآن العظيم في قول الله تعالى:
{ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ } صدق الله العظيم [البقرة].

ولدينا مزيدٌ من تفصيل البيان الحقِّ للقرآن المجيد تنزيلٌ من عزيزٍ حميدٍ، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين..

خليفةُ الله وعبدُهُ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
___________