النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: Korona virus og den sanne avgjørende uttalelse og det er ingen spøk om

 1. افتراضي Korona virus og den sanne avgjørende uttalelse og det er ingen spøk om


  Imam Nasser Muhammad Al-Yamani


  (26- 09 (Ramadan) - 1441)
  (19 - 05 – 2020 Kr.)
  Skrevet Kl. 18:37 Kveld
  (I følge den offisielle kalenderen til morens-byene (Mekka))

  Koronavirus og den sanne avgjørende uttalelse og det er ingen spøk om

  I Guds navn, den Ene, den Tilgivende, den Mektige og den all-erobrerne. Og velsignelse og fred være med
  ....den utvalgte profeten Muhammad, Gud’s sendebud og alle menneskeheten
  Til dere som er beslutningstakere i verden, all landets ledere og deres folk i alle forskjellige land i verden. Jeg formaner dere å stille sammen i ett for Gud, parvis eller enkeltvis og tenke om, så reflekter deretter over hvem Gud har trodd å utfordre sannheten om, i den virkeligheten angående det som kalles koronavirus? Så si meg, var utfordringen fra alle verdens menneskelige lege sant, eller utfordringen fra den forventede Mahdi som er Gud’s tjener og Herrens Khalifa (Gud’s etterfølger) Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad
  ?Al-Yamani sant

  Det er for at dere skal få sikker viten om, at dere på ingen måte og aldri vil klare og å omgi noe av Gud’s vitenskap & kunnskap uten Hans tillatelse, Æren være Gud, langt fra det dere forbinder med ham (Polyteismen) og Ateismen på grunn av deres innbilsk over hva dere har av den moderne vitenskap. Og Han(Gud) la dere omgitt så langt av vitenskap som ingen tidligere av menneskehet har kommet frem til fra før, så ble dere innbilsk på hva dere har fått til av informasjonsteknologi og vitenskap i ulike felt. Og da derfor Gud har utfordret dere med en som dere omgir ikke noe viten om, med en av de minste Gud’s soldater, som førte det til at vitenskapelige informasjon som dere har/ vet om ble til null og satt til venstre side (dvs. ingen verdi/ ubrukelig ). vel dere (verdenssamfunn) som hadde gledet over hva dere hadde av vitenskap og trodde virkelig at dere kan/er i stand til å gjøre alt mulig, så fornærmet Gud deres evne og ydmyket deres arroganse og fjernet deres innbilskhet med en av de minste skapninger av Gud’s soldat som er usynlige med det blotte øye pga sin lille størrelse, og dette er for at dere skal skjønne deres begrenset evner. Også, for at dere skal vite med visshet viten om, at den kvelende sykdom i Gud’s pine som dere kaller det for koronavirus ingen vil klare og å fjerne det fra dere enn bare Gud alene. Så må de omvende seg fra deres store synder og umoralske oppførsel, og undertrykkelse / urettferdighet mot folk, og urettferdighet ved å forbinde noen med Herren (Polyteisme), og de skal si ˮvår Herre, vi har handlet urett mot oss selv, og om Du ikke tilgir oss og har barmhjertighet med oss, så vil vi visselig være blant de fortapteˮ. Og etter deres omvendelser skal de også si ˮÅh Gud, jeg er din tjener, spør deg i sannhet at det finnes ingen annen Gud enn bare deg, og i sannhet med din barmhjertighet som du skrev på deg selv, og i sannhet av storhet til din lykksalighet som er din fornøyelse i deg selv, er størst enn salig av all din paradis, at Du helbreder meg fra koronavirus pine eller distrahere det fra meg, for vi tror sannelig på din talsmann som er sendt fra deg, Åh Gud, heve/ løfte vekk din pine fra oss og fra alle dører (alle retninger) slik at vi kan følge sannhetens vei fra deg, og gjør oss standhaftig i å virkeliggjøre det vi har lovet deg for, Åh Deg (Gud) som kommer mellom et menneske og dets hjerte, for vi har ingen annet enn din barmhjertighet som du skrev det på deg selv, om du ikke tilgir oss og har barmhjertighet med oss så vil vi visselig være blant de fortapteˮ. Åh Herren, Du har sagt i din sannelig bok i Koranen:
  {Og deres Herre sa, påkall meg og Jeg vil svare dere….} [Al-Ghaafir, fra vers: 60], så fra meg bønnfall og inderlig vending (til Gud) og aksept på min bønn er fra deg, Du bryter aldri ditt løfte, vår Herre, Ære være Deg, ditt løfte er visselig sant og Du er den mest barmhjertigste av alle barmhjertige. Åh vår Herre, gjør oss standhaftig i å virkeliggjøre det vi har lovet deg for, at vi vil følge den universelle Gud's kaller, Gud's Khalifa (Gud's etterfølgeren) på jorden Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, Åh vår Herre, gjør hans komme til en velsignelse over oss, og ikke en indignasjon over oss på grunn av vår motvilje mot den sanne kaller Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamaniˮ

  { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: من الآية 60]


  Og hvem som avviser denne bønnen, de skal sikkert bli rammet av pinen det de kaller for koronavirus. Og Har Gud gjort tegn koronavirus, unntatt som en ratifikasjons tegn til uttalelsens-utfordring som ble skrevet av Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, uttalelsens dato 10. Rajab. 1441 H. (05.03.2020) med tittelen:
  ˮkoronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre)?ˮ

  www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226#post324226


  Og vi ga svar på helbredelse og løsningen til koronavirus i selve tittelens uttalelse, og det er visdommen ˮkoronavirus av de laveste pineˮ. Og visdommen til helbredelsen fra Hans pine er ˮkanskje de vil vende tilbake til sin Herreˮ, med fult omvendelse til Gud, og så å følge etter talsmannen til Herrens bok, Hans tjener og etterfølger Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Dersom de hovmodige / arrogante vil nekte denne bønnfallen, så vit dere mine tilhengere at også deres bønn selv vil Gud på ingen måter og aldri aksepter, om å løfte vekk Gud’s kvelende pine fra de forbrytere blant i verdenen. Og det er ifølge av min kunnskap i boka (den Hellige Koranen), at hvis Gud hever vekk (koronavirus) fra verden med sin barmhjertighet uten at de har forstått og vet at det er et ratifikasjons-tegn for hvem Gud har utvalgt til mennesker som Imam’en (leder/rettlede), Gud's etterfølger og Hans tjener Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad; Og igjen gjentar og minner om, at hvis Gud hever det vekk (koronavirus) uten at de har forstått og vet at det er av de ratifiserings-tegnene til Hans etterfølger Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, så de vil oppsetsige mer i sitt blinde tyranni / overtredelse, og de vil fortsette å avstå fra å følge Gud's talsmann og Hans etterfølge Nasser Muhammad. Bekreftelse av uttalelsen fra Gud den Allmektig: [Kapittel 23(Al-Mu’minûn), vers 75]
  {Og hvis Vi skulle vise dem Barmhjertighet, og fjerner den smerten de lider av, ville de bli enda mer oppsetsige og fortsetter i sine blinde tyranni(arroganse)(75)}sannferdig Allah den store

  { ۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75]  Og hva som ble nevnt hittil i denne uttalelsen min er betingelsen i sin talsmannens kaller, og de som forakter og viser arroganse av de beslutningstakere i verden mot å erkjenne pinen som de kalle det for koronavirus at er ratifikasjons-tegn i den globale uttalelsen som ble utgitt den 10. Rajab 1441 H. (05.03.2020), så la dem få kontroll over det de kaller for koronavirus hvis de er sannferdige!. Og (vil si at) hvis koronavirus nå virkelig har kommet til Jemen etter at Gud holdt det vekk fra dem i flere måneder, for kanskje de vil være takknemlige. Det sverger jeg og atter sverger igjen, at på ingen måte og aldri vil noen klare å ha kontroll over det de kaller for koronavirus i hele verden så lenge de viser arroganse mot Gud's talsmann og Hans etterfølge Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Da må alle få vite at pinen som de kaller for koronavirus er av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil trygle (i underdanige og ydmyke) til deres Herre om å fjerne vekk fra dem Hans pine med Sin barmhjertighet, så å følge den sanne talsmann fra deres Herre og med fult underkastelse/overgivelse, etter at de fikk vite at Imam Al-Mahdi Nasser Muhammed Al-Yamani er sannelig Gud's etterfølger over verdenen. For ellers det er ikke noe vits med å løfte vekk Gud's pine fra dem(før de har omvendt til Gud), så de fortsetter mer med sin blinde tyranni/ arrogante, og deretter vil Gud tilintetgjør dem med enda større pine enn det som rammet dem. Så her hør dere og forstå, uttalelsen fra Gud den Allmektig: Kapittel 23(Al-Mu’minûn), vers 75-77
  {Og hvis Vi skulle vise dem Barmhjertighet, og fjerner den smerten de lider av, ville de bli enda mer oppsetsige og fortsetter i sine blinde tyranni (arroganse)(75) Og i sannhet, vi tok dem fatt med pinen, men fortsatt ble de ikke ydmyket overfor Herren sin, og ei heller tryglet de (bønnfalle, underdanig til Herren sin) (76) Helt til, når Vi åpner en port med intens pine over dem, da de vil være fortvilt i det (lamslått i sorg og håpløshet) (77).} sannferdig Allah den store

  { وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ].  Da det er viktig at alle beslutningstakere i alle menneskelige land har fått vite om den globale utfordrings uttalelse, som vi har skrevet det ved dato 10. Rajab 1441 H. (05.03.2020) med tittelen
  ˮ Koronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre).ˮ


  Dermed skal de se på de sanne utfordringspunktene i den gamle uttalelsen ved dato den 10. Rajab 1441 H. De utfordringspunktene som er nevnt i den gamle uttalelsen skal vi oppsummere dem som følgende

  1Det er en global pine fra Gud og ikke bare en global pandemi

  2Alle menneskelige leger/forskere, på ingen måte og aldri, vil de klare å ha kontroll over det (koronavirus pandemi), så hvordan de vil klare å kontrollere Gud's pine, Ære være Ham

  3Alle menneskelige leger/ forskere, både de muslimske og vantro, på ingen måte og aldri vil de klare å finne bahandlign og heller vaksine, selv om alle dem skulle samarbeide og støtter hverandre

  4Alle menneskelige leger/ forskere, både de muslimske og vantro, på ingen måte og aldri vil de klare å finne behandling og heller vaksine, selv om alle dem skulle samarbeide og støtter hverandre

  5At de kommer til å se utspekulert evne (snedig, intelligent), fra det de kaller for koronavirus, som de ikke kunne forvente seg


  Og da vi skrev den uttalelsen og nevnte de utfordringspunktene, som ble utgitt ved dato 10. Rajab, og det de kalte for koronavirus ennå var invadert mest i Kina og Iran enn de andre land, i mens resten av hele verden var de rystet sterkt som en jordskjelv (dvs. ble skremt og forvirret) selv før koronavirus hadde kommet til dem og invadert deres land. Og spørsmålet som stiller seg her: har i sannhet Gud ratifiserte sin etterfølgen med de sanne utfordringspunktene i virkeligheten? Og dette er for at alle beslutningstakerne i det menneskelige verden og deres folk skal vite at vi virkelig er sannferdige, og at Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani i sannhet vet fra Gud hva de alle mennesker ikke vet om, fordi Gud har gitt ham bokens kunnskap, den store Koranen. Og dere verdenssamfunn, jeg er ikke en gal person som forteller og kunngjør om de utfordringspunktene til dere av meg selv, og før dere fikk opplevd det og ble hjelpeløse, Langt..langt ifra... (lang fra hva dere tror/ tenker). Jeg sverger ved Herrens makt over himlene og jord, at jeg vet om det(viruset) i fra Gud's bok, den Hellige Koranen. Og jeg navngir viruset likens som det dere kaller for koronavirus, er bare for at det kan ord søkes i det globale internett


  Og vil forkynne hele verden med enda mer kommende tegns pine fra atmosfære/luften, på land og hav, i tillegg til hva mer de vil få av koronavirus pinen, inntil de underkaster seg til Gud's utvalget etterfølgen Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani og med fult overgivelse. Så, har hatt vi annen betingelse enn at alle de muslimske lærde i verdenen og alle de som har uenighet i religionen av alle mennesker, at de skulle godta Gud's dom og beslutning mellom dem i alt de disputere/ uenige om i deres religion? og da vil bare plikter seg Gud's etterfølgen Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani å utarbeide til dem, hva er Gud's dom på det de disputerer i og forespørsel, fra Gud's entydige bok, den hellige Koranen? Da de viste sin arroganse mot Gud's etterfølgen, og Herren sin hellige bok, Koranen, som både nektet å følge Hans bok og heller etterlot det som strider i mot den. Og jeg hadde begynt å kalle dem og hele verdenen for femten år siden, men de vendte seg bort og viste sin arroganse mot Gud's etterfølgen, inntil Gud vredt for sin bok. Og de vil aldri finne til seg fra Gud's pine en utvei, bortsett fra omvendelse og å vende seg til Gud i anger, for å lede deres hjerter til å følge den sanne talsmann fra deres Herre, Gud's etterfølgen på jorda og hans tjener, Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, og med fult underkaster/overgivelse. Og freden være med budbringerne, og lovet være Gud, all verdens Herre


  Gud's etterfølger og Hans tjener, Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani
  ----------------------------------

  for påminnelse:
  Koronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre)

  10Rajab 1441 H. tilsvarende dato 05.03.2020

  Kl. 12:51 natt (I følge den offisielle kalenderen til morens-byene (Mekka))

  www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324206#post324206

  اقتباس المشاركة: 329915 من الموضوع: فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل


  الإمام ناصر محمد اليماني
  26 - رمضان - 1441 هـ
  19 - 05 - 2020 مـ
  06:37 مساءً
  ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

  ___________


  فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل ..


  بسم الله الواحد الغفّار العزيز القهّار والصلاة والسلام على النبيّ المُختار محمدٍ رسول الله بالذّكر للناس كافة..
  ويا معشر صنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار، إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثانيَ وفُرادى ثم تتفكّروا مَن أصدقه الله التحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقي في شأن ما يسمّونه فايروس كورونا؟ فهل تحدّي كافة أطباء البشر أم تحدّي المهديّ المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ؟..

  وذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّكم لا ولن تحيطوا بشيءٍ من علم الله إلا بما شاء سبحانه عمّا تشركون وتلحدون بسبب ما غرّكم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى الأوّلين، ثمّ غرّكم بما لديكم من علم تقنيّة المعلومات والعلم في مختلف المجالات، ولذلك تحدّاكم بما لا تحيطون به علماً ومِن أصغر جنود الله حتى جعل معلوماتكم صفراً على الشمال يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظنّوا أنّهم لقادرون على كل شيءٍ فأهان الله قدرتكم وأذلّ كبرياءكم وأذهب غروركم بأصغر جنديٍّ مِن خلقه لا يُرى بالعين المُجرّدة لصغر حجمه وذلك لكي تعلموا قَدر أنفسكم، وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّ داء عذاب الله الخانق ما تسمّونه فايروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده، فليتوبوا من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقولوا:
  "ربّنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين"، ومن بعد التوبة فليقولوا: " اللهم إنّي عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنّتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عنّي فإنّا مؤمنون بداعي الحقّ من عندك، اللهم اكشف عنّا عذابك من كل باب لنتّبع سبيل الحق من عندك وأن تُثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه، فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين، اللهم إنّك قلت في محكم كتابك: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: من الآية ٦٠]، فمِنّي الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إنّك لا تُخلف وعدك، ربّنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نتّبع داعيَ الله العالميّ خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، اللهم اجعل بَعثهُ نِعمةً علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ".

  ومن رفض هذا الدعاء فحتماً سوف يُصيبهم عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا، وهل جعل الله آية فايروس كورونا إلا آية تصديق بيان تحدّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ في بيانه بتأريخ عشرة رجب بعنوان: "
  فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
  (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

  وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان وهي الحكمة من عذاب فايروس كورونا الأدنى والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون إلى الله متاباً فيتّبعون داعيَ كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فإن أعرضَ المستكبرون عن هذا الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أنّ الله لا ولن يُجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخانق عن المُجرمين في العالمين، وذلك حسب علمي في الكتاب أن لو يرفعه الله عن العالم برحمته دونما يعلمون أنّه آية تصديقٍ لِمن اصطفاه الله للناس إماماً خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد؛ وأُكرّر وأُذكّر أن لو يكشفه دونما يعلمون أنّه من آيات التصديق لخليفته المهديّ ناصر محمد اليمانيّ بأنّهم سوف يلِجّوا في طغيانهم يعمهون، فيستمرّوا في الإعراض عن اتّباع داعيَ الله وخليفته ناصر محمد، تصديقًا لقول الله تعالى:
  { ۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75].

  وما جاء في بياني هذا شرطٌ في دعوة الدّاعي، ومن استنكف واستكبر من صُنّاع القرار أن يكون عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو آية تصديق البيان العالميّ الذي صدر في تأريخ عشره رجب 1441، فذَروهم يسيطرون على ما يسمّونه فايروس كورونا إن كانوا صادقين! وإن كان فايروس كورونا حقاً وصل إلى اليمن بعد أن حجزه الله عنهم شهوراً لعلّهم يشكرون، فوالله ثم والله لا ولن يستطيعون السيطرة على ما يسمّونه فايروس كورونا العالم بأسره وهم مستكبرون عن داعيَ الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فلا بدّ أن يعلم الجميع أنّ عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يتضرّعون إلى ربّهم ليكشفَ عنهم عذابه برحمته ليتّبعوا داعي الحق من ربّهم ويسلّموا تسليماً بعد أن علِموا أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ هو حقاً خليفة الله على العالمين كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذابٍ أكبر ممّا أصابهم، فاسمعوا وعُوا قول الله تعالى:
  { وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ].

  فلا بدَّ أن يطّلع صُنّاع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحدّي العالميّ والذي كتبناه في تأريخ عشرة رجب 1441 بعنوان: "
  فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون "
  (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

  فمِن ثمّ ينظروا إلى نقاط التحدّي بالحقّ في ذلك البيان القديم في تأريخ عشرة رجب 1441، ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحدّي نُلخّصها كما يلي:

  1- إنّه عذابٌ عالميٌّ من الله وليس مجرّد وباءٍ عالميٍّ.
  2- إنّهم لا ولن يستطيعوا كافّة أطباء البشر أن يعلموا كيف تَكَوَّن فايروس كورونا.
  3- إنّ كافّة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه، فكيف يسيطرون على عذاب الله سبحانه؟
  4- إنّ كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجاً أو لقاحاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ونصيراً.
  5- إنّهم سوف يجدون من مكر ما يسمّونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون.

  وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحدّي صدرَ بتأريخ عشرة رجب، وما يسمّونه فايروس كورونا كان لم يَجتَحْ بعدُ إلا الصين وإيران، وأمّا دول العالم بأسرهِ فزلزلهم زلزالاً عظيماً من قبل أن يأتيهم فيجتاحهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل حقاً أصدق الله عبده وخليفته بالتحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقيّ؟ وذلك لكي يعلموا كافّة صُنّاع القرار في كافة دول البشر وشعوبهم إنّا لصادقون وأنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ حقاً يعلم من الله ما لا يعلمه كافة البشر كون الله آتاه عِلم الكتاب القرآن العظيم، ولستُ بمجنون يا معشر العالمين أن أُعلِن نقاط التحدّي من قبل عجزكم هذا جُزافاً من عند نفسي، هيهات هيهات.. فَوَربِّ الأرض والسماوات إنّي أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم، وإنّما أسمّيه بما تسمّونه فايروس كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية.

  وأبشّر العالم بأسره بآيات عذابٍ مقْبِلات جوّاً وبرّاً وبحراً إضافة إلى ما يُملي لهم من عذاب فايروس كورونا حتى يخضعوا لخليفة الله المُصطَفى الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، فهل اشترطنا على علماء المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حكَماً بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؟ وأن ليس على خليفة الله الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ إلا أن يستنبط لهم حُكم الله في المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم؟ فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم الذي أعرضوا عن اتّباعه وترك ما يخالفه، وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عاماً فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه، ولن يجدوا لهم من عذاب الله مصرفاً إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهديَ قلوبهم ليتّبعوا داعيَ الحقّ من ربّهم خليفة الله في الأرض وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

  خليفةُ الله وعبدُه الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ

  ______________

  [ لقراءة البيان من الموسوعة ]
  https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
  ______________

  للتذكير:

  فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون..

  10 رجب 1441 هـ الموافق لــ 05 - 03 - 2020 مـ
  12:51 مساءًا ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

  (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)
المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 21-12-2020, 03:35 AM
 2. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 08-07-2020, 11:39 PM
 3. La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del Corona virus..
  بواسطة خليل الرحمن في المنتدى Español
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 29-05-2020, 07:11 PM
 4. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 22-05-2020, 10:48 AM
 5. Virusi Ya Korona Ni Kutokana Na Adhabu Ya Chini Pasni Na Adhabu Kuu Huwenda Wakaregea
  بواسطة زينة الإسلام (فارسة الحق) في المنتدى Swahili
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 11-03-2020, 11:48 PM

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •