- 3 -
האימאם נאסר מוחמד אל-יאמאני
1441 - רמדאן - 26
2020 - מאי - 19
06:37 ערב
(על פי לוח השנה הרשמי של אם אל-קורא (מכה))
___________


וירוס קורונה , והצהרה נחרצת ואינו דבר לצון..

בשם אלוהים האחד הסולח האדיר הכופה ברכה ושלום על הנביא הנבחר מוחמד שליח אלוהים בהזכרת כלל האנשים.

אל מקבלי ההחלטות מנהיגי העמים ועמיהם במדינות שונות אני מטיף לכם באחת כי תקומו לקראת אלוהים שניים -שניים ולחוד, ותימלכו בדעתכם מי הצדקו אלוהים באתגר האמת במציאות האמתית בנוגע למה שהם מכנים וירוס קורונה ? אם זה אתגר של כלל אנשיי הרופאה או אתגר אל-מהדי המיוחל עבדיו ויורשו האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני ? ..

זה על מנת שתדעו בוודאות כי אינכם מקיפים במידע כלשהו בידע האל אלא אשר ירצה זאת ישתבח שמו על
חטא הפוליתאיזם
והאתאיסטים בגלל שחצנותכם במה שנמצא בידיכם מהידע המודרני והיקפכם במה שלא היה בידי הקדמונים, ואז התפתיתם במה נמצא ברשתכם מטכנולוגיות המידע והידע בתחומים שונים, ולכן אתגר אתכם במה שאינכם מקיפים בידע אודות החייל הזעיר ביותר מחיילי אלוהים ובזה הפך את מאגר המידע שלכם מתחת לאפס לכל אלה שהיו מאושרים מהאנשים למה שנמצא ברשותם ממאגרי המידע וחשבו שהם מסוגלים לכל דבר והעליב אלוהים את יכולתכם והשפיל את גאוותכם וסלק את יהירותכם עם החייל הזעיר ביותר ביצירתו (ברא) ,לא נראה לעין האנושית בשל גודלו הזעיר ובזה שתדעו את הערך של עצמיכם וגם כדי שתדעו בוודאות כי מחלת העינוי החונק היא מאת אלוהים במה שקראתם לזה וירוס קורונה ,ולא יגלה זאת מהם חוץ מאלוהים בעצמו ,ויכפרו על החטאים העוונות והתועבות והעוול לאנשים ואי צדק בשיתוף (משרתי אלילים ) ויאמרו :
"אדוננו עשינו עוול לעצמנו ואם לא תסלח לנו ותרחם עלינו אנו נהיה בין המפסידים", לאחר חזרה בתשובה יאמרו: "אלוהים, אני עבדך אשאלך בזכות שאין אֵל מאשר אתה ובזכות רחמיך שכתבתה על עצמך ובזכות גדולת נָעִים שביעת רצונך אשר גדולה מנָעִים גן-עדנך, תרפא אותי מייסורי קורונה או הסר זאת מעליי, ואנו מאמינים במִקְרָאי האמת ממך, אלוהי גלה את ייסוריך מכל דלת להתחקות אחר דרך האמת והִתְמַדְנוּ על הנאמנות במה שהבטחנו לך כמי שביכולתו האיתנות (טרנספורמציה) בין אדם לליבו. ואין לנו חוץ מרחמיך שכתבת על נפשך, כי אם לא תסלח לנו ותרחם עלינו, אנחנו נלך לאבדון אלוהי אמרת בפסק הדין של ספרך:{ואמר ריבונכם פנו אלי בתפילה אשיב לכם }. צדק אלוהים האדיר [ע'אפִר: מפסוק 60].
اللهم إنّك قلت في محكم كتابك: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } صدق الله العظيم [غافر: من الآية ٦٠]
ממנו התפילה והתחננה וממך המחילה והתשובה כי אינך מפר הבטחה , ריבוני ישתבח שמך הבטחתך אמת היא, ואתה הרחום שברחומים, אלוהי
הִתְמַדְנוּ על הנאמנות במה התחייבנו שנעקוב אחרי מקרא אלוהים העולמי ח'ליף אלוהים על בני האדמה האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני , אלוהי הפוך את שליחתו לברכה עלינו וחסד ולא לקללה עלינו בגלל התנגדותנו להצטרף אחר קראת האמת מאת האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני",

ומי יפנה עורף לתפילה זו בוודאי עלול להידבק בעונשו במה שקריאתם לזה וירוס קורונה, האם הסיבה שגרם אלוהים אות (סימן) וירוס קורונה רק הוכחה מאשרת את הצהרת האתגר של האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני בהצהרתו בתאריך החמישי למרצ , שכותרתו "נגיף הקורונה בקטגוריה העונש הקל לפני העונש הקשה ביותר, בתקווה שיחזרו בתשובה "?וכתבנו את התרופה והפתרון בכותרת ההצהרה ובזה החוכמה בעונש המינימלי וירוס קורונה וחוכמת ההחלמה מעונשו למען זה שהם עשויים לחזור בהם אל אלוהים וישובו בתשובה שלמה אל אלוהים ולהתחקות אחרי הכרוז (המודיע) אל ספר האל ,משרתו ויורשו האימאם אלמהדי נסאר מוחמד אל-יאמאני , אולם כל פונה עורף מהשחצנים לתפילה זו אז דעו לכם כלל אלאנסאר (חסידי אל-מהדי נאסר מוחמד) שאלוהים לא ואינו יענה לתחינותיכם לגלות את עונש האל החניק על הפושעים בעולמות ,וזה על פי ידיעתי בספר שאם אלוהים יגלה זאת מהעולם ברחמיו מבלי שידעו שזה אות הצדק ואומנה במי שבחר אלוהים לאנשים אימאם וח'ליפה האל ועובדו האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד ; אני חוזר ומדגיש אם יגלה זאת מבלי שידעו שזו אות מאתיות ( פסוקים) לאימות ההוכחה ליורשו החליפה אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני ללא ספק יזנחו ויפנו לעריצותם וחוצפתם אל תוך האפלה וימשיכו להימנע להתחקות בעקבות הכרוז מאת האל והח'ליפה שלו נאסר מוחמד, אשר לפניו אמר אלוהים יתרומם שמו : {
אלו חסנו עליהם והסרנו את הצרה אשר הם שרויים בה , היו מתפנים אל עריצותם עיוורים } [אל-מומינאון 75].
تصديقا لقول الله تعالى:{
۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75].


ומה שהגיע בהצהרתי הוא תנאי המטיף , ומי שמתעב ומתנשא בקרב מקבלי ההחלטות על היות העונש של מה שהם מכנים נגיף הקורונה הוא סימן לאימות ההצהרה העולמית שפורסמה בתאריך החמישי למרצ 2020 , אז הניחו להם להשתלט על מה שהם קוראים לזה וירוס קורונה אם בהיותם צודקים ! ואם נגיף הקורונה באמת הגיע לתימן אחרי שחסם אלוהים את דרכו אליכם במשך חודשים בתקווה שיהיו אסירי תודה , באלוהי נשבע לא ולעולם לא יצלחו להשתלט במה שהם מכנים נגיף קורונה העולם במלאו בהיותם מתנשאים על המטיף הקורא אל האל וח'ליפתו האימאם אל מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני, חובה על כולם לדעת שמדובר במה שהם מכנים נגיף הקורונה הינו מקטגורית העונש המינימלי לפני העונש המקסימלי . בתקווה שיתחננו אל ריבונם להסיר מעליהם את ייסוריו בחסדו וללכת בעקבות הכרוז הקורא אל האמת מאת ריבונם וישלימו עמו בלב שלם לאחר שהבינו שהאימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני הוא באמת יורשו (הח'ליף) של אלוהים לעולמות וכי אין טעם לחשוף מעליהם את הייסורים של אלוהים כי אז הם ימשכו בחוצפתם (עריצותם) אל האפליה ואז ישמידם אלוהים בסבל כאבים גדול יותר ממה שפקד אותם , תקשיבו והבנו את דברי האל העליון:
{ אלו חסנו עליהם והסרנו את הצרה אשר הם שרויים בה , היו מתפנים אל עריצותם עיוורים (75) כבר הכה בהם עונשנו אך הם לא נכנעו לריבונם ולא שטחו תחינה (76) ואולם כאשר נפתח עליהם את שער העונש הקשה ,אז יגידו נואש (77) } צדק האל האדיר [אל-מומינאון]
فاسمعوا وعُوا قول الله تعالى: { وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ]


חובה על מקבלי ההחלטות במדינות שונות של האנושות לקרוא את הצהרת האתגר העולמי, שכתבנו בתאריך החמישי למרצ 2020 שכותרתה "
וירוס קורונה מהעונש הקל ללא העונש הקשה ביותר, אולי הם ישובו .." ואז שיסתכלו על נוקדות האתגר בהצהרה הישנה ההיא בתאריך החמישי למרצ 2020 והדגשנו בהצהרה הישנה את הנקודות המאתגרות, ונסכם אותם באופן הבא:

1- זיהו עינוי עולמי מאת אלוהים ולא רק מגיפה עולמית.
2- הם לא מסוגלים ולא יוכלו כלל אנשי הרפואה לדעת איך התרקם וירוס קורונה
3- שכלל אנשי הרופאה אינם מסוגלים ולא יוכלו לשלוט בזה, איך בדיוק יהיו מסוגלים לשלוט בייסוריו של אלוהים ישבח שמו?
4- שכלל אנשי הרופאה מוסלמים וכופרים אינם מסוגלים ולא יוכלו למצוא עבורו טיפול או חיסון גם אם יהיו אחד למשנהו מסייע ומושיע .
5- הם ימצאו ערמומיות במה שהם מכנים וירוס קורונה מה שלא לקחו בחשבון שיקרה להם .


ובאמירה זו הזכרנו את נקודות האתגר שפורסמה בתאריך החמישי למרצ , ובמה שהם מכנים וירוס הקורונה בעודו לא פלש למעט סין ואיראן, ובאשר למדינות העולם כולו טלטל אותם בטלטול ופניקה גדולה עוד לפני הגעתו ופלישתו אליהם , והשאלה המתבקשת היא: האם אלוהים באמת הצדיק לעבדו ויורשו באתגר האמת במציאות על פני השטח ? וזאת על מנת שכל מקבלי ההחלטות בכל מדינות העולם ועמיהם יידעו שאנחנו כנים וצודקים וכי האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני באמת יודע מאלוהים אשר מה שכל בני האדם אינם יודעים מכיוון שאלוהים נתן לו את הידע מספר הקוראן הדגול , ואיני משוגע בלהודיע לאנשי העולם על נקודות האתגר עוד לפני הכישלון וחוסר אונים שלכם בדעת עצמי, ממש לא ..בריבון האדמה והשמים נשבע אני יודע זאת בספר האל הקוראן הדגול , אבל קראתי לזה במה שאתם מכנים נגיף קורונה בשביל מילת החיפוש באינטרנט העולמי .


ומבשר לעולם כולו באתיות (פסוק, אות סימן מאלוהים ) עינוי מתקרבות שיבואו באוויר ביבשה ובים, בנוסף למה שהוכתב להם על ידי ייסורי וירוס קורונה עד שהם נכנעים לחליפה הנבחר מאלוהים , האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני וישלימו בלב שלם , האם התנאים שהצבתי לאנשי הדת המוסלמיים בעולם ולכל המסוכסכים בדתם מכלל האנשים שכן יסכימו לקבל את אלוהים כשופט בקרבם בכל העניינים שהם לא מסכימים בדתם ? וכי יורשו של האל האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני רק צריך להסיק עבורם את פסק הדין של אלוהים בנושא מבורר מספר האל הקוראן הגדול ? אבל הם התנשאו על ח'ליף אללה ועל ספרו הגדול, הקוראן כאשר הם סירבו להתחקות בעקבותיו ולהשאיר את מה שסותר ממנו , ובמשך חמש עשרה שנה אני קורא להם אבל הם הפנו עורף והתנשאו על חליפה האל עד שהגיע זעמו של אלוהים על ספרו , והם לא ימצאו דרך אחרת עבורם מעונש אלוהים אלא לחזור בתשובה אל האמת וישובו בחזרה בתפילה וינחה את ליבם ללכת בעקבות קורא האמת מאת ריבונכם ח'ליפה האל על בני אדמות, ומשרתו האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני והם מברכים את השליחים ושבח לאל, ריבונו של עולם.


ח'ליפה האל ומשרתו, האימאם אל-מהדי, נאסר מוחמד אל-יאמאני
______________


תִזכּוֹרֶת:

וירוס קורונה מהעונש הקל ללא העונש הקשה ביותר, אולי הם ישובו ..

10 רג'אב 1441 AH המקביל לתאריך 05-03-2020 לספירה
12:51 (על פי לוח השנה הרשמי של (מכה) אום אל-קורא )
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=340696

اقتباس المشاركة: 329951 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 3 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
26 - رمضان - 1441 هـ
19 - 05 - 2020 مـ
06:37 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329915
___________


فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل ..

بسم الله الواحد الغفّار العزيز القهّار والصلاة والسلام على النبيّ المُختار محمدٍ رسول الله بالذّكر للناس كافة..
ويا معشر صنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار، إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثانيَ وفُرادى ثم تتفكّروا مَن أصدقه الله التحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقي في شأن ما يسمّونه فايروس كورونا؟ فهل تحدّي كافة أطباء البشر أم تحدّي المهديّ المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ؟..

وذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّكم لا ولن تحيطوا بشيءٍ من علم الله إلا بما شاء سبحانه عمّا تشركون وتلحدون بسبب ما غرّكم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى الأوّلين، ثمّ غرّكم بما لديكم من علم تقنيّة المعلومات والعلم في مختلف المجالات، ولذلك تحدّاكم بما لا تحيطون به علماً ومِن أصغر جنود الله حتى جعل معلوماتكم صفراً على الشمال يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظنّوا أنّهم لقادرون على كل شيءٍ فأهان الله قدرتكم وأذلّ كبرياءكم وأذهب غروركم بأصغر جنديٍّ مِن خلقه لا يُرى بالعين المُجرّدة لصغر حجمه وذلك لكي تعلموا قَدر أنفسكم، وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّ داء عذاب الله الخانق ما تسمّونه فايروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده، فليتوبوا من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقولوا:
"ربّنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين"، ومن بعد التوبة فليقولوا: " اللهم إنّي عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنّتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عنّي فإنّا مؤمنون بداعي الحقّ من عندك، اللهم اكشف عنّا عذابك من كل باب لنتّبع سبيل الحق من عندك وأن تُثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه، فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين، اللهم إنّك قلت في محكم كتابك: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: من الآية ٦٠]، فمِنّي الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إنّك لا تُخلف وعدك، ربّنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نتّبع داعيَ الله العالميّ خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، اللهم اجعل بَعثهُ نِعمةً علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ".

ومن رفض هذا الدعاء فحتماً سوف يُصيبهم عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا، وهل جعل الله آية فايروس كورونا إلا آية تصديق بيان تحدّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ في بيانه بتأريخ عشرة رجب بعنوان: "
فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان وهي الحكمة من عذاب فايروس كورونا الأدنى والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون إلى الله متاباً فيتّبعون داعيَ كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فإن أعرضَ المستكبرون عن هذا الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أنّ الله لا ولن يُجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخانق عن المُجرمين في العالمين، وذلك حسب علمي في الكتاب أن لو يرفعه الله عن العالم برحمته دونما يعلمون أنّه آية تصديقٍ لِمن اصطفاه الله للناس إماماً خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد؛ وأُكرّر وأُذكّر أن لو يكشفه دونما يعلمون أنّه من آيات التصديق لخليفته المهديّ ناصر محمد اليمانيّ بأنّهم سوف يلِجّوا في طغيانهم يعمهون، فيستمرّوا في الإعراض عن اتّباع داعيَ الله وخليفته ناصر محمد، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ ۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75].

وما جاء في بياني هذا شرطٌ في دعوة الدّاعي، ومن استنكف واستكبر من صُنّاع القرار أن يكون عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو آية تصديق البيان العالميّ الذي صدر في تأريخ عشره رجب 1441، فذَروهم يسيطرون على ما يسمّونه فايروس كورونا إن كانوا صادقين! وإن كان فايروس كورونا حقاً وصل إلى اليمن بعد أن حجزه الله عنهم شهوراً لعلّهم يشكرون، فوالله ثم والله لا ولن يستطيعون السيطرة على ما يسمّونه فايروس كورونا العالم بأسره وهم مستكبرون عن داعيَ الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فلا بدّ أن يعلم الجميع أنّ عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يتضرّعون إلى ربّهم ليكشفَ عنهم عذابه برحمته ليتّبعوا داعي الحق من ربّهم ويسلّموا تسليماً بعد أن علِموا أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ هو حقاً خليفة الله على العالمين كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذابٍ أكبر ممّا أصابهم، فاسمعوا وعُوا قول الله تعالى:
{ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ].

فلا بدَّ أن يطّلع صُنّاع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحدّي العالميّ والذي كتبناه في تأريخ عشرة رجب 1441 بعنوان: "
فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون "
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

فمِن ثمّ ينظروا إلى نقاط التحدّي بالحقّ في ذلك البيان القديم في تأريخ عشرة رجب 1441، ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحدّي نُلخّصها كما يلي:

1- إنّه عذابٌ عالميٌّ من الله وليس مجرّد وباءٍ عالميٍّ.
2- إنّهم لا ولن يستطيعوا كافّة أطباء البشر أن يعلموا كيف تَكَوَّن فايروس كورونا.
3- إنّ كافّة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه، فكيف يسيطرون على عذاب الله سبحانه؟
4- إنّ كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجاً أو لقاحاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ونصيراً.
5- إنّهم سوف يجدون من مكر ما يسمّونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون.

وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحدّي صدرَ بتأريخ عشرة رجب، وما يسمّونه فايروس كورونا كان لم يَجتَحْ بعدُ إلا الصين وإيران، وأمّا دول العالم بأسرهِ فزلزلهم زلزالاً عظيماً من قبل أن يأتيهم فيجتاحهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل حقاً أصدق الله عبده وخليفته بالتحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقيّ؟ وذلك لكي يعلموا كافّة صُنّاع القرار في كافة دول البشر وشعوبهم إنّا لصادقون وأنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ حقاً يعلم من الله ما لا يعلمه كافة البشر كون الله آتاه عِلم الكتاب القرآن العظيم، ولستُ بمجنون يا معشر العالمين أن أُعلِن نقاط التحدّي من قبل عجزكم هذا جُزافاً من عند نفسي، هيهات هيهات.. فَوَربِّ الأرض والسماوات إنّي أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم، وإنّما أسمّيه بما تسمّونه فايروس كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية.

وأبشّر العالم بأسره بآيات عذابٍ مقْبِلات جوّاً وبرّاً وبحراً إضافة إلى ما يُملي لهم من عذاب فايروس كورونا حتى يخضعوا لخليفة الله المُصطَفى الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، فهل اشترطنا على علماء المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حكَماً بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؟ وأن ليس على خليفة الله الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ إلا أن يستنبط لهم حُكم الله في المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم؟ فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم الذي أعرضوا عن اتّباعه وترك ما يخالفه، وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عاماً فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه، ولن يجدوا لهم من عذاب الله مصرفاً إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهديَ قلوبهم ليتّبعوا داعيَ الحقّ من ربّهم خليفة الله في الأرض وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

خليفةُ الله وعبدُه الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ

______________

للتذكير:

فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون..

10 رجب 1441 هـ الموافق لــ 05 - 03 - 2020 مـ
12:51 مساءً ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)