Soru:Kabirde Azab varmı?

Sevgili kardeşim, hadi Kuran da bunlar hakkında ne yazdığına bakalım, Allah tarafından öldürülmüş olan ahlaksızlar ve inkar edenler (kafirler), Ölümünden sonra nereye gittiler?"

Sure 71 Nuh 25 ayet
Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı kendilerine yardımcılar da bulamadılar.

Bu Ayetin anlamı; Allah, onları boğularak öldüklerinden sonra, hemen cehenneme gönderdi. Bu bilgiye sahip olanlar için net bir ayettir, aynı zamanda cahiller içinde!

Şimdi de Hz. Musa as’ı inkar edip inanmayarak boğulanlara bir göz atalım.
Onlar nereye gittiler?

Sure 40 Mümin 45, 46 ayet
45. Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.
46. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecek)!

S16 Nahl 28, 29 ayet
28. Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. (Melekler onlara şöyle der) : "Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir."
29. "O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!"

Yine, melekler tarafından ruhları çağırılan ahlaksızların ölümünden hemen sonra cehenneme gönderildiğini belirten açık bir ayet. Ruhları aynı gün cehenneme girdi ama sadece onların ruhları Cehenneme girdi. Vücutları dünya da kalacak ve toza dönüşecek. "Kur'an'a bir göz atalım ve delili göstereyim!"

S6 Enam 93 ayet
... Melekler onlara ellerini uzatirlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. Bugün, Allah´a karsi haksiz seyler söylediginizden ve O´nun âyetlerine karsi böbürlenmenizden dolayi alçaltıcı bir azapla cezalandiralacaksiniz" derler.

Mezardaki azap fikri, birçok insanın İslam'ı kabul etmesini engelledi. Mezarda azap olmadığına dair çok fazla kanıt var ve Kuran'a karşıdır bu ifade.
Size söylüyorum, Kabir azabı olduğunu söyleyen hadisler yanlış ve uydurulmuştur. Kuran da geçmiyor !

İmam Nasser Muhammed El Yemeni