Zul Qarnain'in Seddi nerede, Yecüc ve Mecüc nerede, Sahte Mesih/Deccal nerede?

Sure 55 Rahman, 17.ayet
(O,) iki doğunun(iki güneş doğumu yerlerinin ) ve iki batının (iki güneş batımı yerlerinin) Rabbidir.

Dünyadaki bu yerleri görüyor musunuz?
2 güneş doğumu yerleri ve 2 güneş batımı yerleri nerede ?
Ve cevabınız, dünyada doğudan bir güneş doğuşu ve batıdan bir güneş batısı görüyoruz olacak.
O zaman biz, söylediklerinizin doğru olduğunu söylüyoruz, çünkü Kur'an da geçiyor.

Sure 70 Mearic 40 ayet
Doğuların ve batıların Rabbine’ yemin ederim ki,bizim gücümüz yeter.

ve hepimizin bildiği gibi, Doğu ve Batı bölgeleri dünya yüzeyinde,
ayette geçtiği gibi:

Sure 7 Araf 137 ayet
Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik.

Bu yüzden biliyoruzki, güneşin doğumu (Doğu) ve Güneşin Batımı (Batı) yerlerinin Dünya'nın yüzeyinde birbirinin karşısında olduğunu.
Bu nedenle, iki güneş doğumu yeri ve iki güneş batımı yeri karşı karşıya olan iki noktadır.
Kuran'da iki Güneş doğumu yerlerinin noktasının aynı zamanda iki güneş batımı yerlerinin noktası olduğunu görüyorum.
Bu demek oluyorki, İki farklı yerde birbirlerine karşı karşıya olan İki güneş doğumu yeri ve iki güneş batımı yeri olan bir yer var, bu ne anlama geliyor?
Bu demek oluyorki, güneş bir noktadan (kuzey kutbundan tünelden oyuk dünyanın içine)doğudunda, diğer noktadan (Güney kutbundan tünelden) batıyor ve o noktadan battığında, Güneş Güney kutbundaki tünelden doğuyor ve kuzey kutbundaki tünelden batıyor.
Güneş 6 ay kuzey kutbundaki tünelden doğuyor ve 6 ay Güney kutbundaki tünelden batıyor,
ondan sonra 6 ay Güney kutbundaki tünelden doğuyor ve 6 ay kuzey kutbundaki tünelden batıyor
(yaz kış mevsimidir)

Kuran'dan, size dünyadaki en uzun mesafenin bu iki nokta arasındaki mesafe olduğunu söyleyebilirim. (iki güneş doğumu yeri arasındaki mesafe aynı zamanda iki güneş batımı yeri arasındaki mesafeye de eşittir) belki o zaman biri bana İmam Nasser Muhammed'in Kuran'ın hangi ayettinden bildiğini soruyor? Ozaman ona Kuran’ın şu ayetinde bahsettiğini söyleriz:

ALLAHı zikretmeyi reddeden insana, bu hayatta ona bir şeytan musallat edilir , o onun arkadaşı olur ve ozaman iki ruh bir bedende yaşar ve bu içindeki olan şeytan gerçeği anlamasını engeller.
Bu insan, bu şeytanın ne kadar aldattığını ve ona yalan söylediğini fark ettiğinde, bu insan bu şeytandan çok nefret eder, ama yine de ayrılmazlar, aynı bedende yaşarlar ve bu yüzden ikisi de üzgün ve acı içinde kalır.
O zaman bu insanin ne istediğini
Kuranda okuyun:

Sure 43 Zuhruf 36-38 ayetler
36. Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.
37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.
38. O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keşke benimle senin aranda iki güneş doğumu arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın! der.

Ve bu ayetlerden anlıyoruz ki Dünya daki en büyük mesafe, iki Güneş doğumun yerleri arasındaki mesafe olduğunu. Bunun nedeni, uçlarında açık olan dünyamızın içinde (oyuk dünya)en büyük bir tünele sahip olmasıdır (Güney ve kuzey kutbundaki tüneller).

Sure 6 Enam 35 ayet
Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma!

Bu yüzden şimdi dünyanin içinde başka bir dünya olduğu açıktır

Sure 20 Taha 6 ayet
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Dünyanın içi boştur (oyuk dünya dir) biri güney girişindeyken (oyuktayken) kuzey girişini görebilir, çünkü iç dünya ayette yazıldığı gibi Allah tarafından genişletilmiştir.

Sure 51 zariyat 48 ayet
Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!

Ayette „(Bak) ne güzel döşeyiciyiz” derken, ne kadar detaylı ve mükemmel genişletilmiş olduğu açıktır! Yani, kuzey girişinde güneş doğduğunda güney girişinde görünür hale gelir (Kutub ışikları) ve kuzey girişinde güneş battığında güney girişinde güneş doğar, bu yüzden kuzey girişinde görünür (Kutub ışıkları) ve böyle devam eder.
kuzey girişinin içinde, Yecüc ve Mecüc ve sahte Mesih (Deccal) bulunuyor, orası Adem ve Havva'nın kovulduğu Cennet Bahçesi'dir(Dünyevi Cennet orası). Sahte mesih sizi kandırmaya çalışacak ve bu dünyevi cennet bahçesi kendinin olduğunu ve Nibiru/Planet X gezegeninin (Kuranda Sijjil veya Saqar diye geciyor) cehennemi olduğunu söyleyecektir, ama aldatılmayın bunların hepsi Allaha aittir.

Sure 20 Taha 6 ayet
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Öylese insanlar, bu bahçenin güzelliğine aldanıp sahte mesihe Kanmayın. Çünkü Allah Müslümanlara bu bahçeyi bu hayatta söz verdi.
Gerçekten İnanırlarsa Allah onları bu hayatta hem dünyanın içindeki Cennetin hem de yeryüzünün mirasçısı edecek.
Şimdi Zülkarneynin Seddi ne gelelim,
O Dünyanın içinde kuzey ve güney kısımlarını bölen tam ortasında dar bir yerde bulunur.
Seddin üst kısmında bir açıklık vardır,
ince bir Sedddir ve Seddin üstündeki bu açıklık, güney kısmının ve kuzey kısmının arasındaki giriş ve çıkışıdır.

Yecüc ve Mecüc oyuk dünyanın içindeki kuzey kısmında bulunur ve çıkışları oyuk dünyanın içindeki kuzeyin girişidir (kuzey kutbudur)ve sahte mesih çıkarmıyor Yecüc ve Mecücü
dünyanın yüzeyine, çünkü ilk dirilişin ve seddin yıkılmasını bekliyor, çünkü Zülkarneynin Seddinin yıkılması, ilk dirilişin başladığının alametidir ve
Sahte Mesih (İblis,Deccal), bu ölüleri kendi dirilttiğini söyleyip bundan faydalanıp insanları aldatmak için kullanmak istiyor.
Ey insanlar, Allaha yemin ederimki size gerçeği söylüyorum, sahte mesih (deccal) ilk dirilişin sırasında oyuk dünyadan (dünyanın içinden) çıkmak istiyor ve bu ilk dirilişindeki insanları kendi dirilttiğini söyleyerek insanlara bu ebedi gün (Ahiret günü) olduğunu ikna etmek için kullanmak istiyor ve bu dünyanın içindeki cennet (oyuk dünya) cenneti olduğunu ve Saqar/Siccil (Planet X/Nibiru) cehennemi olduğunu söylemek istiyor. Sahte Mesih ( Deccal,İblis) Meryem in oğlu Isa olduğunu, daha sonra Allahı oğlu olduğunu ve daha sonra Tanrı olduğunu söyleyecek.
Ben Şahitlik ediyorum kine O Meryemin Oğlu İsa değil, O bir yalancıdır!

Neden o sahte Mesih dir? Çünkü Meryemin oğlu İsa asla böyle bişey söylemez. O sizinle yetişkinlik Halinde dindar ve dürüst bir kişi olarak ve Mehdi'nin taraftarı olarak sizinle konuşacaktır.

ayete göre:
‎Sure 3 Ali imran 46 Ayet
sâlihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak.

Peki, yetişkinlik halinde İnsanlara konuşmasının mucizesi nedir?
Bunun mucizesi yeniden diriltilmesidir ve beklenen Mehdinin zamanında Dindar ve doğru bir adam olarak insanlarla konuşmasıdır ve insanlardan onu takip etmelerini istemeyecek, ancak Mehdi'yi takip etmelerini isteyecek ve böylece Mehdi'nin taraftarı olacak.
Dünyanın kuzey ve güney kutbundaki (oyuk Dünyanın) girişlerine bakın, ozaman gerçeği bulacaksınız. Kur'an'da daha fazla sır var ama bugün için burada duracağız. Allah’ın Selami peygamberlerin ve elçilerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allaha da Hamd olsun.

Beklenen Mehdi, İmam Nasser Mohammed Al-Yemani