Gezegen Saqar / Sijjil (Planet X/ Nibiru) ve (Deccal) Sahte Mesih

Soru: Sijjil veya Saqar Kur'an'da ne anlama geliyor? Ve Deccal kimdir?

Allah, onuncu gezegenin (Nibiru'nun yedi dünyanın en alt noktası) keşfedilmesini insanlık için mümkün kılmasaydı, beklenen Mehdi'nin zamanı gelmeyecekti.
Kur'an'daki adı Sijjil / Saqar'dır. Bu gezegen keşfedilmemiş olsaydı, size evrenimizin merkezinin dünyamız olduğunu, daha kesin olarak Mekke'deki Kâbe ve oradan Evrenin yayıldığını kanıtlayamazdım.

Sure 11 Hud 82 ayet
Vaktâ ki emrimiz geldi o memleketin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine istif edilmiş siccîlden taşlar yağdırdık

Sure 105 Fil 4 ayet
Onlara siccîl’den taşlar atıyorlardı.

Allah Hud 82 ayette Lut Peygamberin (Sodom ve Gomorra) şehrini nasıl helak edildiğini açıklar.
Sijjil gezegeni Kuzey Kutbu'na çıktığında,
gezegenlerin düzeni tersine döndü.
Bu olay yaklaşık 4166 yıl ve 8 ay önce meydana geldi (Sijjil / Nibiru yıl).
Sijjil'in bir sonraki görünüşü (veya gelişi) Güney Kutbu'nda olacak. Bu, Sijjil'in onikinci yılı olacak.
Eğer Sijjil'in on iki yılını birlikte sayarsak, aşağıdaki ayetlerden de anlaşılacağı gibi, tam olarak 50.000 yıla denk gelir:

Sure 70 Mearic 1-7 ayet
1. Bir soran inecek azabı sordu:
2.İnkârcılar için;ki onu savacak yoktur,
3. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından.
4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.
5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.
6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görmekteyiz.

Nibiru ve 7 dünya
Onuncu gezegen Nibiru keşfi olmasaydı, size dünyamızdan sonra 7 dünya olduğunu söylerdim (Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto ve Nibiru), o zaman sadece altı tane olduğunu söylerdiniz. Önceden belirlenmiş, çünkü Allah bana bu işaretle (onuncu gezegen) tüm insanlığa tek bir gecede zafer kazandıracak (Planet Sijil / Saqar'ın dünyadan geçtiği gece).

Sure 74 Müddessir 26-29 ayet
26. Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.
27. Sen biliyor musun sekar nedir?
28. Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
29. İnsanın derisini kavurur.

Sakar, yeryüzüyle çarpışmayacak, dünyanın yanından geçecek.

Güneş batıdan doğar
Böylece gezegen Nibiru / Saqar / Sijil (ayrıca onuncu gezegen ayrıca Planet X veya Temizleyici olarak da bilinir) dünyanın diğer tarafına dönmesine neden olacak, o nedenle güneş batıdan doğacak, yazın güneşin sıcaklığını (sıcağını) arttıracak, Allah, ışığını söndürmek isteyenlere karşı savaş ilan edecektir. Bu etkinliğin başlangıcı 1427 Hicri'de (2007-2008) Dhil Hija ayı ile başlamıştır. Bu gezegenin (saqar,siccil,planet x,Niburu), kötü insanları etkili bir şekilde temizlemek için Dünya'nın yörüngesini birkaç kez geçtiğini anlamalısınız. Aşağıdaki ayette yazdiği gibi.

Sure 70 Mearic 40 ve 41ayet
40. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:
41. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

Saqar (Nibiru) geldiğinde, Mekke ve Yemen'deki insanlar o günün akşamında Saqarı görebilecekler.

Sahte Mesih (Deccal)
Bu gezegenin (saqar,siccil) dünyanin yanından geçtiği gün Mehdi'nin halka göründüğü gün olacak ve aynı günde güneş batıdan doğacak. Sahte mesih'in ortaya çıkışı ancak Saqar dünyanın yanından geçtikten sonra gerçekleşecek, o gün çok uzun olacak. Sahte Mesih (Deccal) İblis tır , Ordusu ile dünyanın oyuklarından çıkıp 40 gün boyunca dünyanın üzerinde kalacak. Buradaki Rolü insanlığın aldatılması / denenmesi olacak.
Aşağıdaki ayetti okuyun.

Sure 29 Ankebut 2 ayet
İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?

Sahte Mesih, insanları adım adım aldatmaya çalışacak, ilk aşamada kendisinin Mesih (İsa) olduğunu söyleyecektir ve ardından ikinci aşamada Allahın Oğlu olduğunu ve son aşamada Tanrı olduğunu iddia edecektir. Deccalın İki gözü olacak, Sahte hadislerde yazıldığı gibi bir gözü olmayacak
bu hadisler insan ve cin şeytanların tarafından yazıldı, böylece insanlar onu iki gözle gördüklerinde şüphelenmeden ve farkında olmadan onu takip etmeleri için yazdılar.

Nibiru’nun geçtiğinde ZulQarnain'in bariyeri kırılacak ve bu olay olduğunda Dünyanın oyuklarından deccal ve ordusu Yecüc ve Mecüc yer yüzüne çıkacak.
ZulQarnain'in bariyeri kırıldığında ALLAH ilk dirilişi başlatacak.
Bu ilk diriliş, Allah'ın helak ettiği Özgür iradesi olmadan doğru yoldan sapmış olan tüm halklara (sapmış kimselerin onlara uyarak arkasından giden kişilere ) geçerli

Onlara tevbe etmeleri için ve Allaha inanmaları için son bir şans verilecek.

Yecüc ve Mecüc ortaya çıktığında, Allahın helak ettiği bu köylerdeki Halklar geri dirilecek. Sahte Mesih (İblis/Deccal) bundan yararlanacak ve kendisi Mesih (İsa as) olduğunu ve onları dirilttiğini söyleyecek (ölüleri diriltebildiğini söyleyecek).

Sure 15 Hicr 36 ayet
36. (İblis) : Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.

Ve insanlara, Saqar (Nibiru) cehennemi olduğunu söyleyecek (kendini takip etmeyen insanları onunla tehdit edecek) ve Dünyanın (oyukların) içindeki cenneti kendinin olduğunu söyleyecek ve kendini takip edenleri dünyadaki cenneti söz vererek kandırmaya bakacak. Ama lütfen aldatmasına kanmayin , çünkü hepsi sadece ALLAH'a aittir

Sure 20 Taha 6 ayet
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.