İki diriliş ve iki ölüm Kuran'da anlatılmaktadır

Deccal insanları kandırmak için Tanrı olduğunu nasıl söyleyebileceğini hiç merak ettiniz mi? Yada cennet ve cehennem kendine ait olduğunu açık bir yalan olduğu halde nasıl söyleyebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu yalanı insanlara Sadece ilk dirilişin gerçekleşeceği günde söyleyebilecek.
Ama ilk diriliş nedir?
Bizden önceki Allaha inanmayan toplumların dirilişidir, Şuan Cehennemdeler (saqar,Niburu, Planet X) onlara ikinci şans verilecek. Aynı zamanda Mahdi ortaya çıkacak, bu insanlara gerçeği gösterecek ve onları Allah'a yönlendirecek.

“Kur'an da iki diriliş olduğunu kanıtlayacağız! İlki, yukarıda bahsedildiği gibi, Allaha inanmayan eski toplumlar içindir Mehdinin zamanında onlara ikinci bir şans verilecek.
İki Cennet vardır birisi dünyevi Cennet (yerin içinde olan Cennet) ve diğeri ise çok farklı semavi Cennet (öldükten sonra müslümanların gireceği Cennet)
Deccal'in, insanlara herhangi bir hakka sahip olmadan söz vereceği tam da bu dünyevi cennetidir. Ona sahip olduğunu söyleyecek. Çok olaylı bir gün olacak, çünkü aynı zamanda ateşli gezegen Sekar (cehennem/Nibiru / Planet X) Dünya'ya gelecek, inanılmaz derecede dünyayı yıkacak ve yeryüzünü inançsızlar tarafından temizleyecek.Bu gezegen Cehennemdir ve Deccal bu cehennemin de kendisine ait olduğunu iddia edecek. Bu ilk diriliş den çok uzun bir süre sonra, ikinci (son) diriliş olacak, tarihin ilk kavminden (Adem as ve hava as dan) son kavmine kadar herkes dirilecek (yani, ikinci diriliş gerçekleşecektir). Allah, dünyadaki her şeyi yok edecek ve O'ndan başka hiçbir şey olmayacak, ondan sonra bu ikinci diriliş gelecek."

Mümin 14-18 ayet
14. Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlâslı olarak dua edin!
15. Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.
16. O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah'ındır.
17. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.
18. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçısı vardır.

"15ci ayette belirtilen Karşılaşma Günü, ikinci (Son) dirilişi temsil ediyor. Dünya da herkes öldükten sonra ve Allah’dan başkası olmayınca, Allah Tüm milleti diriltip buluşturacak, ilkinden sonuna hepsini diriltecek. ”

(S40/15-16 Ayet
15. Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.
16. O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah'ındır.

"Küçük yada İlk diriliş, aşağıdaki ayette açıklanmıştır":

(S40 / V18)
18. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçısı vardır.

“Yani, bu ilk diriliş şuan cehennem ateşinde olan kafirler içindir. Bu onların şanslarıdır doğru yola ermek için ve Mehdi'yi takip etmeleri için, böylece Allah, dünyayı birleştirecek ve böylece Mehdi Halifeleri/liderleri olup Hidayet yolunda olan Millet olacaklar.

Böylece Allah'ın memnuniyeti kazanmış olunur.
Mehdi'nin hedefi:
Herkesin iman edip inanmasıdır ve böylece Allah'ın memnuniyeti kazanmış olunur ve Ozaman kimse Cehennemde cezalandırılmaz."

Isra 8 ve 9 ayet
8. Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine (fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık.
9. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.

"O Doğru yolu bildiği halde inkar eden ve Allah’ın ayetlerini değiştirenlerde, iki diriliş yaşayacaklar. Ne yazık ki, daha iyi yapmak için dirildikten sonra bile kötülüklere geri dönenler olacaktır. Sonuç olarak, iki hayat yaşayacaklar, aynı zamanda iki ölüm de yaşayacaklar! "


S17 isra / 74ve 75 ayet
74. Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.
75. O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık; sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın.

"Bu ayet de yazıyorki, eğer Allah’ın peygamberi Allaha itaat etmeyip kendi nefsine uysaydı (Allah’ın ayetlerini değiştirseydi), o zaman o da iki hayat ve iki ölüm yaşayacaktı. Tıpkı Allah'ın Ayetlerini değiştirenlerin yaşayacakları gibi, Allah'tan ikinci bir şans isteyecekler. Fakat ikinci şanslarından tekrar Allah'a karşı gelirlerse, Allah da onları geri Cehenneme atacak.”

(S6 Enam / 27 ve 28 ayet)
27. Onların ateşin karşısında durdurulup "Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!" dediklerini bir görsen !..
28. Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eğer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.


“Bu ayet bize cehennemin kapılarına girdiklerinde diyeceklerini gösteriyor”:

(S6 27 ayet)
"Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!"

"Onlar yalan söylüyorlar! Ancak yalan söyleme niyetiyle yalan söylemezler, aksine Allah'ın onları imtihan edeceğini bilmedikleri için. Allah onların yalan söylediklerini söylerse, bununla kastedilen Allah'ın onları yine imtihan ettiğinde yine kötülüğe döndükleri için, çünkü onların tek kurtuluşları Allahdan rahmet ve Hidayete ermeleri için yalvarmak olduğunu anlamamaktadırlar. Bu prosedürü bilmiyorlar ve geri döndüklerinde çok iyi olacaklarını düşünüyorlar, çünkü Allah onları her zaman imtihan edeceğinin farkında olmadıkları için. Onlar tekrar dirildiklerinde, artık imtihan edilmeyeceklerini düşünürlerse böylece başarısız olurlar. Allah'ın Hidayet ve korumasını istemezlerse kazanamazlar ve bu nedenle ikinci kez başarısız olurlar. ”

"Çünkü bazıları gerçekten kötülüğe geri dönecekler.
Allaha daha önce inanacaklarını söyleseler de, Allah kesinlikle yalancı olduklarını söylüyor! ”


Enam 28 ayet Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eğer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.


“onlar iki kere dirildiklerinden ve yine kötülüklere döndüklerinden sonra”
Allah diyecek ki:

Bakara 28 ayet
Allah´i nasil inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.

"Ve Onlar cevap verecekler":

Sure 40 mümin 11 ayet
Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? derler.

"Yani iki diriliş var. İlk diriliş inkar eden milletler (kafirler) için ve gerçeği bilip dini manipüle eden ve Allah’ın ayetlerini değiştirenler için. Bütün bu insanlara ikinci bir şans verilir. Bu ikinci şans sırasında (ilk dirilişte) hidayete erebilirler.
Bu ilk diriliş, Deccal’in Dünyanın oyuklarından çıktığı zamandır. "

S7 Araf /13-15 ayet
13. Allah: Öyle ise, "İn oradan!" Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen aşağılıklardansın! buyurdu.
14. İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.
15. Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

“O gün, İblis (Deccal) inanmayanları(kafirleri) manipüle edecek ve onlara Meryem'in oğlu İsa olduğunu söyleyecek, Daha sonra Allah’ın oğlu olduğunu söyleyecek ve hatta daha sonra Tanrı kendisi olduğunu söyleyecektir. Allah ölüleri dirilttiğinde (ilk diriliş), Deccal o anı kullanacak ve kendisi dirilttiğini söyleyecek. O, asi şeytan, ölüleri diriltemez, Çünkü ölüleri sadece Allah ve Peygamberlik kanıtı olarak Allah’ın izin verdiği peygamberler diriltebilir.
Ayrıca Deccal cennet (yerin altında olan dünyadaki Cennet) ve Cehennem(Planet X/Niburu/saqar) kendisinin olduğunu iddia edecek.
Bilinki cennet ve cehennem Allah’ındır.

S102 Tekasür 1-8ayet
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

İmam Nasır Muhammed El-Yemeni