‏Allah melekleri, insanları yarattı gibi yaratmadı

‏Rahman ve Rahim olan Allahin adiyla Hamd ve Övgü Yerleri ve gökleri Yaratan Allaha mahsustur
Fatir 1 ayet
Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

‏Sevgili sorucu,bilmelisiniz ki melekleri Allah yarattı, melekler insan özelliklerine sahip değiller, insani ihtiyaçlardan uzaklar, onlar üreyemezler o yüzden çoğalamazlar, onlar yaşlanmıyorlar ve bizim gibi yemeleri veya içmeleri gerekmiyor. Allah onları kudretli Sözü ile yarattı:
‏Ol diye emrederek hemen oluverdiler
‏Melekler, göklerin ve yeryüzünün yok olmadığı sürece Allah'ın ebedi kulları, Allah Melekleri ilahi emriyle: “Ol!” (Kun) diyerek yarattı, aynı zamanda Allah Melekleri Kıyamet gününden/gökyüzünün katlanmasından hemen önce geri öldürecek

‏Melekler Yemek yemediklerinin ispatı, İbrahim'in Kuran'da misafirlerinin hikayesinde şu ayette yer almaktadır
Zariyat 24-37ayet

24. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.)

25. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden, "Bunlar, yabancılar" demişti.

26. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş,

27. Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti.

28. Derken onlardan korkmaya başladı. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler.

29. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi.

30. Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler.

31. (İbrahim) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi.

32. "Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik."

33. "Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik)."

34. (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).

35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.

36. Zaten orada müslüman bir ev halkından başka kimse bulmadık.

37. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.

Bilmelisiniz ki Allah Hariç herkes yok olacak !!!
Kuranda yazdığı gibi
Kasas 88 ayet
O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır.

‏Göklerde ve yeryüzündeki herkes ölecek
‏ilk üflendiğinde tüm iyi insanlar ölecek, sonra Allah Kıyamet gününü sadece en kötü yaratıklara Yaşatacak

‏Allah’ın Selami bütün elçilerin üzerine olsun, alemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun

‏Kardeşiniz İmam Mahdi Nasser Mohammed El Yamani