“Bazı surelerin başlangıcındaki harflerin sırrı nedir?"

“Arap alfabesinin 29 harfli olduğunu fark etmişsinizdir. Daha fazla değil, daha az da değil! Bu harfler, Kuran'da belirtilen 28 peygamberle ve Allah’ın son Halifesi birlikte aynıdır. ”

Peygamberlerin İsimleri:

1. Adem (as)
2. Nuh (as)
3. İlyas(Elias) (as)
4. İdris (as)
5. Elyasa (as)
6. Hud (as)
7. Salih (as)
8. Eyyub(as)
9. İbrahim (as)
10. Lut (as)
11. İsmail (as)
12. İshak (as)
13. Şuayb (as)
14. Yunus (as)
15. Yakub(as)
16. Yusuf (as)
17. Musa (as)
18. Harun (as)
19. Lokman (as)
20. Üzeyir (as)
21. ZulQarnain (as)
22. Davud (as)
23. Süleyman (as)
24. Harun (as) imranin oğlu ve meryemin (as) kardeşi
25. Zekeriya (Zakaria) (as)
26. Yahya (as)
27. İsa (as)
28. Muhammed (sav)


“Bazılarınız belki merak ediyordur ben niye 28 Peygamber saydığımı
Kuran'da sadece 25 peygamberlerden söz etmesine rağmen. Bu 3 peygamberler Kehf suresin deki Mağaradakilerdir. Bu peygamberler, Ya-sin suresinde adlandırılmıştır.
Peygamberlerle ilgili bütün hikayeler Kur'an'da açıkça anlatılmıştır.
Örnek olarak Hz. Yusuf (as) 'ın hikayesi. Hikayesi baştan sona kadar açıkça anlatılıyor.
Şimdi mağaradakilerin (kehf suresi) ve Ya-Sin suresinde adı verilen hikaye net değildir. İki hikayeye bakarsanız, çok ortak yönleri olduğunu fark edersiniz! Peygamberler Tebliğ etmeyi/uyarmayı bırakmazlarsa taşlama ile tehdit edilmeleri
Yasin 18 ayet
(Bunun üzerine onlar) Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler.

Ya-Sin 14 ayete yazıyorki , daha önce 2 Peygamber olduklarını ve daha sonra üçüncü bir kişi tarafından desteklendiklerini yazıyor.
Yasin 14 ayet
İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.

Bunlar al Yasin in peygamberleridir. Yasin’in oğulları: İlyas (as), Idris (as) ve Elyasa (as)! "

Büyük abileri, İlyas (as), mutlu haberi / mesajı ilk ilan eden kardeşlerdendi.
Musa (as) ve Harun (as) gibi değil, Harun (as) en büyüğü idi. Ama Musa (as) bu haberi duyurdu. İlyas (Elias) ismi Al-Yasin kelimesinden geliyor, yani Yasin halkı, Al-İbrahim ise İbrahim halkı anlamına geliyor. "

İlyas (as) en büyüğü idi ve mesajına inanan iki kardeşine bakmak zorunda kaldı (İdris (as), Elyasa (as)). Bu nedenle ilyas (as) 'a Zul-Kifl de denirdi (dikat eden/bakıcı). ”

"Gizemli harflere geri dönmek için ...
Bu başlarında yazan harfleri bulduğunuz sureleri sayarsanız, o zaman 29 surenin olduğunu fark edeceksiniz. Bu rakam Arap alfabesinin 29harfine eşittir. 29 cu harfin sonuncu suresi kalem suresidir yani 29 surenin, 29. cusu Kalem suresidir.
Bu sure NUN (N) harfi ile başlar! "

“Peki bu gizemli Harfler tam olarak nedir? Bunlar, Adem'e Allah tarafından öğrettirildiği kelimelerdir. Melekler onlar hakkında sorgulandıklarında, o kelimeleri söyleyemediler. Fakat Adem söyleyebildi çünkü Allah ona öğretmişti. Onlar 28 peygamberin harfleridir. Allah, bu harflerle peygamberlerle bu surelerin başında yemin etmek için kullanır. harflerle derken, baş harflerini kastetmiyoruz. Kelimenin herhangi bir harfi olabilir. Meryem suresi örnek olarak alalım. Şununla başlar:

Kaf Ha Ya Ain Sad

Kaf = Zekeriya (Zakaria) (as)
Ha = Harun ( Meryem’in kardeşi) (as)
Ya = Yahya (as)
Ain = Isa (as)
Sad = Meryem (as)

fark ettiğiniz gibi, Sad harfi Meryem adında görünmüyor. Kur'an'da ayrıca Meryem al Sıdıka olarak da adlandırılır. Bu nedenle Sad, Sıdıka’yı ifade eder. Allah'ın peygamberlerinden biri olmadığı ve aynı zamanda insanlık için Allah valisi olmadığından, Sad harfiyle Sıdıka’ya yemin etti. ”

Allah bu ayete ona Sıdıka diyor!":

Maide 75 ayet
Meryem oğlu Mesîh ancak bir resûldür. Ondan önce de (birçok) resûller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar.

Maide 75 ayet Arapça
Mel mesıhubnü meryeme illa rasul kad halet min kablihir rusül ve ümmühu sıddıkah kana ye'külanit taam ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü'fekun

“Allah neden Sıdıka olarak adlandırdı?”

“Sıdıka olarak adlandırıldı çünkü Allah'ın sözünü doğruladı, melekler ona geldiğinde ve Allah'ın isteğiyle hamile kalacağını söylediğinde !”

(Veysel Balkaya: Bu ifadeye dikkatle bakılmalıdır, çünkü bu noktada İngilizcenin çok iyi olmadığı ve bu yüzden ne anlama geldiğini tam olarak söyleyemedim.)

"İşte Surenin başındaki başka bir harf örneği. Sure Ya-Sin, Ya ve Sin harfleriyle başlar. açıklandığım gibi bu surede 3 peygamberlerden bahsediliyor Kehf suresindeki mağaradaki aynı 3 kişiden bahsediyor. ”

"İmam Nasser, isimlerini şu şekilde anlattı: Ilyas (as), Idris (as) ve Elyasa (as). Gördüğünüz gibi, Ya ve Sin harfleri her üç işime uyuyor. Bu yüzden Allah, bu 2 harflerle kendileri için yemin etmek için kullandı! "

Yasin 1-12ayet
Rahman ve rahim olan Allah’ın adiyla
1. Yâsîn,
2. Hikmet dolu Kur'an hakkı için,
3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin.
4. Doğru yol üzerindesin.
5. (Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.
9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
11. Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.
12. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) sayıp yazmışızdır.

"Şimdi en sonuncu 29.cu Sure ye gelelim, Kalem suresinde başında bir harfle işaretlenmiştir
Bu surenin "ekstra" olduğu anlaşılıyor çünkü Kur'an'da 28 peygamber var. İşte bunun anlamının açıklaması. ":

"İşte imamın açıklaması. Kalem süresin deki Nun Harfi , peygamberlere geçen Harf değil çünkü Muhammed Peygamberlerin sonuncusudur.
28 Harf 28 surede adı geçen 28 peygamberle aynı olduğundan, bu 29'uncu peygambere geçerli olamaz. Nun Kelimesi Allah’ın en son Halife’sine Geçerlidir. Allah’ın en son Halifesi de İmam Nasser Mohammed El-Yamani. "

kalem 1-7 ayet
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adiyla
Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun ki sen -rabbinin lutfu sayesinde- asla deli değilsin.
Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır.
Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.
Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.
Doğrusu, yolundan sapan kimseyi en iyi bilen rabbindir; hidayete erenleri de en iyi bilen O’dur.