Iblis Çin'lerin babası değildir, kendisi çinlerdendir çocukları da şeytanlardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adiyla


‏Iblis Çin'lerin babası değildir, kendisi çinlerdendir çocukları da şeytanlardır ve şeytanlarda Çin irkindandir.
Ve Allah şeytanlari insanlara ve Çin'lere düşman kildi
Yüce olan Rabbimiz diyorki:
Kehf 50 ayet
Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!


‏İblis ın çocuklari Şeytanlardir Çin irkindan ve eğer doğru olmadığını söylerseniz, onun çocuklari bütün Çinlerdir derseniz , o zaman size böyle cevap veriyorum, bir sürü doğru yolda olan Çin'ler var
ve Doğru yolda olan cinler ve insanlar Allaha teslim olanlardır.
Allah neden onlardan bahsetti:

Kehf50 ayet
Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!

bütün şeytanların (iblisin çocukları) aralarında birtane doğru yolda olan ve Allah korkusu olan olmadığını Allah bildiği için
Allah diyorki:

Kehf50 ayet
Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!

‏Ve Ğinn'in yaratılmasına gelince, onlar insan yaratılmadan önce yaratılmışlardı.
Allah diyorki:
Hiçr 26 ve 27 ayet
26. Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
27. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.

‏Çinlerin babası uzun zaman önce öldü, adı (Çin) di ve Allah insanlara peygamberler ve elçiler gönderdiği gibi Çin'lere de peygamberler ve elçiler gönderdi.
Rabbimiz ayet de diyorki:

Enam 130 ayet
Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi! Derler ki: "Kendi aleyhimize şahitlik ederiz." Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

Kardeşiniz İmam Nasser Mohammed El Yamani