الإمام ناصر محمد اليماني
16 - 12 - 1437 هـ
17 - 09 - 2016 مـ


1395-06-27ه.ش.
03:36 صباحاً
ــــــــــــــــــــ
فوری و مهم
از امام مهدی به خردمندان که بهترین موجودات خدا هستند و به بدترین موجودات یعنی آنان که درباره حق آمده از پروردگارشان تعقل نمی‌کنند و اگر هم بیندیشند؛ پیرو حق نمی‌شوند چون از آن اکراه داشته و بیزارند ..


بسم الله الواحد القهار والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وأولياءه من آله الأطهار وجميع المؤمنين بالذكر في كل زمان ومكان الى اليوم الآخر اما بعد
....

امر می‌کنیم امشب یعنی شب شنبه شب شانزدهم ذی الحجه امسال(۱۴۳۷) از غروب ماه تصویر برداری کنید و زمان گرفتن تصویر ماه در لحظه‌ی غروب ماه در مناطق بازاست و بعد از گرفتن تصویر و گذاشتن آن در پایگاه؛ منتظر بیان امام مهدی ناصر محمد یمانی باشید تا آن چه که رخ داده را به تفصیل شرح دهد وبه اذن خداوند به حق در برابر تمام بشریت حجت اقامه نماید. خداوند واحد قهار در برابر تمام علمای نجوم حجت اقامه نمود و با رویداد بزرگ حقیقت ودرستی نشانه و آیت خود را ثابت کرد؛ آیت و نشانه‌ی رسیدن خورشید به ماه و رویداد "ادراک" و علت ادراک این است که هلال ماه قبل از کسوف متولد شده است و خورشید زمانی با ماه اقتران کرده ودر یک راستا قرار می‌گیرد که هلال ماه از قبل شکل گرفته است ؛ این امر در بسیاری از ماه‌ها رخ داده است و حال با خسوف شب شانزدهم بعد از شب بدر برای‌ علمای نجوم روشن شد که اختلال بزرگتری رخ داده است. چون تمام علمای نجوم بشر از روی علم فیزیک به یقین می‌دانند آغاز شرعی ذی الحجه امسال (۱۴۳۷) شب جمعه و بعد از غروب آفتاب پنج شنبه بود و بعد از گذشتن منازل اهله به یقین می‌دانند که بعد ازغروب آفتاب روز پنج شنبه ؛در شب جمعه یعنی شب پانزدهم ماه ذی الحجه ماه به صورت بدر کامل درآمد؛ یعنی شبی که نیمه ماه ذی الحجه سال ۱۴۳۷ است. هم چنین آنها به یقین می‌دانند که امشب یعنی شب شانزدهم ماه خسوف داشته و با این خسوف که در شب شنبه؛ شب شانزدهم رخ داده؛ اختلال فلکی بزرگ‌تر شده است. با این که آنان می‌دانند خسوف باید در نیمه ماه اتفاق بیفتد یعنی بعد از این که ۱۴ روز از آغاز ماه گذشت. آنها به یقین می‌دانند که بعد از غروب خورشید در روز پنج شنبه وهم زمان با دخول شب جمعه ؛هلال ماه ذی الحجه بعد از آفتاب غروب کرده و ماه ذی الحجه از نظر شرعی آغاز شده است. پس چرا خسوف و تاریک شدن ماه بعد از گذشتن نیمه ماه ذی الحجه رخ داده است؛ آیا این نشانه این نیست که اختلال فلکی بیشتری رخ داده تا شاید یقین بیاورند که به حق خورشید به ماه رسیده و هلال قبل از کسوف متولد شده و خورشید در حالی که ماه به شکل هلال درآمده با آن اقتران کرده است؟ این اتفاق در هلال ماه در ادراک‌های غربی رخ می‌داد. ولی می‌دانم این ادراک در منطقه متفاوتی در شرق رخ داده است وحاکی از اختلال فلکی شدیدتری در شب نیمه‌ی ماه است. ما در مورد بروز اختلال در هلال ماه در آغاز خفیه ماه برای آنان حجت آوردیم؛ و در زمان کامل شدن بدر در شب خفیه نیمه‌ی ماه آن حجت را ثابت کردیم ولی این بار آغاز شرعی ماه بر اساس میقات اهله را به آنان اعلان کردیم که بعد از غروب خورشید و از شب جمعه آغاز می‌شود. تمام علمای نجوم خاورمیانه هم به یقین می‌دانند جمعه اولین روز وآغاز ذی الحجه بود؛ چون بر اساس علم نجوم فیزیکی می‌دانند که هلال ماه ذی الحجه قبل از آفتاب غروب نکرده است؛ بلکه بی شک و تردید بعد از غروب آفتاب در روز پنج شنبه؛ ماه غروب کرده است .


و سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا بعد از گذشتن پانزده روز از آغاز ذی الحجه امسال(۱۴۳۷) خسوف ماه رخ داد؛ یعنی شب شنبه که شب شانزدهم ماه است؟ اما آنها با وجود این که حق برایشان روشن شده باز هم مغالطه می‌کنند!


به خداوند بزرگ قسم می‌خورم آنها قبل از این هم از وقوع اختلال فلکی باخبر بودند؛ برخی از آنها دیدند که خورشید در حالی با ماه اقتران پیدا کرده که هلال ماه از قبل متولد شده بوده است وبا تصاویرمستند سازی هم کردند از جمله الخضیری ودیگر علمای نجوم کشور عربستان سعودی. پس به الخضیری و دیگر دانشمندان نجومی که با او هستند می‌گویم از خداوندی که شدید العقاب است تقوا کنید و به یاد داشته باشید که خداوند درآیات محکم کتاب به کسی که شهادت خدا نزد اوست و آن را کتمان می‌کند چه هشداری داده؛ قبل از آن که خداوند چشمان تیزبینت را محو کند ای الخضیری به حق اعتراف کن و و به حق شهادت بده که سالهاست حقیقت ادراک ماه توسط خورشید برایتان روشن شده است.

ممکن است عبدالله الخضیری که در علم نجوم و رویت اهله عالم است بخواهد بگوید:" از کجا به یقین بدانم که خورشید به ماه رسیده و ادراک رخ داده است؟" پس مهدی منتظر برایش فتوا داده و به حق می‌گوید: ادراک زمانی است که هلال قبل از کسوف خورشیدی و اقتران متولد شود وزمانی که خورشید با ماه در یک راستا قرار گرفته و اقتران پیدا می‌کند؛ ماه به شکل هلال باشدو شما کسوف و هلال ماه را می‌بینید همان گونه که در سالهای قبل شما و دیگر علمای نجوم این را دیده بودید . اما می‌بینم تو از علمای نجوم می‌خواهی در محاسبات نجومی خود تجدید نظر کنند وعلم فیزیک نجوم را اشتباه می‌دانی؛ هلال و کسوف با هم چگونه ممکن است؟ ( توضیح : طبق محاسبات نجومی هلال ماه وقتی قابل رویت است که حداقل 12 ساعت از کسوف و مقارنه گذشته باشد و در این زمینه معیارهائی برای رویت پذیری هلال ماه تعریف شده است ) مهدی منتظر ناصر محمد یمانی در پاسخ تو به حق می‌گوید: علت این است که هلال ماه قبل از کسوف متولد شده است ووقتی خورشید با ماه اقتران پیدا می‌کند؛ ماه به شکل هلال است. ولی اختلال فلکی بیشتر شده و علمای نجوم در در این مورد در خفا زیاد با هم سخن گفته تا صلاحیت علمی فیزیک نجومیشان از دست نرود؛ با این که عالمان فیزیک نجومی درست می‌گویند ولی بشریت وارد دوران اشراط( نشانه‌های) بزرگ ساعت(قیامت) شده است. خورشید به ماه رسیده(ادراک) و از شرق و غرب به دنبال آن روان می‌شود. یعنی هلال قبل از طلوع و قبل از اقتران متولد شده و و خورشید با هلال ماه جمع می‌گردد در حالی که هلال در شرق است و یا هلال قبل از غروب و قبل از اقتران متولد شده و برای همین قبل از خورشید غروب می‌کند؛ با اینکه می‌دانید ماه متولد شده ولی قبل از خورشید غروب می‌کند و بعد از غروب؛ خورشید با هلال ماه اقتران پیدا می‌کند و این ادراک در آغاز ماه است.

راز انتفاخ( بزرگ بودن هلال) اهله در این امر نهفته است؛ چون با این که هلال برای اولین بار است که از سطح زمین رؤیت می‌شود؛ ولی اندازه آن به اندازه هلال شب دوم است؛ به خصوص اگر برای همه‌ی مردم ادراک کلی رخ داده باشد( مترجم:ادراک کلی وقتی است که هیچ کس نتواند هلال شب اول را رویت کند و در نخستین رویت هلال دوشبه دیده می شود ) لذا با این که اولین بار است که هلال ماه (جدید) توسط انسان رؤیت می‌شود ولی مردم می‌گویند این هلال شب اول است یا دوم؛ این موقعی است که ادراک اکبر رخ داده باشد مثل ادراکی که در آغاز ماه رمضان امسال(۱۴۳۷) رخ داد . ادراک چه به صورت کلی چه به صورت جزیی به اشکال مختلف قبلاً بارها وبارها رخ داده ولی از آن درس نگرفتید. ادراک در مشرقها با ادراک در مغربها بسته به اختلاف ارقام آن متفاوت است و شما تعداد مشرقها و مغربهای زمین را می‌دانید و برای همین معیار ادراک بر اساس رقم آن در منطقه‌ای از زمین که رخ می‌دهد ـمشرقها یا مغربها یا خاور میانه- فرق دارد. من در مورد نکات مربوط به اسرار ادراک از جانب خدا چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید و با دانسته‌هایتان برای شما حجت می‌آورم.


اگر به حق اعتراف کنید برای همه‌ی شما بهتر است؛ قبل از آن که وعده حق رخ دهد و نشانه عذاب دردناک نازل شود؛ پس هم خودتان را نجات دهید و هم امتتان را و جز از خداوندی که شما را آفریده؛ از کسی نترسید. از پادشاهان و رؤسایتان نترسید؛ به خدا قسم که اگر حقیقت نشانه‌ی ادراک و اختلال فلکی را به آنها بگویید و آنها حق آمده از نزد پروردگارشان را تصدیق کنند؛ این باعث افزوده شدن به عزتشان می‌شود ومی‌گذاریم ملکشان برایشان بماند؛ البته به شرط این که بر اساس آن چه که خداوند نازل نموده حکم کنند که اگر چنین نکند؛ ظالمند و اگرچنین نکنند کافرند واگر چنین نکنند فاسقند.


پس به سوی دعوت به حکمیت براساس کتاب خدا و نفی تعدد احزاب رو کنید و برای تحقق یافتن صلح و آرامش جهانی بین ملت‌ها و زندگی مسالمت آمیز بین مسلمانان و کافران؛ سر فرو آورده و تسلیم شوید. ما ازآیات محکم کتاب ایجاد وحشت بین مردم و تروریسم را حرام می‌کنیم. در دین خداوند اسلام اکراه و اجبار وجود ندارد؛ هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هرکس می خواهد کافر شود. همانا که وظیفه ما ابلاغ است و حساب رسی با خداوند است. برای همین هم بهشت را برای شاکران و آتش را برای کافران مقرر نموده است. انسان حق ندارد کافران را عذاب کند؛ بلکه عذاب کسانی که به کتاب خدا کافرند؛ چهدر دنیا و چه در آخرت به خدا مربوط است. پس ای خردمندان از خدا پروا کنید. تنها کسانی توسط شما عذاب می‌شوند که در زمین فساد برپاکنند و به ناحق به مردم ظلم کنند تا به این ترتیب انسان به برادر انسانش ظلم نکند.


خداوند در آیات محکم ذکر به شما فرمان می‌دهد تا بین مسلمان و کافر عادلانه رفتار کنید؛ در کتاب خداوند نژاد و طایفه و حزب وجود ندارد و مهدی منتظر ناصر محمد یمانی می‌خواهد ازهمه‌ی مردم امتی واحد بر ضد مسیح کذاب تشکیل دهد. مسیح کذاب قصد دارد شخصیت مسیح عیسی بن مریم حق را به خود نسبت دهد- خود را مسیح بخواند- د رحالی که دروغ می‌گوید چون شایسته مسیح عیسی بن مریم نیست که ادعا کند خدا و یا فرزند خداست. بلکه او -که صلوات و سلام بر وی و مادرش باد- می‌گوید که عبد خداوند است و شاهد حقی برای اهل کتاب است. چون شیطان می‌خواهد شخصیت مسیح عیسی بن مریم را به خود نسبت داده و ادعای خدایی کند؛ خداوند مقدر نموده تا
مسيح ابن مريم حقّ صلى عليه وعلى أمّه وأسلّم تسليماً باز گردد.

خداوند به ذریه آدم هشدار داده که شیطان را عبادت نکنند؛ چون می‌دانست شیطان ادعای خدایی بزرگ می‌کند و به جای خداوند؛ خود را پروردگار مردم می‌خواند. پس پروردگار والامقام خود را عبادت کنید که هیچ یک از مخلوقاتش مانند او نیستند؛ او که شما را آفریده است... خدا و معبودی جز او نیست. نه در آسمان‌ها و نه در زمین؛ خدایی همراه او نیست و عاقبت از آن متقیان است؛کسانی که خدا را بدون این که هیچ شریکی برایش قایل شوند؛ عبادت می‌کنند.
این پیام (و ابلاغی) برای (عموم) مردم است؛ تا همه به وسیله آن انذار شوند،{ اشاره به آیه کریمه سوره ابراهیم:
هَـٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾} خداوند آنان را در زمین به خلافت می‌رساند و خلف وعده نمی‌کند. و بدانید عذاب خداوند بسیار شدید است پس ای خردمندان از خدا پروا کنید.
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..

خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
اقتباس المشاركة: 237440 من الموضوع: عاجلٌ وهامٌ من الإمام المهديّ إلى أولي الألباب خير الدواب وإلى أشرّ الدواب الذين لا يعقلون الحقّ من ربهم ولو عقلوه لما اتّبعوا الحقّ كونهم له كارهون ..


[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=237429

الإمام ناصر محمد اليماني

16 - 12 - 1437 هـ
17 - 09 - 2016 مـ
03:36 صباحاً
ــــــــــــــــــــ
عـــــــاجلٌ وهــــامٌ
من الإمام المهديّ إلى أولي الألباب خير الدواب وإلى أشرّ الدواب الذين لا يعقلون الحقّ من ربهم، ولو عقلوه لما اتّبعوا الحقّ كونهم له كارهون
..بسم الله الواحد القهار، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وأوليائه من آله الأطهار وجميع المؤمنين بالذكر في كلّ زمانٍ ومكانٍ إلى اليوم الآخر، أمّا بعد..

نأمر بتصوير غروب القمر لهذه الليلة؛ ليلة السبت ليلة السادس عشر لشهر ذي الحجّة لعامكم هذا 1437، وميقات التصوير والقمر وهو على حافة الغروب في المناطق المفتوحة، ومن بعد التصوير وتنزيل الصور من مختلف الأقطار فمن ثم تنتظرون بياناً للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني لتفصيل الحدث وإقامة الحجّة بالحقّ بإذن الله على كافة البشر، وقد أقامها الله الواحد القهار على كافة علماء الفلك بالحدث الأكبر لحقيقة آية التصديق بأنّ الشمس أدركت القمر بسبب ولادة هلال الشهر من قبل الكسوف والاقتران فاجتمعت به الشمس وقد هو هلالاً في كثيرٍ من الشهور، وها هو تبيّن لهم الخلل الأكبر في الخسوف ليلة السادس عشر من بعد الإبدار كون علماء الفلك جميعاً في البشر ليعلمون علم اليقين العلميّ الفيزيائيّ أنّ غرّة ذي الحجّة الشرعيّة لعامكم هذا 1437 هي حقاً ليلة الجمعة بعد غروب شمس الخميس، ويعلمون علم اليقين أنّ بدر التمام من بعد انقضاء منازل الأهلّة هي بعد غروب شمس الخميس ليلة الجمعة؛ أي ليلة الخامس عشر لشهر ذي الحجّة أي ليلة النصف لشهر ذي الحجّة لعامكم هذا 1437، وعلموا علم اليقين أنّ القمر خسف هذه الليلة ليلة السادس عشر فزاد الخلل الفلكيّ بخسوف القمر ليلة السادس عشر ليلة السبت برغم أنهم يعلمون أنّ الخسوف يحدث ليلة النصف من الشهر بعد مضي أربعة عشر يوماً من غرّة الشهر، ويعلمون علم اليقين أنّ هلال شهر ذي الحجّة غرب من بعد غروب شمس يوم الخميس في ميقات دخول ليلة الجمعة غرّة شهر ذي الحجّة الشرعيّة، فلماذا حدث الخسوف الظلي للقمر بعد انقضاء نصف شهر ذي الحجّة؟ أليس ذلك مزيداً من الخلل الفلكيّ لعلهم يوقنون أنها حقّاً أدركت الشمس القمر فولد الهلال من قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلالاً؟ وكان ذلك يحدث في غُرَرِ الإدراك الغربيّة ولكنّ الإدراك أعلمُ أنّه مختلفٌ موقعه شرقاً كي يزداد الخلل الفلكيّ في ليلة النصف من الشهر، وكنا نحاجّهم بخلل هلال الشهر في غرّته الأولى الخفيّة ونقيم عليهم الحجّة باكتمال البدر في ليلة النصف الخفيّة، ولكنْ هذه المرة أعلنتُ لهم غرّة الشهر الشرعيّة حسب ميقات الأهلّة من بعد غروب الشمس بدْءًا من ليلة الجمعة، وكذلك كافة علماء الفلك بالشرق الأوسط كذلك يعلمون علم اليقين أنّ غرّة ذي الحجّة هي الجمعة نظراً لعلمهم الفلكيّ الفيزيائيّ أنّ هلال ذي الحجّة لن يغرب قبل الشمس؛ بل من بعد غروب شمس الخميس لا شكّ ولا ريب.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا حدث الخسوف بعد مضي خمسة عشر يوماً من شهر ذي الحجّة لعامكم هذا 1437 أي في ليلة السادس عشر ليلة السبت؟ ورغم ذلك يغالطون في الحقّ من بعد ما تبيّن لهم الحقّ! وإني أقسم بالله العظيم أنه قد تبيّن لهم الخلل من قبل هذا، فمنهم من شاهد أنّ الشمس اجتمعت بالقمر وقد هو هلالاً ووثّقوا ذلك بالتصوير، ومنهم الخضيري وغيره من علماء الفلك بالمملكة العربيّة السعوديّة. فمن ثمّ أقول للخضيري ومن معه من علماء الفلك اتقوا الله شديد العقاب وتذكّروا تحذيره في محكم الكتاب لمن كتم عنده شهادةً من الله من قبل أن يطمس الله على بصرك الحاد يا خضيري، واعْترفْ بالحقّ وألقِ شهادتك بالحقّ أنه حقاً تبيّن لكم حقيقة أنّ الشمس أدركت القمر من قبل عدّة سنواتٍ.

وربما يودّ العالِم الفلكيّ والرائي عبد الله الخضيري أن يقول: "وكيف أعلمُ علمَ اليقين أنّ الشمس أدركت القمر؟". فمن ثم يفتيه المهديّ المنتظَر وأقول الحقّ وهو: أن يولد الهلال من قبل الكسوف الشمسيّ والاقتران فتجتمع به الشمس وقد هو هلالاً فتشاهدون كسوفاً وهلالاً كما علمتَه وغيرك من علماء الفلك من قبل عدّة سنوات. فمن ثم أراك تطالب علماء الفلك بمراجعة حساباتهم الفلكيّة وترى العلم الفيزيائي الفلكيّ خاطئ، فكيف هلالاً وكسوفاً؟! فمن ثم يردّ عليك المهديّ المنتظر ناصر محمد اليماني وأقول: ذلك لكون هلال الشهر ولد قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلالاً، ولكن قد زاد الخلل الفلكيّ وأسرّ النجوى كثيرٌ من علماء الفلك حتى لا يفقدوا مصداقيتهم العلميّة الفيزيائيّة الفلكيّة برغم أنهم صادقون أصحاب العلم الفلكيّ الفيزيائي وإنما دخل البشر في عصر أشراط الساعة الكبر فأدركت الشمس القمر فتلاها شرقاً وغرباً أي يولد الهلال قبل الشروق من قبل الاقتران فتجتمع به الشمس وقد هو هلالاً في جهة الشرق أو يولد الهلال قبل الغروب وقبل الاقتران ولذلك تجدونه يغرب قبلها برغم علمكم بحدوث ميلاده فرغم ذلك تجدونه يغرب قبل الشمس فتجتمع به الشمس وقد هو هلالاً من بعد الغروب، وذلك هو الإدراك في أوّل الشهر.
ويكمن ذلك في سرّ انتفاخ الأهلّة كونكم تشاهدون هلال الليلة الثانية برغم أنه أوّل رؤية لهلال الشهر فترونه منتفخاً خصوصاً في الإدراك الكليّ عن البشر كافةً فيقال هلال ليلةٍ أو ليلتين للناظرين برغم أنها أول رؤية لهلال الشهر للناظرين من كافة البشر، وذلك يحدث في الإدراك الأكبر كما حدث في غرّة شهر رمضان ليلة الأحد لعامكم هذا 1437، وكذلك حدث من قبل تكراراً ومراراً على مختلف أنواع الإدراكات الكليّة أو الجزئيّة المختلفة ولم تحدث لكم ذكراً، ويختلف الإدراك في المشارق والمغارب على مختلف أرقامها وأنتم تعلمون عدد مشارق ومغارب الأرض ولذلك يختلف معيار الإدراك بحسب رقمه في منطقة حدوثه في نقاط الأرض المشارق والمغارب والشرق الأوسط، وأعلم من الله ما لا تعلمون من نقاط أسرار الإدراك وأحاجِجكم بما تعلمون.

فاعترفوا بالحقّ خيراً لكم قبل أن يَعِيَ الجميع القول الحقّ بعد حدوث آية عذابٍ أليمٍ، فأنقذوا أنفسكم وأنقذوا أمّتكم فلا تخافوا إلا من الله الذي خلقكم، وكذلك لا تخافوا من ملوككم ورؤسائكم، فوالله لئن أخبرتموهم بحقيقة آية الإدراك والخلل الفلكيّ ثم صدقوا بالحقّ من ربهم فإنّ ذلك يزيدهم عزّاً إلى عزّهم فنبقيهم على ملكهم، وإنما بشرط أن يحكموا بما أنزل الله، ما لم فهم ظالمون، ما لم فهم كافرون، ما لم فهم فاسقون.

فهلمّوا لدعوة الاحتكام إلى الكتاب ونفي تعدد الأحزاب، وادخلوا في السلم كافةً لتحقيق السلام العالميّ بين شعوب البشر والتعايش السلميّ بين المسلم والكافر، ونحرّم الارهاب من محكم الكتاب فلا إكراه في دين الله الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما علينا البلاغ وعلى الله الحساب، ولذلك جعل الجنّة لمن شكر والنار لمن كفر، فلا عذاب من البشر لمن كفر؛ بل الأمر لله يعذّب من كفر بالكتاب في الدنيا والآخرة، فاتقوا الله يا أولي الألباب، وإنما تعذّبون المفسدين في الأرض الذين يظلمون الناس بغير الحقّ فترفعون ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان.

وأمركم الله في محكم الذكر بالعدل بين المسلم والكافر فلا عنصريّة ولا طائفيّة ولا أحزاب في الكتاب، ويريد المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني أن يجعل البشر أمّةً واحدةً ضدّ المسيح الكذاب الذي يريد أن ينتحل شخصيّة المسيح عيسى ابن مريم الحقّ وهو كذّاب، وما ينبغي للمسيح عيسى ابن مريم أن يقول أنه الله أو ولد الله؛ بل يقول عليه الصلاة والسلام وعلى أمّه أنّه عبد الله وشاهدٌ على أهل الكتاب بالحقّ. وبسبب أنّ الشيطان الرجيم يريد أن ينتحل شخصيّة المسيح عيسى ابن مريم فيقول إنّه الله، ولذلك قدّر الله عودة المسيح ابن مريم الحقّ صلى عليه وعلى أمّه وأسلّم تسليماً.

وقد أنذر الله ذريّة آدم أن لا يعبدوا الشيطان كون الله يعلم أنّ الشيطان يدّعي الربوبيّة الكبرى من دون الله، فاعبدوا الله ربّكم الأعلى الذي ليس كمثله شيء في خلقه الذي خلقكم، لا إله غيره ولا إله معبودٌ سواه وليس معه إلهٌ لا في السماوات ولا في الأرض، والعاقبة للمتقين الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئاً. وهذا بلاغٌ للناس ولينذروا به فيستخلفهم في الأرض، إنّ الله لا يخلف الميعاد، واعلموا أنّ الله شديد العقاب فاتقوا الله يا أولي الألباب، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..

خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
______________