الإمام ناصِر محمد اليماني
14 - 09 - 1437 هـ

19 - 06 - 2016 مـ
1395-03-30ه.ش.
01:25 مساءً
ــــــــــــــــــــ

فوری از امام مهدی منتظر به ملک سلمان بن عبدالعزیز و دولت‌ها واحزاب یمنی هم پیمان او و هم چنین به زعیم علی عبدالله صالح و حوثی‌ها و نیروهای امنیتی که در راه‌ها مردم را با ظلم و زور می‌ربایند...بِسْم الله الرحمن الرحيم الواحد القهار
به نام خداوند واحد قهاری که نسبت به انسان‌های کافرو روگردان از ذکر و رساله خداوند برای تمام عالمیان یعنی قرآن عظیم؛ خشمگین است؛ خداوند از گروه‌ها و أحزاب مسلمان که از دعوت مهدی منتظر برای حکمیت بر اساس احکام خداوند و پروردگار عالمیان رومی‌گردانند نیز خشمگین است. مسلمانانی که حاضر نیستند بپذیرند تا بر اساس حکم حق خداوند که از آیات بینه و ام الکتاب؛ از آیات محکم قرآن عظیم برایشان استنباط می‌کنیم در میانشان داوری کنیم. بر مهدی منتظراست که میان أحزاب و گروه‌های مختلف دینی حکم کرده و در تمام مواردی که دچار اختلاف شده‌اند حکم خدا را برایشان روشن کند. اما آنان حکمیت را به امریکای طاغوت و سازمان ملل آن و ابن عمر وولد الشیخ احمد واگذار کرده‌اند؛ انگار که علت جنگ أحزاب در میان مسلمانان؛ مسایل مرزی است که آنها بتوانند میان‌شان حکمیت کنند! هیهات هیهات؛ بلکه تمام رهبران أحزاب در کشورهای اسلامی و عربی و پیروان آنها‌ و رؤسای کشورها و پادشاهان به یقین می‌دانند که جنگ گروه‌ها و أحزاب درمیان ملت‌های مسلمان؛ جنگی مذهبی است و کاملا جنبه دینی دارد و عرب و عجم شاهدند.چطور برای حل اختلافاتی که در دین اسلام با یک‌دیگر دارند و منجر به تفرقه میان مسلمانان و دسته‌بندی های دینی شده- وهر گروه به داشته خود خرسندند-؛ حکمیت را به سازمان طاغوتی ملل که تحت سلطه امریکاست می‌برند؟
اگر دعوا و جنگ بر سرمسایل مرزی بود؛ باز آسان‌تر بود؛ ولی تمام گروه‌های مختلف اسلامی می‌دانندِ جنگ آنها جنگ خالص مذهبی و دینی است که بین زعمای اهل سنت و شیعه و پادشاهان و امرا و رهبران حزبی و مشایخ دینی درگرفته است و همگی می‌دانند که تمام جنگ‌هایی که در میان مسلمانان در این سال‌های اخیر رخ داده جنگ مذهبی است به خصوص در دورانی که مهدی منتظر برانگیخته شده و شب و روزاز آنان دعوت می‌کند .ما هم به صورت علنی و هم به صورت غیرعلنی و سری از آنها خواسته‌ایم به دعوت حکمیت بر اساس فرامین الهی تن دهند تا در موارد اختلافات دینی، بر اساس آن میان‌شان حکم کنیم وبا استنباط حکم خداوند؛ تعدد حزبی و مذهبی در دین خدا را از بیخ و بن نابود ساخته و به اذن خداوند از شما امتی واحد تشکیل دهیم که در راه راست-صراط مستقیم- قرار داشته باشید و پیروان کتاب خداوند قرآن عظیم و سنت حق نبوی-که برخلاف ایات محکم قرآن عظیم نباشد- گردید و شما را به مسیر و منهاج اولین نبوت بازگردانیم. همانا که امت شما ؛ در دین خدا امتی واحد است؛ پس خدا را عبادت کرده و برایش شریک قایل نشوید. به خداوند اعتصام داشته باشید که او مولای شماست. از امر او اطاعت کرده و دین را برپا نمایید و راه جدایی و تفرقه را نپویید.
به خدا بیاویزید؛ خدا مولای شماست نه امریکا ولشکر طاغوتش و نه سازمان ملل طاغوتی آن

والله والله که شما می‌دانید؛ علت جنگ‌های حزبی در کشورهای عربی؛ جنگ خالص مذهبی بین اهل سنت و شیعه است؛ پس اگر همه شما پادشاهان و رؤسا و امرا و علمای دینی‌تان و هم چنین مردمتان معترف به این امرید؛ پس یک زبان اقرار و اعتراف کنید که این جنگ ، جنگ مذهبی خالص است؛ که علت آن هم تفرقه در دین اسلام و ایجاد گروه‌ها و أحزاب است و هر گروهی هم به داشته خود خرسند است. در این صورت مهدی منتظرحق پروردگارتان ناصر محمد یمانی برای شما حجت آورده و می‌گوید: حال که خودتان اقرار کرده و معترفید؛ علت جنگ‌های شما در این دوران؛ تفرقه و پراکندگی در دین خدا و گروه گروه شدن شماست- و هرکدام هم به داشته خود خرسندید- به حق در برابرتان حجت آورده و می‌گویم آیا فکر می‌کنید دولت‌های بزرگ کافر مثل امریکا و روسیه و سازمان طاغوتی ملل می‌توانند در موارد اختلافات دینی بین شما حکمیت کنند؟! لعنت خدا بر کافرانی باد که امام مهدی از آنان دعوت می‌کند به حکمیت خداوند سرنهند تا امام مهدی در تمام موارد اختلافات بین آنها بر اساس فرامین خداوندحکم کند و ریشه این تفرقه حزبی و مذهبی در دین خدا را که مانند سرطانی مسلمانان را مبتلا کرده برکند ؛ تفرقه‌ای که منجر به جنگ‌های مذهبی و حزبی در دین خدا شده است، سپس این بیماری سرطان را ریشه کن کنیم؛ بیماری که به علت تفرقه دردینتان و تقسیم شدن به أحزاب قلب‌های تان را بیمار کرده و کار را به اینجا رسانده که خون یک‌دیگر را ریخته و به حدود الهی تعدی کرده و مساجد را بر سر نمازگزاران‌تان فرومی‌ریزید و اسرای یک دیگر را شکنجه کرده و به قتل می‌رسانید.
مکریهودیان کارگرافتاده است؛ یهودیان إعصار گذشته و عصر حاضر تلاش داشتند که مانع پیروی شما از کتاب خداوند و سنت حق رسولش-که مخالف آیات محکم کتاب خدا نیست- گردند. و حال این شما هستید که امروز برای حکمیت در امر دین‌تان رو به آنها کرده‌اید تا دراختلافات میان شما حکمیت کنند و از کسی که شما رابه سوی خدا می‌خواند رومی‌گردانید؛ مهدی منتظر ناصر محمد یمانی بیش از یازده سال است از شما دعوت می‌کند تا بر اساس کتاب خدا و سنت حق رسولش حکمیت کنید البته به این شرط که اگر در سنت نبوی چیزی مخالف آیات محکم کتاب خدا بود؛ آن را رها کنید چون دروغ است و از نزد خدا ورسولش نیامده بلکه از سوی طاغوت و اولیای او -که شما حکمیت را به نزد آنان می‌برید!- وارد سنت نبوی شده است. خدا شما را بکشد که بدترین جنبندگانی هستید که در کتاب از آنها یاد شده است؛ کسانی که لال و کر و کورند و از عقل‌شان استفاده نمی‌کنند.
فرق شما با کسانی که نسبت به قرآن عظیم کافرند چیست؟ به خدا قسم که شما وجماعت یهودیان خاورمیانه بیش از کافران و گمراهان مستحق عذابید؛ ای کسانی که از پیروی از قرآن و کفر نسبت به هرچه که مخالف آیات محکم قرآن عظیم است چه در تورات باشد یا انجیل یا احادیث بیان سنت نبوی روگردان هستید. هرچه که مخالف قرآن عظیم باشد؛ باطل و دروغ بوده و از نزد خدا و رسولش نیست. البته اگر ایمان داشته باشید که قرآن عظیم از نزد خدا آمده و خداوند آن را از تحریف و دست‌کاری مصون نگه داشته تا مرجع و مهمین بر تورات وانجیل سنت نبوی باشد.
شاید یکی از علمای مسلمین بخواهد بگوید:" ناصر محمد یمانی چرا مسلمانان این زمانه و علمای آنها را به عنوان شرّالدواب (بدترین جنبندگان) کتاب می‌خوانی و می‌گویی کر و لال وکورند و از عقل‌شان استفاده نمی‌کنند؟" مهدی منتظر به تمام علمای مسلمین که از دعوت امام مهدی ناصر محمد یمانی برای حکمیت براساس کتاب خداوند قرآن عظیم رومی‌گردانند؛ چنین پاسخ می‌دهد و می‌گوید: بلکه شما بدترین علمایی هستید که زیر سقف آسمان زندگی می‌کنند. این فتنه دینی و حزبی و گروه‌های مذهبی حاصل کار شماست. این شما هستید که به گروه‌هایتان فرمان خونریزی و کشتن یک دیگر را می‌دهید . ای عجب! ای بدترین موجودات! وقتی خداوند کشتن کسانی که نسبت به خدا و کتب الهی و رسولان الهی کافرند ولی به جنگ دین اسلام نیامده‌اند را بر شما حرام کرده است و به شما فرمان داده تا با آنان به نیکی و با قسط رفتار کنید-چون خدا دادگران را دوست دارد-؛ حال چگونه ممکن است خداوند قتل مسلمان به دست برادر مسلمانش را حلال نماید؟ اگر فتواهای شما نبود؛ چرا گروه‌های تان باید چنین کاری می‌کردند! آیا نمی بینید این فتنه و خونریزی میان گرو‌های دینی حاصل کار شماست؟ اگر راست می‌گویید برهان‌تان را بیاورید.
خداوند شما را به خاطر کفر و غرور و تکبرتان نسبت به مهدی منتظر حق پروردگارتان ناصر محمد؛ لعنت نموده است ؛ مگر کسانی که خدا به آنان رحم کرده ودر خفا با اسم واقعی و یا به صورت علنی با اسم مستعار با من بیعت کرده باشند که حرجی بر آنان نیست و پروردگار از قلب‌شان آگاه‌تر است.
ممکن است یکی از علمایی که به ابلهی گاو است بخواهد با مهدی منتظر درمورد نامش مجادله کرده و بگوید:" ناصر محمد؛ دروغ‌گوی گستاخ؛ تویی. تو مهدی منتظر نیستی چون نام مهدی منتظر محمد بن عبدالله است". اگر عالم سنی باشد می‌گوید این تصدیق حدیثی از محمد رسول الله است که راویان اهل سنت و شیعی بر آن توافق دارند و در باره نام مهدی منتظر از النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده که فرموده است: [يواطئ اسمه اسمي] صدق عليه الصلاة والسلام. لذا نام امام مهدی باید محمدبن عبدالله باشد.
ممکن است عالم گاو دیگری که او نیزمانند این یکی اهل تفکر نیست بگوید:" خیر اسم مهدی منتظر محمد بن حسن عسکری است". مهدی منتظر ناصر محمد در جواب می‌گوید: به خداوندی که خدا و معبودی جز او نیست قسم که تمام شما علمای شیعه و سنی به یقین می‌دانید از نظر لغوی تواطؤ به معنای تطابق نیست؛ بلکه مقصود همراهی است. یعنی اسم محمد همراه نام امام مهدی است. آیا می‌توانید همراهی نام محمد در نام من یعنی ناصر محمد را انکار کنید؟ یا اینکه منتظرید نبی جدیدی بیاید که نامش محمد باشد؟ اما شما شیعیان و سنیان می‌دانید که محمد که رسول خدا و آورنده قرآن عظیم است؛ آخرین نبی و رسول خداست و رساله خدا بر تمام مردم یعنی قرآن عظیم را آورده است. لذا حتماُ خداوند مهدی منتظر را به عنوان نبی یا رسول برنمی‌انگیزد؛ بلکه او ناصر محمد است یعنی خدا او را برمی‌انگیزد تا آنچه که با محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم امده را یاری کند. برای همین هم می‌بینید که مهدی منتظر حق پروردگارتان؛ از شما دعوت می‌کند از کتاب خداوند قرآن عظیم و سنت حق نبوی که بر خلاف آیات محکم قرآن عظیم نباشد پیروی کنید. خدا و شما را به شهادت می‌گیرم که اگر کلمه‌ای گفتم که در کتاب خدا قرآن عظیم و سنت حق رسولش نبود؛ آن را از من نپذیرید. خداوند مرا با کتابی جدید برنیانگیخته است؛ بلکه من یاری دهنده محمد هستم : ناصر محمد.
آیا حکمت بالغه این حدیث را درک کردید: [يواطئ اسمه اسمي]؟ یا هنوز آن قدر در تردید مانده و این پا آن پا می‌کنید تا عذاب روزعقیم - که قبل از برپایی قیامت رخ خواهد داد - بر سرتان نازل شود ؟ این شبی است که خداوند مهدی منتظر ناصر محمد یمانی را بر تمام دولت‌های جهان مسلمان و کافر حاکم خواهد کرد و همگی با دیدن عذاب خداوند که تمام آبادی‌های مسلمان و کافر را خواهد پوشاند؛ ایمان می‌آورند و می‌گویند: {رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾} [الدخان].
{پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می‌آوریم}
چرا خداوند می‌فرماید:

{ يَغْشَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴿١١﴾ }
صدق الله العظيم [الدخان]
{که همه مردم را فرامی‌گیرد؛ این عذاب دردناکی است!}
،
و نگفته است یغشی الکافرین هذا عذاب الیم؟{که همه کافران را فرا می‌گیرد این عذاب دردناکی است}؟ چون عذاب روز عقیم تمام آبادی‌ها را در برمی‌گیرد چه مسلمان و چه کافر؛ چراکه از اسلام تنها نام آن باقی مانده است و مسلمانان حتی باهم بر اساس دین اسلام تعامل نمی‌کنند. از قرآن هم تنها رسم الخط آن در دست‌تان مانده و اصلا از آن پیروی نمی‌کنید و تمام هم و غمتان این است که آن را به صورت غنا و با صوت خوش و تجوید و ... بخوانید. و این أمور شما را به خود مشغول کرده و از تدبر در کتاب خدا و فهمیدن آن غافل شده‌اید. مانند الاغی هستید که نوشته‌هایی را بر پشتش حمل می‌کند اما نمی‌داند بارش چیست.

کار شما و علمای شما و کسانی که اهل پیروی کورکورانه هستند عجیب است؛ می بینیم که فرق الاغ و شتر را نمی‌دانید! بفرمایید؛ شما قادر نیستید مهدی منتظر حق پروردگارتان که خلیفه خدا در زمین است تا در آن حکم کند را بشناسید و با عقل‌های‌تان قادر نیستید او را از مدعیان مهدویتی که گرفتارمس شیطان شده و سرگشته‌اند، تشخیص دهید؟! به خدایی که خداوند و معبودی جز او نیست قسم؛ تنها خردمندان هستند که قبل از شنیدن سخنان ناصر محمد یمانی و ارزیابی توان علمی او در بیان حق قرآن با قرآن؛ درباره او حکم نمی‌دهند. اینان هستند که بعد از تفکر و تدبر در سخنان مهدی منتظر ناصر محمد و مقایسه منطق او با مدعیان مهدویتی که گرفتار مس شیطان شده‌اند در می‌یابند تفاوت میان مدعیان مهدویت ومهدی منتظر ناصر محمد یمانی مانند فرق بین الاغ و شتر است مگر کسانی که نتواند الاغ و شتر را زا هم تمیز دهند که اینان از چهارپایان هم گمراه‌ترند.
ای علمای مسلمین و امت‌شان؛ این حکمت شیاطین است که عده زیادی را وسوسه می‌کنند، ادعا نمایند مهدی منتظرهستند تا وقتی خداوند مهدی منتظر حق پروردگارتان را برانگیخت؛ از او روگردانده و بگویید:" این هم مانند دیگرانی است که به دروغ ادعا می‌کردند مهدی منتظر هستند" و از دعوت مهدی منتظر حق ناصر محمد روبگردانید و گرفتار عذاب بسیار شدید خداوند گردید.
به خداوند واحد قهار قسم که خورشید به ماه رسیده است و هلال قبل از اقتران متولد شده و خورشید با هلال ماه مقارنه یافته است و برای همین می‌بینید که در اولین روز ماه هلال باد کرده و بزرگ شده است. علت آن رسیدن خورشید به ماه و ادراک است . هلال ماه قبل از کسوف یا اقتران متولد می شود و خورشید زمانی با ماه مقارنه می‌کند که ماه از قبل هلالی شکل شده است. از خدا پروا کنید؛قبل از آن که با طلوع خورشید از مغرب؛شب از روز پیشی گیرد. این تصدیق یکی دیگر از اشراط بزرگ ساعت است و در شبی رخ می‌دهد که سیاره بزرگ عذاب از کنار زمین عبور می‌کند. این سیاره از جنوب زمین بر آن طلوع کرده و به خاطر عبورسیاره سقر؛ که"اللواحة للبشر" است ( یعنی در فاصله‌های زمانی به سراغ کره زمین و بشریت میآید) شب از روز پیشی خواهد گرفت( اشاره به آیات کریمه سوره المدثر: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾) ای جماعت روگردانان؛ به کجا می‌روید( فأین تذهبون)؟ من می‌ترسم عذاب نزدیک‌تری هم بر شما فرود آید ولی اکثر مردم نمی‌دانند. اگرمی‌خواهید بر ضد من مکری بیندیشید؛ دست بکار شوید و صبر نکنید... آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟ نعم المولی و نعم النصیر؛ امر گذشته و آینده با خداست و أمور به سوی او بازمی‌گردد.
ای أحزاب و گروه‌های یمنی؛ ای ملک سلیمان و هم پیمانانش؛ خیر شما در این است که حکم و امر طاغوت را رها کرده و فوراً جنگ را متوقف نمایید و به دعوت امام مهدی ناصر محمد یمانی پاسخ دهید که شما را به حکمیت براساس کتاب خداوند قرآن عظیم و سنت حق نبوی-که برخلاف آیات محکم قرآن عظیم نباشد- دعوت می‌کند؛ البته اگر به آن ایمان داشته باشید.
چگونه است که برای حل اختلافات دینی‌تان به حکمیت طاغوت روکرده‌اید در حالی که می‌دانید جنگی که اکنون در بین مسلمانان جریان دارد؛ جنگ خالص مذهبی است؛ این جنگ بر سر مرزها نیست تا ابن عمر یا ولد الشیخ احمد آن را حل کنند؟ این قضیه؛ جنگ أحزاب در دین خد ا و بین مسلمانان است و احتیاج دارد مردی که خداوند علم کتاب را به اوعطا نموده؛ درمورد اختلافات بین شما حکم کند و با برهان علمی و محکم از آیات بینه کتاب علمای تمام طوایف و گروه‌ها را وادار به سکوت کند. و اگر از این امر سرباز زدید؛ شما را با خداوند عظیم به چالش می‌کشم که او بین قلب‌های شما وفاق ایجاد نخواهد کرد و تمام گروه‌ها به بن بست می‌رسند. خداوند تمام درها را خواهد بست مگر در مهدی منتظر ناصر محمد را تا براساس کتاب خدا حکم کند. برای حکومت و ملک‌تان نگران نباشید؛ ما عزت بیشتری به شما خواهیم داد؛ اگر به دعوت به حکمیت بر اساس قرآن سر نهید ....مگر احسان جزای احسان نیست؟ اگر شاکر باشید؛ خداوند بر عزت شما می‌افزاید واگر کافر شوید بدانید که عذاب خداوند بسیار شدید است . اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد..
ای انصار پیشگام برگزیده؛ این بیان مهدی منتظر را به اطلاع مجلس گفتگوی أحزاب در کویت برسانید. این بیان را به دفتر عالی جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز و دفاتر تمام پادشاهان و امرای دولت‌های خلیج و دفاتر تمامی أحزاب در یمن و عراق و سوریه و شام و دفاتر تمام پادشاهان و امرای کلیه کشورهای عربی و اسلامی و غیر عرب و تمام رهبران أحزاب مختلف دینی و طوایف مذهبی برسانید.اما مهدی منتظر برای انصارش شرطی می‌گذارد؛ بلکه فرمان می‌دهد تا برای تبلیغ خود را در معرض خطر قرار ندهند. خداوند با اینترنت جهانی بر شما منت گذاشته و ما ازآن استفاده می‌کنیم تا موضوع را به اطلاع تمام پادشاهان و ملوک عالم؛ مفتیان کشورها و علمای بزرگ و صاحبان پایگاه‌های اسلامی وسرگرمی و صفحات اجتماعی در فیس بوک و واتس و غیره برسانیم همین طوردیگر تکنولوژی های تبلیغی از راه ایمیل و صفحات مربوط به پادشاهان و زعما و امراء و غیره پس از اینکه بیانات حق قرآن از بعضی پایگاه‌ها حذف می‌شوند،خسته نشده و سستی نکنید. و بدانید اینها حذف نمی‌شوند مگر اینکه گروهی از محققان متوجه شوند بیانات حذف شده و به دنبال پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی بگردند. آنگاه میهمان میز گفتگوی جهانی ما خواهند شدو در برهان علمی امام مهدی ناصر محمد یمانی تدبر کرده و سپس خداوند حق‌جویانی را که می‌خواهند بعد از پراکندگی در راه‌هایی غیر از راه پروردگارشان؛ از حق پروردگارشان پیروی کنندَ هدایت خواهد کرد.
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.


اقتباس المشاركة: 228848 من الموضوع: عاجل من الإمام المهديّ المنتظَر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وحلفائه من الدول والأحزاب في اليمن والى الزعيم علي عبدالله صالح والحوثيين والأمنيين الذين يتخطَفون الناس من الطرقات ظلماً[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=228835

الإمام ناصِر محمد اليماني
14 - 09 - 1437 هـ
19 - 06 - 2016 مـ
01:25 مساءً
ــــــــــــــــــــ


عاجل من الإمام المهديّ المنتظَر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وحلفائه من الدول والأحزاب في اليمن والى الزعيم علي عبدالله صالح والحوثيين والأمنيين الذين يتخطَفون الناس من الطرقات ظلماً وعدواناً ..


بِسْم الله الرحمن الرحيم الواحد القهار الذي غضب على المعرضين من البشر الكفار المعرضين عن الذكر القرآن العظيم رسالة الله إلى العالمين، وكذلك غضب من أحزاب المسلمين المعرضين عن دعوة المهديّ المنتظَر إلى الاحتكام إلى الله ربّ العالمين لنحكم بينهم بحكمه الحقّ فنستنبطه لهم من آيات الكتاب البيّنات هنّ أمّ الكتاب في محكم القرآن العظيم، شرط على المهديّ المنتظَر أنْ يحكم بين الأحزاب المختلفين في دينهم فنبيّن لهم حكم الله بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؛ فأبوا إلا أنْ يحتكموا إلى الطاغوت أمريكا ومجلسها الأممي وابن عمر وولد الشيخ أحمد وكأنّ أسباب حروب الأحزاب بين المسلمين هي لأسبابٍ حدوديّة يستطيعون الفصل بينهم! وهيهات هيهات؛ بل جميع قادات الأحزاب في الشعوب الإسلاميّة والعربيّة وأتباعهم ورؤساؤهم وملوكهم يعلمون علم اليقين أنّ الحرب بين الأحزاب في شعوب المسلمين هي حربٌ مذهبيّة بحتة في الدين، وكلّ العرب والعجم على ذلك من الشاهدين. فكيف يحتكمون إلى مجلس الطاغوت الأممي الأمريكي ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون في دينهم الإسلام الذي تفرّق فيه المسلمون إلى شيّعٍ وأحزابٍ وكلّ حزبٍ بما لديهم فرحون.

ولو كانت حروباً حدوديّةً لكان الأمر أهون، ولكن أحزاب المسلمين المختلفين ليعلمون جميعاً أنّ أسباب حروبهم هي حروبٌ مذهبيّة بحتة ما بين زعماء السّنة والشيعة وملوكهم وأمراءهم وقادات أحزابهم ومشايخ علماء دينهم ليعلمون جميعاً أنّ كافة حروب الأحزاب الدائرة بين المسلمين منذ عدد سنين هي حروب مذهبيّة بحتة في عصر بعث المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني الذي يدعوهم ليلاً ونهاراً، وأعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً أنْ أجيبوا دعوة الاحتكام إلى الله لنحكم بينكم بحكمه فيما كنتم فيه تختلفون في الدين فنستنبط لكم حكم الله بينكم حتى ننسف التعدديّة الحزبيّة المذهبيّة نسفاً في دين الله الواحد فنجعلكم بإذن الله أمّةً واحدةً على صراطٍ مستقيمٍ؛ متّبعين كتاب الله القرآن العظيم والسُّنة النّبويّة الحقّ التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم فنعيدكم على نهج النّبوّة الأولى. إنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة في دين الله فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، واعتصموا بالله مولاكم وأطيعوا أمره أنْ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بالله هو مولاكم وليست أمريكا جنديّة الطاغوت ومجلسها الأممي الطاغوتي.

ووالله ثمّ والله إنكم لتعلمون أنّ أسباب الحروب الحزبيّة في مختلف الدول العربيّة هي حروبٌ مذهبيّةٌ بحتة ما بين السّنة والشيعة، فإن كُنتُم معترفين ملوكاً ورؤساء وأمراء وعلماء دينكم وشعوبكم فأجيبوا بلسانٍ واحدٍ مقرّين ومعترفين أنها حقاً حروباً مذهبيّةً بحتة بسبب تفرّقكم في دين الإسلام إلى شيّعٍ وأحزابٍ وكلّ حزبٍ بما لديهم فرحون. فمن ثمّ يقيم عليكم المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّكم الحجّة ناصر محمد اليماني وأقول: فما دمتم مقرّين ومعترفين أنّ أسباب حروبكم في هذا العصر هي حروب بسبب تفرّقكم في دين الله إلى شيّعٍ وأحزابٍ وكلّ حزبٍ بما لديهم فرحون فمن ثمّ نقيم عليكم الحجّة بالحقّ وأقول فهل ترون دول الكفار الكبرى أمريكا وروسيا ومجلسهم الأممي الطاغوتي يستطيعون أنْ يحكموا بينكم في دين الله فيما كُنتُم فيه تختلفون؟! ألا لعنة الله على الكافرين الذين يدعوهم الإمام المهديّ إلى الاحتكام إلى الله ليحكم بينهم الإمام المهديّ بحكم الله في جميع ما كانوا فيه يختلفون حتى نستأصل مرض السرطان من جذوره الذي أصاب المسلمين وهو تفرّقهم في دين الله إلى شيّعٍ وأحزابٍ؛ حتى وصل بهم الأمر إلى قيام حروبٍ مذهبيّةٍ حزبيّةٍ في دين الله، ثمّ ننسف مرض السرطان نسفاً الذي أصاب قلوبكم بسبب تفرّقكم في دينكم شيعٍ وأحزابٍ حتى سفكتم نهراً من دماء بعضكم بعضاً وتعدّيتم حدود الله فتدمروا بيوت الله فوق رؤوس المصلين منكم وتعذبوا وتقتلوا أسرى بعضكم بعضاً.

ونجح مكر اليهود الأوّلين والآخرين بالسعي إلى عدم اتّباعكم كتاب الله وسنّة رسوله الحقّ التي لا تخالف لمحكم كتاب الله، وها أنتم كذلك اليوم تحتكمون إليهم في دينكم ليحكموا بينكم فيما كُنتُم فيه تختلفون وتعرضون عن داعي الله المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني الذي يدعوكم منذ أكثر من أحدَ عشر عاماً إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنّة رسوله الحقّ بشرط أنّ ما وجدناه جاء مختلفاً لمحكم كتاب الله في السُّنة النّبويّة فذلك حديثٌ مفترى من عند غير الله ورسوله؛ بل من عند الطاغوت وأوليائه الذين تحتكمون إليهم! قاتلكم الله يا أشرّ الدواب في الكتاب؛ الصمّ البكم العمي الذين لا يعقلون.

وما الفرق بينكم وبين الكافرين بالقرآن العظيم؟ تالله إنّكم ومعشر يهود الشرق الأوسط أولى بعذاب الله من الكافرين الضالين المعرضين عن دعوة الاتّباع للقرآن العظيم والكفر بما يخالف لمحكم القرآن العظيم سواء يكون في التوراة أو في الإنجيل أو في أحاديث البيان في السُّنة النّبويّة، فكلّ ما خالف محكم القرآن العظيم فهو باطلٌ مفترى من عند غير الله ورسوله إنْ كُنتُم مؤمنين أنّ القرآن العظيم من عند الله حفظه الله من التحريف والتزييف حتى يجعله المرجع والحكم المهيمن على التوراة والإنجيل والسُّنة النّبويّة.

وربّما يودّ أحد علماء المسلمين أنْ يقول: "يا ناصر محمد اليماني لماذا تصف مسلمي اليوم وعلمائهم أنّهم أشرّ الدواب في الكتاب فتقول عنهم صُمٌ بكمٌ عمي وأنهم لا يعقلون؟". فمن ثمّ يرد المهديّ المنتظَر على كافة السائلين من علماء المسلمين المعرضين عن دعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم وأقول: بل أنتم أشرّ علماءٍ تحت سقف السماء ومنكم خرجت فتنة الأحزاب المذهبيّة في دين الله، وأفتيتم طوائفكم بسفك دماء بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً. وَيَا للعجب يا أشرّ الدواب! فإذا حرّم الله عليكم قتل الكافرين بالله وكتبه ورسله الذين لا يحاربونكم في دين الإسلام فأمركم أنْ تبرّوهم وتقسطوا إليهم ؛إنّ الله يحب المقسطين، فكيف إذاً يحلّ الله للمسلم أنْ يقتل أخاه المسلم؟ ولولا فتواكم لطوائفكم لما فعلوا ذلك! ألا ترون أنّ منكم خرجت فتنة سفك دماء الأحزاب في دين الله؟ قل هاتوا برهانكم إنْ كُنتُم صادقين.
ولعنكم الله بكفركم وغروركم وتكبركم على المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّكم ناصر محمد؛ إلا من رحم ربي منكم وبايعني على الخاص سراً باسمه الحقّ وعلى العام باسمٍ مستعارٍ فلا حرج عليهم ولا تثريب وربّهم أعلم بما في قلوبهم.

وربّما يودّ من علماء البقر بلا قرونٍ أنْ يجادل المهديّ المنتظَر في الاسم فيقول: "يا ناصر محمد، إنك كذّاب أشِر ولست المهديّ المنتظَر كون اسم المهديّ المنتظَر محمد بن عبد الله"؛ اذا كان عالماً سنيّاً فيقول تصديقاً لحديث محمدٍ رسول الله المتفق عليه من رواة السّنة والشيعة في شأن اسم المهديّ المنتظَر عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:
[يواطئ اسمه اسمي] صدق عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا بد أنْ يكون اسم الإمام المهديّ محمد بن عبد الله.

أو يودّ عالِمٌ آخر على شاكلتهم من البقر الأُخر من الذين لا يتفكّرون مثلهم أنْ يقول: "بل اسم المهديّ المنتظَر محمد بن الحسن العسكري". فمن ثمّ يرد عليهم المهديّ المنتظَر ناصر محمد وأقول: والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه إنكم أجمعين علماء السّنة والشيعة لتعلمون علم اليقين أنّ التواطؤ لغةً لا يقصد به التطابق؛ بل يقصد بالتواطؤ التوافق، أي يوافق الاسم محمدٌ في اسم الإمام المهديّ. فهل تستطيعون أنْ تنكروا أنّ الاسم محمداً لا يوافق في اسمي ناصر محمد؟ أم إنّكم تنتظرون نبيّاً جديداً اسمه محمدٌ؟ ولكنكم لتعلمون سنّةً وشيعةً أنّ محمداً رسول الله بالقرآن العظيم هو خاتم الأنبياء والمرسلين برسالة الله القرآن العظيم إلى الناس كافةً، وعليه فحتماً لن يبعث الله المهديّ المنتظَر نبيّاً ولا رسولاً؛ بل ناصر محمدٍ أي يبعثه الله ناصراً لما جاء به محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدون المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّكم يدعوكم إلى اتّباع كتاب الله القرآن العظيم والسُّنة النّبويّة الحقّ التي لا تختلف عن محكم القرآن العظيم، وأشهد الله وأشهدكم أنْ لا تقبلوا مني كلمةً واحدةً في الدين ليست موجودةً في كتاب الله وسنّة رسوله الحقّ، ولم يبعثني الله بكتابٍ جديدٍ بل ناصرَ محمدٍ.

فهل علمتم الحكمة البالغة من حديث:
[يواطئ اسمه اسمي]؟ أم لا تزالون في ريبكم تترددون حتى يحلّ عليكم عذاب يومٍ عقيمٍ قبل قيام الساعة؟ ذلكم ليلة يُظهر الله فيها المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني على كافة دول البشر المسلمين منهم والكفار فيؤمنون جميعاً بعذابٍ من الله عظيمٍ يغشاهم جميعاً كافةَ قرى المسلمين والكافرين، فيقولون: {رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾} [الدخان].

ولماذا قال الله تعالى:
{ يَغْشَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴿١١﴾ } صدق الله العظيم [الدخان]، ولم يقل: يغشى الكافرين هذا عذاب أليم؟ وذلك كون عذاب يومٍ عقيمٍ سوف يشمل كافة قرى المسلمين والكافرين لأنه لم يبقَ من الإسلام إلا اسمه ولم تتعاملوا حتى فيما بينكم بتعامل دين الإسلام، وكذلك لم يبقَ من القرآن إلا رسمه المحفوظ بين أيديكم ولم تتبعوه شيئاً وكلّ همكم الغنّة والقلقلة والتجويد فألهاكم ذلك عن تدبّر كتاب الله لفهمه فأصبحتم كالحمير يحملون الأسفار في وعاءٍ فوق ظهورهم ولكنهم لا يفهمون ماذا يحملون.

بل الأعجب من ذلك أنكم وعلمائكم وأصحاب الاتّباع الأعمى من طوائفهم نراكم لا تفرّقون بين الحمير والبعير! فها أنتم لم تفرقوا بين المهديّ المنتظَر ناصر محمد الحقّ من ربّكم خليفة الله ليحكم بحكمه في الأرض ولم تميّزونه بعقولكم من بين المهديين الذين تتخبطهم مسوس الشياطين؟! ألا والله الذي لا إله غيره ولا معبودَ سواه إنّ أولي الأبصار الذين لا يحكمون على ناصر محمد اليماني من قبل أنْ يستمعوا إلى قوله وقوة حجّته بسلطان علم البيان الحقّ للقرآن بالقرآن؛ فإنهم من بعد التفكّر والتدبّر ببيان المهديّ المنتظَر ناصر محمد وبين منطق المهديين الذين تتخبطهم مسوس الشياطين فيجد أولي الأبصار من بعد التدبر أنّ الفرق بين المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني وبين مدّعي المهديّة هو كالفرق بين الحمير والبعير، إلا الذين لا يستطيعون أنْ يفرقوا بين الحمير والبعير فأولئك أضلّ من الأَنْعَام سبيلاً.

ويا معشر علماء المسلمين وأمّتهم، إنّ حكمة الشياطين من الوسوسة لكثيرٍ ممن ادّعوا شخصيّة المهديّ المنتظَر فذلك حتى إذا بعث الله المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّكم فتعرضوا عنه فتقولوا: "إنّ هو إلا كمثل الذين ادّعوا شخصيّة المهديّ المنتظَر". فتعرضوا عن دعوة المهديّ المنتظَر الحقّ ناصر محمد حتى يعذبكم الله عذاباً نكراً.

وأقسم بالله الواحد القهار بأنّ الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الاقتران فاجتمعت به الشمس وقد هو هلال، فتشاهدون الهلال منتفخاً في أوّل يومٍ من الشهر وذلكم كون الشمس أدركت القمر وولد الهلال من قبل الكسوف أو الاقتران فاجتمعت به الشمس وقد هو هلال، فاتقوا الله الواحد القهار قبل أنْ يسبق الليل النهار بطلوع الشمس من مغربها تصديقَ شرطٍ آخر من أشراط الساعة الكبرى ليلة مرور كوكب العذاب الأكبر فيشرق على أرض البشر من جهة الجنوب فيسبق الليل النهار بسبب مرور كوكب سَقَر اللواحة للبشر. فأين تذهبون يا معشر المعرضين؟ وأخشى عليكم عذاباً دون ذلك، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. فإن كان لكم كيدٌ فكيدوني ثمّ لا تنظرونِ.. أليس الله بكافٍ عبده؟ نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير، له الأمر من قبل ومن بعد وإلى الله ترجع الأمور.

ويا معشر الأحزاب في اليمن، ويا أيها الملك سلمان وحلفاءه، خيرٌ لكم أنْ تذروا حكم الطاغوت وتوقفوا الحرب فوراً فتستجيبوا لدعوة الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم والسُّنة النّبويّة الحقّ التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم إن كُنتُم مؤمنين.

فكيف تحتكمون إلى الطاغوت في اختلافكم في دينكم وأنتم تعلمون أنّ حروب أحزاب اليوم بين المسلمين هي حروبٌ مذهبيّةٌ بحتة وليست حدوديّةً حتى يحلها ابن عمر أو ولد الشيخ أحمد؟ بل قضية حروب الأحزاب في الدين فيما بين المسلمين تحتاج إلى رجلٍ يؤتيه الله علم الكتاب ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فيلجم علماء كلّ فرقة إلجاماً بسلطان العلم المحكم في آيات الكتاب البيّنات. وإن أبيتم غير ذلك فأتحداكم بالله العظيم أنْ يوفق بين قلوبكم، ولسوف تصل كلّ الأحزاب إلى طريقٍ مسدودٍ ويغلق الله كافة أبواب الحلول إلا باب المهديّ المنتظَر ناصر محمد الحَكَم بكتاب الله. ولا تخافون على ملككم، فلن نزيدكم إلا عزّاً إلى عزّكم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان لئن استجبتم لدعوة الاحتكام إلى القرآن؟ فلئن شكرتم زادكم الله عزّاً إلى عزّكم، ولئن كفرتم فإنّ عذاب الله شديدٌ. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد..

ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، بلّغوا بيان المهديّ المنتظَر هذا إلى مجلس حوار الأحزاب بالكويت، وبلّغوا بياني هذا إلى مكتب صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز والى كافة مكاتب ملوك وأمراء دول الخليج والى كافة مكاتب قادات الأحزاب في اليمن وفي العراق وفي سوريا الشام، والى كافة ملوك ورؤساء وأمراء كافة الدول العربيّة والإسلاميّة والأعجميّة، والى كافة قادات الأحزاب المختلفين في الدين وطوائفهم. ولكن بشرط للمهديّ المنتظَر على الأنصار؛ بل هو أمر أنْ لا يعرّضوا أنفسهم للخطر بسبب التبليغ، فقد منّ الله عليكم بالإنترنت العالميّة فاتخذناها وسيلةً تراسلون كلّ ملوك ورؤساء العالمين ومفتي ديارهم وأكابر علمائهم من أصحاب المواقع الإسلاميّة في العالمين وكافة مواقع الإنترنت الإسلاميّة والترفيهيّة والصفحات الاجتماعية بالفيسبوك والواتس، وغيرها من وسائل التبليغ التقنية، والبريد الإلكتروني، وصفحات الملوك والزعماء والأمراء، فلا تهنوا ولا تستكينوا بسبب الحذف للبيان الحقّ للقرآن من بعض المواقع، واعلموا إنه لا يتّم حذفه إلا وقد اطّلع عليه مجموعةٌ من الباحثين حتى إذا وجدوا أنّه تمّ حذف البيان فمن ثمّ يبحثون عن موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، ثمّ تجدونهم ضيوفاً لدينا في طاولة الحوار العالميّة يتدبّرون ويتفكّرون في منطق سلطان علم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، ثمّ يهدي الله الباحثين عن الحقّ الذين يريدون اتّباع الحقّ من ربّهم بعد أنْ تفرقت بهم السبل عن سبيل ربهم.

وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
________________