الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 07 - 1436 هـ
14 - 05 - 2015 مـ


1394-02-24ه.ش.
08:35 صباحاً
ـــــــــــــــــقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون..

بگو: «هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرّر داشته است؛ او مولای ماست؛ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند!بسم الله وبالله وتوكلت على الله، و می گویم:صبرکن صبرکن انصاری ولید الغامدی،خداوندی که از آشکار و پنهان آگاه است می داند که امام مهدی را با علی عبدالله صالح هیچ کاری نیست تا اینکه کاملا تسلیم حق شود و پرچم را به امام مهدی تسلیم نماید،و به راستی که او زمانی این کار را خواهد کرد که تمام راه ها بر رویش بسته شده باشند.اما بعد از تسلیم رهبری به امام مهدی؛ بر امام مهدی واجب است تا به عهدی که خداوند برای او مقدر نموده و در رؤیایی حق و بنا بر حکمتی آن را مقرر داشته،وفا نماید،خداوند از حکمت این کار آگاه است که پروردگار من علیم و حکیم است؛ عزیز من ولید؛امام مهدی در این باره هیچ اختیاری ندارد؛ بلکه امر گذشته و آینده با خداوند است..


اما و
لید، تصمیم هایت نسنجیده است ،وعلت فتنه تو و دور شدنت از حق این است که چرا ناصر محمد یمانی فتوا می دهد که این زعیم علی عبدالله صالح است که رهبری یمن را تسلیم او خواهد کرد؟ ولید گفته است:" و چرا علی عبدالله صالحی که باعث خونریزی و انهدام یمن شده است؟ چون این او بود که حوثیها را از صعده به صنعاء کشاند"در پاسخ به پرسشگران می گوییم:آیا کمی به این فکر کرده اید که آیا این ناصر محمد یمانی است که علی عبدالله صالح را برای تسلیم رهبری انتخاب کرده یا خداوند؟ و درمورد آن عهدی که در رؤیای حق با علی عبدالله صالح ؛بعد از تسلیم رهبری،بسته شده هم چنین است؟و این بر اساس فتوای خداوند به بنده اش در طی رؤیایی بوده است که هفت بار تکرار شده که این علی عبدالله صالح است که رهبری یمن را به من تسلیم می کند،این رؤیا در طول چند سال،هفت بار تکرار شده است که اکثر آنها در زمانی رخ داده اند که علی عبدالله صالح قبل از تسلیم ظاهری رهبری به عبد ربه منصور؛هم چنان رئیس یمن بود.


از ولید الغامدی و کسانی که همفکر او هستند،سؤالی دارم: آیا رؤیا به اذن خداوند بود یا به اختیار ناصر محمد یمانی؟ولید! از امام مهدی در مورد انتخاب علی عبدالله صالح بازخواست نکن؛ از خداوند بازخواست کن، اگر می توانی.... کاش از اعمال مرد صالح و نبی الله موسی عليهما الصلاة والسلام،عبرت می گرفتی؛ خداوند ترا ببخشد؛ یا ولید با خداوند و خلیفه او باش و به خد توکل کن.


و درمورد "عاصفة الحزم"؛این توفان مردم را از همه جهت بیشتر گرفتار کرده است تا حوثی ها را، توفان نفتی؛ اقتصادی و امنیتی؛ تو نمی دانی که ضعفاء و مساکین در یمن به چه روزی افتاده اند؛ گویا که این جنگ بر علیه مردم یمن است و نه بر ضد حوثی ها.هم چنان این توفان مردم یمن را درمی نوردد و به حوثی ها صدمات کمی وارد کرده، این مردم عادی هستند که به علت نبود نفت و بنزین ؛در مورد نیازهای ضروری زندگی دچار ضرر شده اند؛ ای مرد قیمت یک دبه بیست لیتری سوخت در برخی از استان ها به هزار ریال سعودی رسیده است!تمام مردم در همه استانها دچار کمبود جدی تمام مشتقات نفتی هستند؛ تنها حوثی ها قبل از حمله به مأرب؛در تمام استان ها اقدام به تخلیه بنزین از تمام جایگاه های بنزین کردند، حوثی ها قبل از اعلان جنگ به مأرب برای خود به میزان لازم بنزین ذخیره کرده اند.

ای مرد؛ کشور عربستان سعودی نمی بایست تمام یمن را از نظر اقتصادی محاصره کند و ارتباط یمن را با تمام دنیا قطع نماید، صادرات ؛واردات؛ مسافرت و درمان همگی قطع شده است؛ حتی کسانی که بیرون از یمن بوده وقبل حمله برای معالجه به خارج رفته بودند؛نمی توانند به یمن بازگردند! سلمان چه فکری درباره آنان می کند و چه کسی مخارج آنان را در خارج از کشور درمدت "عاصفة الحزم" تأمین می نماید؟ با کمال تأسف سلمان بن عبدالعزیز، جز به اینکه چگونه بر الحوثی ها پیروز شود؛ به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند .او فکر نمی کند یمنی ها در چه حال و وضعی هستند.


درهر صورت؛ امام مهدی هیچ یک از أحزاب و دولت ها را اولیاء خود نمی گیرد؛ با هیچ یک از آنان کاری ندارد مگر اینکه به دعوت به پذیرش حکمیت براساس کتاب خداوند قرآن عظیم گردن نهند و تسلیم آن گردند.


ای الحوثی که به ما تهمت زده ای که از سلمان خواسته ایم به یمن حمله کند؛درپاسخت می گوییم:اگر چنین است؛ اگر راست می گویی؛پس چرا سلمان فرمان فیلتر کردن پایگاه امام ناصر محمد یمانی در عربستان را صادر کرده است؟با وجود اینکه پایگاه امام ناصر محمد یمانی؛ قبل از "عاصفة الحزم" سال ها در آن کشور قابل دسترسی بود؛پس چرا چند روز بعد از آغاز "عاصفة الحزم" پایگاه ما را در کشورش فیلتر کرد؟ ای کسی که به امام مهدی چیزی را که نگفته است افترا می زنی؛ تو از دروغ گویانی، امام مهدی همگان را به صلح جهانی و زندگی مسالمت آمیز بین مسلمانان با عقاید مختلف و حکمیت بر اساس کتاب خداوند قرآن عظیم فرا می خواند.

به حق فتوا می دهم که برای حل قضایای یمن و مشکلات تمام کشورهای عربی و اسلامی راهی جز اعتراف به اینکه ناصر محمد یمانی؛امام مهدی است،وجود نداشته و نخواهد داشت.روزی فرا خواهد رسید که عده زیادی از مردم تنها یک سخن را بگویند:" کسی جز امام مهدی ناصر محمد یمانی یارای آن را ندارد".ولی این زمانی است که تمام درها بسته شوند،چون خداوند تمام درها را خواهد بست و تنها در حق باقی خواهد ماند یعنی امام مهدی ناصر محمد یمانی،تا تسلیم حکمیت کتاب خداوند قرآن عظیم شوند در حالی که همگی زبون و ناتوانند؛خداوند امام مهدی را رحمت بر عالمیان قرار داد؛اما از رحمت خداوند روگردانند. واین شوخی نیست...


با کمال تأسف کسانی از حزب اصلاح با یکی از انصار تماس گرفته وتهدیدی کرده و وعده داده اند که بعد از آنکه حزب اصلاح قدرت را به دست گرفت،از امام ناصر محمد یمانی انتقام خواهند گرفت،علت حقد و کینه حزب اصلاح نسبت به ما به خاطر فتوای ما درمورد این است که علی عبدالله صالح به قدرت بازگشته و سپس رهبری را به امام مهدی تسلیم می کند.شاید این عضو حزب اصلاح از أب ( یکی از شهرهای یمن ) آرزو داشته که بگویم این الزندانی است که رهبری را به امام مهدی تسلیم خواهد کرد و یا "حمید الأحمر" رهبری را به امام مهدی تسلیم خواهد کرد؛ الحوثی ها هم همین طور شاید آرزو داشتند که ناصر محمد یمانی فتوا دهد که الحوثی قیادت را به امام مهدی تسلیم خواهد نمود.سبحان الله ؛انگار که این ناصر محمد یمانی است که علی عبدالله صالح را برای تسلیم رهبری انتخاب کرده است!بلکه امر گذشته و آینده با خداوند است...


هم چنین ما از جانب یکی از الحوثی ها نیز تهدید شده ایم با این بهانه دروغ که ناصر محمد یمانی از ملک سلمان خواسته است تا حمله توفان قاطع (عاصفة الحزم ) را آغاز نماید؛ این الحوثی دروغ می گوید و به ناحق به ما افترا می زند؛او از جانب خود چنین ادعایی راکرده است نه از جانب تمام الحوثی ها.

ما از پادشاه سعودی نخواستیم که به یمن حمله کند؛بلکه به او گفتیم تماشا کننده نباشد تا جنگ طائفه ای فراگیر بین شیعه و سنی دربگیرد؛چون اگر مأرب سقوط کند؛ تمام یمن و سعودی و کشورهای خلیج سقوط خواهند کرد و در جزیرة العرب بین تمام شیعیان و سنیان؛ جنگ طائفه ای رخ خواهد داد که عاقبت خوشی نخواهد داشت, برای همین از ملک سلمان خواستیم تا عجله کرده و از علماء بخواهد تا دعوت ناصر محمد یمانی برای حکمیت بر اساس کتاب خداوند قرآن عظیم را بپذیرند و تعدد مذهبی در دین خداوند را رد کنند باشد که مردم یمن و سعودی از مکر صهیونیسم جهانی نجات یابند.
درهرحال من امام مهدی ناصر محمد یمانی به تهدیدات اصلاحی یا حوثی و یا القاعده اهمیتی نمی دهم؛ تهدیدات هیچ یک از احزابی که بر سر قدرت با یکدیگر درجنگند برایم اهمیتی ندارد چون خداوند واحد قهار با من است و هرکس بخواهد درمورد کسی که مردم را به صلح جهانی دعوت می نماید؛مکری بیندیشد،هر مکری که می خواهد بیندیشد.امر گذشته و آینده با خداوند است بگو: «هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرّر داشته است؛ او مولای ماست؛ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند. ما آماده دفاع از خودمان هستیم و این در راه خداوند است نه برای زنده ماندن.به خداوندی که خدایی جز او نیست و معبودی جز او وجود ندارد قسم، اگر هدف الهی من نبود؛ می خواستم همین امشب وقبل از فرا رسیدن فردا پروردگارم را ملاقات نمایم،من به این حیات فانی دنیوی نیاز ندارم ولی هدف الهی و ربانی خالصانه من در راه پروردگار عالمیان مرا وامی دارد که آرزوی ماندن در دنیا را بخاطر خداوند بی شریک داشته باشم که او بهترین مولا و نصیر است.امور به سوی خداوند بازمی گردد و اوست که از خیانت چشم ها و رازهای پنهان در سینه ها آگاه بوده و همه در پیشگاه او حاضر خواهند شد وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..

خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

ــــــــــــــــ


اقتباس المشاركة: 188765 من الموضوع: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون..


[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ]

https://mahdialumma.com/showthread.php?p=188757

الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 07 - 1436 هـ
14 - 05 - 2015 مـ
08:35 صباحاً
ـــــــــــــــــقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ..


بسم الله وبالله وتوكلت على الله، وأقول: مهلاً مهلاً يا أيّها الأنصاري وليد الغامدي، ويعلم الله الذي يعلم السرّ وأخفى أنّ الإمام المهديّ ليس من علي عبد الله صالح في شيءٍ حتى يُسْلّمَ للحقّ تسليماً وحتى تسليمه الراية للإمام المهديّ، فإنّما سوف يفعل ذلك حين تتقطّع به السبل جميعاً. ولكن من بعد تسليم القيادة للإمام المهديّ ففرضٌ على الإمام المهديّ أن يفيَ بالعهد الذي قدّره الله في الرؤيا الحقّ لحكمةٍ يعلم بها الله إنّ ربي عليمٌ حكيمٌ، فليس للإمام المهديّ الخيار يا حبيبي في الله وليد؛ بل لله الأمر من قبل ومن بعد.


فتصرفاتك لم تحسبها صح يا وليد، وسبب فتنتك عنّ الحقّ هو لماذا ناصر محمد اليماني يفتي أنّ الذي سوف يسلّمه قيادة اليمن هو الزعيم علي عبد الله صالح؟ فقال وليد: "ولماذا علي عبد الله صالح الذي تسبب في سفك دماء ودمار اليمن كونه جلب الحوثيين من صعده إلى صنعاء؟". فمن ثم نردّ على السائلين ونقول: فلو فكّرتم قليلاً هل ناصر محمد اليماني هو من اختار أن يسلّمه القيادة علي عبد الله صالح أم الله؟ وكذلك؛ فهل العهد الذي قطعته لعلي عبد الله صالح في الرؤيا الحقّ هو من بعد تسليم القيادة للإمام المهديّ؟ وهذا شيء حسب فتوى الله لعبده في الرؤيا الحقّ سبع مراتٍ أنّ الذي سوف يسلّمني قيادة اليمن هو علي عبد الله صالح، وتلك الرؤيا المتكررة سبع مرّاتٍ لها عدد سنين، وأكثرها وعلي عبد الله صالح لا يزال رئيسَ اليمن من قبل تسليمها لعبد ربه منصور ظاهر الأمر.

والسؤال إلى وليد الغامدي ومن كان على شاكلته: فهل كانت الرؤيا بإذن الله أم باختيار ناصر محمد اليماني؟ ويا وليد لا تحاسب الإمام المهديّ في اختيار علي عبد الله صالح؛ بل حاسب الله إن استطعت. وليتك اعتبرت من أفعال الرجل الصالح ونبيّ الله موسى عليهما الصلاة والسلام، وسامحك الله يا وليد فكن مع الله وخليفته وتوكل على الله.

وبالنسبة لعاصفة الحزم، فهي قد عصفت باليمنيّين أكثر مما عصفت بالحوثيّين في كلّ شيء عاصفة نفطيّة واقتصاديّة وأمنيّة، فأنت لا تعلم كيف صارت أحوال الضعفاء والمساكين في اليمن فكأنها حربٌ على اليمنيّين وليست على الحوثين. ولا تزال العاصفة إلى حدّ الآن تعصف بالشعب اليماني وليس بالحوثي إلا قليلاً؛ بل الشعب تضرر أكثر في القوت الضروري بسبب انعدام البترول والديزل، ويا رجل وصلت قيمة دبة البترول عشرون ليتراً فقط إلى ألف ريالٍ سعودي في بعض المحافظات! وهي أزمةٌ خانقةٌ في جميع المشتقات النفطيّة لدى المواطنين بينما الحوثي قام بشفط كافة محطات البترول في معظم المحافظات من قبل أن يضرب مأرب، فقد ادّخر الحوثيون ما يكفيهم من المشتقات النفطيّة من قبل أن يعلنوا الحرب على مأرب.

ويا رجل، ما كان للمملكة العربيّة السعوديّة أن تجعل حظراً اقتصاديّاً شاملاً على اليمن فتجعل اليمن مقطوعاً عن كافة الدول لا تصدير ولا استيراد ولا سفر ولا علاج، وحتى الذين في الخارج من اليمانيين الذين ذهبوا للعلاج من قبل العاصفة لم يستطيعوا العودة إلى اليمن! وما فكّر سلمان في شأنهم ومن يصرف عليهم في الخارج طيلة عاصفة الحزم! وللأسف إنّ سلمان بن عبد العزيز لم يفكر إلا كيف ينتصر على الحوثيين ولم يفكر في حال أهل اليمن.

وعلى كلّ حال، ما كان للإمام المهديّ أن يتخذ أيّاً من الأحزاب أو الدول أولياء؛ بل لست منهم في شيءٍ أجمعين حتى يستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم ويسلّموا تسليماً.

ويا أيها الحوثي الذي
يتهمنا بدعوة سلمان لضرب اليمن، فمن ثمّ نقول: إذاً فلماذا سلمان أمر بحجب موقع الإمام ناصر محمد اليماني في السعوديّة إنْ كنتَ من الصادقين؟ برغم أنّ موقع الإمام ناصر محمد اليماني كان مفتوحاً من قبل بضع سنين في المملكة العربيّة السعوديّة من قبل عاصفة الحزم، فلماذا تمّ حجب موقعنا من بعد عاصفة الحزم بأيامٍ؟ وإنّك لمن الكاذبين يا من تفتري على الإمام المهديّ ما لم يقله؛ بل الإمام المهدي داعي السلام العالميّ بين المسلمين المختلفين للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم.


وأفتي بالحقّ لا ولن يجدوا حلاً لقضية اليمن وكافة القضايا العربيّة والإسلاميّة إلا بالاعتراف بالإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وسوف تأتي أيامٌ يقول الكثيرون قولاً واحداً:
(( ما لها إلا الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني )). ولكن عندما تغلق كافة أبواب الحلول كون الله سوف يغلقها أجمعين حتى لا يبقى إلا باب الحقّ؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني حتى يسلموا للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم وهم صاغرون، كون الله بعث الإمام المهديّ رحمةً للعالمين وهم عن رحمة الله معرضون.. وما هو بالهزل!

وللأسف إنّ من الإصلاحيين من تواصل مع أحد الأنصار ويتهدّد ويتوعد بالانتقام من الإمام ناصر محمد اليماني من بعد وصول الإصلاح إلى الحكم، وحقد الإصلاحُ علينا بسبب فتوانا بعودة علي عبد الله صالح إلى الحكم فمن ثمّ تسليم القيادة للإمام المهديّ، وربّما كان بودّ ذلك الإصلاحي من إبْ أن أقول الزنداني هو من سوف يسلّم القيادة إلى الإمام المهديّ أو حميد الأحمر هو من سوف يسلّم القيادة إلى الإمام المهديّ، وكذلك كان الحوثيّون يرجون ذلك لو أنّ ناصر محمد اليماني أفتى أنّ الذي سوف يسلّم القيادة للإمام المهديّ هو الحوثي. ويا سبحان الله وكأنّ ناصر محمد اليماني هو من اختار علي عبد الله صالح أن يسلمه الحكم! بل الأمر لله من قبل ومن بعد.


وكذلك نتلقى تهديداً ووعيداً من أحد الحوثيين بحجةٍ مفتراةٍ أنّ ناصر محمد اليماني هو من دعا الملك سلمان إلى العاصفة وإنّه لمن الكاذبين ذلك الحوثي المفتري علينا بغير الحقّ، فهو يعبر عن نفسه وشخصه ولا يعبر عن الحوثيين أجمعين، ولم أدعُ ملك السعوديّة إلى ضرب اليمن بل قلنا له أن لا يتفرج حتى تحدث الحرب الطائفيّة الشاملة بين السُّنة والشيعة لأنّه إذا ما سقطت مأرب سقط اليمن بأسره والسعوديّة ودول الخليج ثم تنشأ حربٌ طائفيّة في الجزيرة العربيّة كافةً بين السُّنة والشيعة لا يُحمد عقباها، ولذلك دعونا سلمان إلى التعجيل باتخاذ القرار أن يدعو العلماء للاستجابة لدعوة ناصر محمد اليماني للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم لنفي التعدديّة المذهبيّة في دين الله لكي ينقذ الشعب اليماني والسعوديّ من المكر الصهيوني العالميّ.


وعلى كل حالٍ إنّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني لا أبالي بتهديد إصلاحيٍّ ولا حوثيٍّ ولا قاعدةٍ ولا أبالي بتهديد أحدٍ من الأحزاب المتشاكسين على السلطة كون معي الله الواحد القهار، ومن أراد أن يمكر بداعي السلام العالميّ فليمكر كيفما يشاء فلِلّه الأمر من قبل ومن بعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا من شأن الله وليس من شأن البقاء في الحياة، ألا والله الذي لا إله غيره ولا معبودَ سواه أنْ لولا هدفي في الحياة من شأن الله لتمنيتُ أن ألاقي ربّي الليلة قبل الغد فلا حاجة لي بهذه الحياة الدنيا الفانية ولكن هدفي الرباني الخالص لله ربّ العالمين يجبرني على تمني البقاء في هذه الحياة من شأن الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير، وإلى الله ترجع الأمور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه النشور.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..

خليفة الله وعبده؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________