الإمام ناصر محمد اليماني
22 - 06 - 1436 هـ
11 - 04 - 2015 مـ

1394-01-22 ه.ش
12:28 مساءً
ـــــــــــــــــعالی جناب ملک سلمان، آیا جزای احسان؛ بجز احسان است؟ چرا بیان حق قرآن را درکشورت مسدود کرده ای!

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وأئمة الكتاب المكرمين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع المؤمنين، أمّا بعد.
از امام مهدی ناصر محمد یمانی به عالی جناب پادشاه؛ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز گرامی و محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، در طول این ده سال؛امام مهدی ناصر محمد یمانی در مورد امنیت کشورعربستان سعودی افراط نکرده است وهمچنان بر سر عهد خود با ملک عبدالله بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی ایستاده است و همچنان بر عهد محکم خود با تمام پادشاهان آل سعود درمورد حفظ امنیت کشورعربستان سعودی پایدار است و حتی اگر امام مهدی هزار سال هم عمر کند و حکومت کشور عربستان سعودی نیز هزار سال امام مهدی ناصر محمد یمانی را انکار کند؛میثاقی که با پروردگارم بسته ام را نمی شکنم .من کاری را که "جهیمیان" و امثال او کردند را نمی کنم. ما باز هم به دعوت خود ازهیئت علمای بزرگ کشور عربستان سعودی ادامه داده و از آنها می خواهیم حجت را با حجت جواب دهند؛چون خداوند امام مهدی را با وحی جدید برنمی انگیزد؛براستی که خداوند به او در بیان حق قرآن عظیم دانشی فزون عنایت کرده است و اگر یکی از علمای مسلمین ولو در یک مسئله در قرآن عظیم او را شکست دهد- که نداده و نمی توانند چنین کنند-بر ناصر محمد یمانی است که از اعتقاد خود به اینکه او امام مهدی ناصر محمد است؛بازگردد و بر تمام انصار در نقاط مختلف جهان واجب است از این باور که ناصر محمد یمانی مهدی منتظر است؛بازگردند؛چون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رؤیای صادقه به من فتوا داده است:
[بأنّي المهديّ المنتظر وأنه ما جادلني عالِم من القرآن إلا غلبته]
[ من مهدی منتظر هستم و عالمی نیست که از قرآن با من مجادله کند و من وی را شکست ندهم]
انتهى.
بنابر این اگر من مهدی منتظر حق پروردگار عالمیان باشم؛پس خداوند این رؤیا را درعالم واقعیات محقق خواهد کرد و خواهید دید که حقا عالمی از قرآن با ناصر محمد یمانی مجادله نمی کند،مگر اینکه امام مهدی ناصر محمد بر وی غلبه نماید.از تمام بشریت می خواهم که به سخن من گوش کنند.من نتیجه گفتگو بین خود و علمای مسلمین و مسیحی و یهودی را پیشاپیش اعلام می کنم.آنها نمی توانند و نخواهند توانست از آیات محکم قرآن عظیم در برابر امام مهدی ناصر محمد یمانی حجت بیاورند؛ حتی اگربه کمک و پشتیبانی ازیکدیگر هم بیایند حتی در یک مسئله از قرآن عظیم قادر به آوردن حجت نیستند! بگذار تمام کسانی که از امرما باخبر می شوند شاهد باشند که ما نتیجه گفتگو را پیشاپیش اعلان کرده ایم.با اینکه ما در یازدهمین سال این دعوت هستیم؛اما مهدی منتظر ناصر محمد یمانی همچنان با بیان حق ذکر-قرآن- بر تمام کسانی که با ما به گفتگو پرداختند؛غلبه کرده است وحق جویانی که از این میز گفتگو دیدن به عمل می آورند؛شاهد هستند.
در هر حال آنچه که در اول بیانم آوردم،تکرار می کنم و می گویم"امام مهدی ناصر محمد یمانی از زمان آغاز دعوت مهدوی در طول این ده سال؛ که حال وارد سال یازدهم "گفتگو قبل از ظهور" شده ایم؛ درمورد امنیت کشور عربستان سعودی کوتاهی نکرده و نخواهد کرد و هم چنان بر سر عهدی که با ملک عبدالله بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی علیه بستیم؛ پایداریم و هنوز بر سرعهد و میثاق محکم خود با ملک سلمان بن عبدالعزیز که بعد از عبدالله رحمه الله روی کار آماده و تمام پادشاهان آل سعود پایداریم چرا که خواهان امنیت کشور عربستان سعودی هستیم و حتی اگر امام مهدی هزار سال عمر کند و حکومت کشور عربستان سعودی هزار سال به انکار کردن امام ناصر محمد یمانی ادامه دهد؛من عهد و میثاق خود با پروردگارم را نمی شکنم .من چنین نکرده ونخواهم کرد و عملی را که "جهیمیان" گمراه و افراد مشابه او انجام دادند؛مرتکب نخواهم شد؛ پناه بر خداوند که از جاهلان باشم.چون به یقین می دانم قبل از ظهور مهدی منتظر در کنار بیت العتیق برای بیعت، عصر "گفتگو قبل از ظهور" خواهد بود و بعد از آنکه تصدیق صورت گرفت ؛مهدی منتظر برای بیعت عمومی در کنار بیت العتیق حضور خواهد یافت ولی قبل از تصدیق؛برای جلوگیری از ریختن قطره ای از خون مسلمانان برای رسیدن به حکومت،چنین اجازه ای را به خودم نمی دهم؛پناه بر خدا که بنده حکومت وسلطنت باشم.اگر سلمان و تمام ملوک و امراء و مشایخ و زعمای کشورهای مسلمان روبرگردانند؛خداوند یک شبه مهدی منتظر را با سیاره عذاب دردناک بر تمام بشریت حاکم و مسلط خواهد کرد و همگی خوار شده و خواهند دانست.
و برای همین دوباره عتاب خود را تکرار کرده و می گوییم: عالیجناب پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود؛ آیا جزای احسان چیزی جز احسان است؟( فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟) آیا این پاداش اصرار ما برای حفظ امنیت کشور عربستان سعودی است؟ممکن است ملک سلمان بخواهد بگوید:" ناصر محمد!مگر ما به تو چه کرده ایم؛ در این ده سال که پایگاه اینترنتی شما در کشور عربستان سعودی رامسدود نکرده بودیم" در پاسخ به ملک سلمان می گوییم: الان که پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را درکشور عربستان سعودی مسدود و فیلتر کرده اید؛ حال و بعد از گذشت ده سال از آغاز این دعوت مبارک و امام مهدی ناصر محمد یمانی کاری بر ضد امنیت کشور عربستان سعودی انجام نداده است.ما از عالیجناب می خواهیم تا برای تمام مردمان حق جو روشن نماید علت مسدود وفیلتر شدن پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی درکشور عربستان سعودی چیست؟آیا به این علت است که ناصر محمد یمانی سال های متوالی است که فتوا می دهد که این علی عبدالله صالح است که پرچم قیادت و رهبری یمن را به امام مهدی ناصر محمد یمانی،تسلیم خواهد کرد؟ و آیا تکرار فتوای تسلیم رهبری یمن در بیانی که حین عملیات "توفان قاطع" ( عاصفة الحزم ) صادر شد؛شما را عصبانی کرده است و عکس العمل شما مسدود کردن پایگاه ما در کشور عربستان سعودی است؟چون شما اعلان کرده اید که از این روز به بعد؛علی عبدالله صالح در یمن آینده ای نخواهد داشت.ما در جواب شما به حق می گوییم: فتوای اینکه چه کسی پرچم قیادت را به امام مهدی ناصر محمد یمانی تسلیم خواهد کرد را ما از جانب خود نداده ایم؛ بلکه به خداوند بزرگ که این قرآن عظیم را نازل نموده و استخوان های پوسیده و پراکنده را زنده می کند قسم؛ به پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه که مابین آنهاست و خداوند عرش عظیم قسم؛ این فتوا از نزد خداوند است .در هفت رؤیا بصورت مکرر این فتوا داده شد که آن کس که پرچم قیادت یمن را به امام مهدی ناصر محمد یمانی تسلیم خواهد کرد،علی عبدالله صالح است؛ همان که شما بر علیه او اعلان جنگ کرده اید؛ بااینکه او تمایل به آشتی و صلح دارد و شما چنین تمایلی ندارید؛ بر شما حرام است که کسی را که بعد از جنگ تمایل به آشتی و گفتگو دارد مورد حمله نظامی قرار دهید .شما با حکم خداوند در آیات محکم کتابش مخالفت کرده اید که می فرماید:
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} صدق الله العظيم [الحجرات:9].
{و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛}
حالکه زعیم علی عبدالله صالح به سمت صلح و گفتگو بازگشته است؛ شما به چه حقی به ضربات نظامی خود ادامه می دهید؟ به استناد چه حکمی پایگاه های نظامی یمن را که در طول سال ها آموزش دیده اند مورد حمله نظامی قرار می دهید؛حکومت یمن میلیاردها صرف تربیت ارتش یمن کرده است تا فنون جنگی را بیاموزند ؛اینها میلیشیایی نیستند که دیروز تشکیل شده باشند؟
در هر صورت عالی جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود؛ جرأت کرده ای که پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را در کشورعربستان سعودی فیلتر کرده و مردم این وطن عربی را از دسترسی به آن محروم کنی؛ بدان که خداوند ترا به این دلیل ادب خواهد کرد.بی شک و تردید، قسمت هایی از اراضی عربستان سعودی را از دست خواهی داد و خداوند دست کسانی را که از آنها در هراسی در برابر تو باز خواهد گذاشت؛ کسانی که رعایت هیچ خویشاوندی و نسبتی با شما را نخواهند کرد چرا که این عقیده باطل را دارند که آنها بر حق اند و تمام مذاهب و فرق دیگر به شدت گمراهند و هرکس با آنها نباشد ضد آنهاست و هیچ خیری نه برای خود دارند و نه برای مردمشان و هیچ خیری در اهل سنت به ناحق افراطی نیست که باعث دوری و تنفر از دین خدا می شوند وتمام کسانی هم که دین خود را فرقه فرقه و پراکنده کرده اند نیز خیری ندارند.
سزاوار امام مهدی نیست که ازترس مکر با کسی که باطل است مدارا و تعارف نماید؛ بلکه امام مهدی ناصر محمد یمانی از ایات محکم قرآن عظیم حجت قاطع می آورد و در راه خداوند از ملامت هیچ ملامت گری نمی هراسد.والله والله والله که تا امروز ازمیان تمام دولت ها؛اکثر انصار امام مهدی ناصرمحمد یمانی از مردم سعودی ؛این وطن عربی هستند.در میان آنان سرلشکر و سرتیپ وسرهنگ و سرباز و افسر و سایر رده ها دیده می شود ولی اکثر آنها شهروند غیرنظامی هستند و ما به همه آنها فرمان داده ایم که به بیعت خود با ملک عبد الله بن عبد العزيز آل سعود-رحمه الله و وأدخله فسيح جناته_وفا کنند و هم چنین دستور داده ایم بر بیعت خود با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پایدار بمانند؛ ما از کسانی نیستیم که بعد از بستن عهد و میثاق دربرابر خداوند؛آن را بخاطر مسدود شدن پایگاه مان در آن کشور؛ نقض کنیم و صبری جمیل خواهیم کرد.
همچنان تکرار کرده و به تمام انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی در کشور عربستان سعودی امر می کنیم به بیعت خود با خادم الحرمین الشریفین عالی جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود محترم وفادار مانده و به آن پای‌بند باشند و این وفاداری انصار به عهد و میثاق،بخاطر اصرار امام مهدی ناصر محمد یمانی در حفظ امنیت کشور عربستان سعودی مادامی که زنده ام می باشد.
سلمان بن عبدالعزیز؛ اگر خداوند ترا ادب کرد و قسمتی از سرزمین هایترا از تو گرفت؛آیا ایمان می آوری که این تأدیب خداوند است و فیلترینگ پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را رفع کرده و به حق اعتراف می کنی و از شاکران می شوی؟ما از تو نخواسته بودیم که به یمن حمله کنی برادر کریم؛ما از تو خواستیم وقت گذرانی نکرده و به حق اعتراف نمایی تا جنگ فرقه ای بین شیعه و سنی درنگیرد و یمن و کشورت را نجات دهی.و درمورد الحوثی ها؛ با وجود تلاش آنها برای ممانعت از تسلیم پرچم قیادت از جانب علی عبدالله صالح به امام مهدی ناصر محمد یمانی و علیرغم تلاش کشور سعودی که با تمام قوا می خواهد مانع تسلیم رهبری از سوی علی عبدالله صالح به امام مهدی ناصر محمد یمانی شود؛ اما تمام بشریت را شاهد فتوایی می گیرم که با قسم به خداوند بزرگ تزکیه شده است:
[ اگر تمام دولت های روی زمین و باطن زمین در زمین دارای دو مشرق بر علیه علی عبدالله صالح جمع شوند تا او را از تسلیم رهبری به امام مهدی ناصر محمد یمانی باز دارند ؛ قادر به چنین کاری نخواهند بود؛ حتی اگر به کمک و یاری یکدیگر بشتابند]
با اینکه علی عبدالله صالح هم چنان از جاهلانی است که حق آمده از سوی پروردگارش را انکار می کند و هنوز اقرار و اعتراف نمی کند که ناصر محمد یمانی،مهدی منتظر است؛ اما عرصه بر وی تنگ خواهد شد و تمام درها بر روی زعیم علی عبدالله صالح بسته خواهد شد تا جایی که دری جز در امام ناصر محمد یمانی برایش نماند و سپس می گوید:" قیادت را به تو تسلیم می کنم و خودم و اهل بیتم بر گردن تو هستیم" و امام مهدی ناصر محمد یمانی درپاسخ خواهد گفت: [نترس .به خداوند که من از پسرت برایت بهتر خواهم بود].این عهد و میثاقی است که در رؤیای حق از جانب پروردگارم درباره این مرد علی عبدالله صالح بر گردن من است و علت اینکه چرا پروردگارم مرا با این میثاق محکم به این مرد مرتبط کرده است چیست! خداوند به آین امر و راز علی عبدالله صالح بهتر آگاه است.با اینکه او در طول سی و سه سال حکومتش به ناصر محمد یمانی خوبی نکرده است! اما من مجبورم بر عهد خود با این مرد که در رؤیای حق بسته ام وفا نمایم و امور و شئونات آن با خداوند است و او هر روز درکاری است و امور به خداوند بازمی گردد که از چشم های خیانت کار و رازهای پنهان در سینه ها آگاه است و بازگشت به سوی اوست. . وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.
ای انصار پیشگام برگزیده در عصر"گفتگو قبل از ظهور" در هرکشوری که هستید؛ این بیان را به دفتر ملک سلیمان بن عبدالعزیز برسانید از راه پست و تمام وسایل سمعی و بصری و ... اما کسی شخصا برای رساندن این پیام اقدام نکند و این برای حفظ امنیت شما و کشور سعودی است.
ما به حق اعتراف می کنیم که از ابتدای دعوت مهدوی، و در طول این ده سال ،حکومت عربستان سعودی هیچ یک از انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی را اذیت و ازار نکرده است و تا زمانی که حکومت کشور عربستان سعودی به احدی از انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی که در میان ملت این وطن عربی سعودی هستند را اذیت نکند؛ بر امام مهدی ناصر محمد یمانی واجب است تا زمانی که زنده است بر عهد و میثاق محکم خود برای حفظ امنیت کشور عربستان سعودی ؛وفادار بماند وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.


اقتباس المشاركة: 183988 من الموضوع: أيا صاحب السموّ الملكيّ سلمان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلماذا تحجب البيان الحقّ للقرآن في مملكتك![ لمتابعة رابط المشـــاركة الأصلية للبيـــان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=183959

الإمام ناصر محمد اليماني
22 - 06 - 1436 هـ
11 - 04 - 2015 مـ
12:28 مساءً
ـــــــــــــــــأيا صاحب السموّ الملكيّ سلمان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلماذا تحجب البيان الحقّ للقرآن في مملكتك
!..بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وأئمّة الكتاب المكرمين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع المؤمنين، أمّا بعد..

من الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المكرم والمحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ولم يفرّط الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في أمن المملكة العربيّة السعوديّة على مدار عشر سنواتٍ، ولا أزال مستمراً بالوفاء بعهدي للملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولا أزال مستمراً بعهدي وميثاقٍ غليظٍ لآل سعود قاطبة ملِكاً بعد ملِكٍ بالحرص على أمن المملكة العربيّة السعوديّة حتى ولو تعمّر الإمام المهديّ ألف عامٍ وحتى ولو استمر انكار حكومة المملكة العربيّة السعوديّة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني ألف عامٍ لما نكثت عهدي وميثاقي لربّي أن لا أفعل كما فعل جهيمان ومن كان على شاكلته، وسوف نستمر في مطالبة هيئة كبار علماء المملكة العربيّة السعوديّة ليدرأوا الحجّة بالحجّة كونه لا وحي جديد يبعث الله به الإمام المهديّ وإنّما يزيده الله بسطةً في علم البيان الحقّ للقرآن العظيم، فإن غلبني أحدُ علماء المسلمين ولو في مسألةٍ واحدةٍ في القرآن العظيم فلئن فعلوا ولن يفعلوا فإن على ناصر محمد اليماني التراجع عن اعتقاد أنّه الإمام المهديّ ناصر محمد، وعلى الأنصار في كافة الأقطار التراجع عن الاعتقاد أنّ ناصر محمد اليماني هو المهديّ المنتظَر كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتاني في الرؤيا الحقّ
[بأنّي المهديّ المنتظر وأنه ما جادلني عالِم من القرآن إلا غلبته] انتهى.

وعليه فإن كنت المهديّ المنتظَر الحقّ من ربّ العالمين فلا بدّ أن يصدقني الله الرؤيا بالحقّ على الواقع الحقيقي، فتجدون أنّه حقاً لا يجادل ناصر محمد اليماني عالِمٌ من القرآن إلا غلبه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني. ولكن فليسمح لي كافة البشر أن أعلن نتيجة الحوار مسبقاً بيني وبين كافة علماء المسلمين والنصارى واليهود أنهم لا ولن يستطيعوا أن يقيموا على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني الحجّة من محكم القرآن العظيم ولو في مسألةٍ واحدةٍ فقط من القرآن العظيم ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً ونصيراً! فليكن كافة البشر ممن أظهرهم الله على أمرنا من الشاهدين على هذا الإعلان المسبق لنتيجة الحوار؛ برغم أنّ عمر الحوار يسري في العام الحادي عشر ولا يزال المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني هو المُهيّمن بالبيان الحقّ للذِّكر على كافة الذين حاورونا، وزوّار طاولة الحوار الباحثون عن الحقّ لمن الشاهدين.

وعلى كل حالٍ نكرر ما جاء في أول بياني هذا وأقول: لا ولم يفرِّط الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في أمن المملكة العربيّة السعوديّة منذ بدْء عمر الدعوة المهديّة العالميّة على مدار عشر سنوات مضت، ويسري عمر الدعوة في عامها الحادي عشر في عصر الحوار من قبل الظهور ولا أزال مستمراً بالوفاء بعهدي للملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، ولا أزال مستمراً بعهدي وميثاقٍ غليظٍ كذلك للملك سلمان بن عبد العزيز من بعد عبد الله رحمه الله ولآل سعود قاطبةً ملِكاً بعد ملكٍ بالحرص على أمن المملكة العربيّة السعوديّة، فحتى ولو تعمّر الإمام المهديّ ألف عامٍ وحتى ولو استمر إنكار حكومة المملكة العربيّة السعوديّة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني ألف عامٍ لما نكثتُ عهدي وميثاقي لربّي، فلا ولن أفعل كما فعل جهيمان الضال ومن كان على شاكلته وأعوذُ بالله أن أكون من الجاهلين، وذلك كوني أعلم علم اليقين أنّه يسبق ظهور المهديّ المنتظَر عند البيت العتيق للبيعة يسبق ذلك عصر الحوار من قبل الظهور، ومن ثمّ وبعد التصديق يظهر لكم المهديّ المنتظَر للبيعة العامة عند البيت العتيق، وأما قبل التصديق فلا يجوز لي فعل ذلك حتى لا أتسبب في سفك قطرة دم مسلمٍ للوصول إلى الحكم، وأعوذ بالله أن أكون من عبيد المُلك والسلطان. فإن أعرض سلمان وكافة ملوك وأمراء ومشايخ وزعماء دول المسلمين أظهر الله المهديّ المنتظَر على كافة البشر في ليلةٍ بكوكب العذاب الأليم وهم صاغرون ولسوف تعلمون.

وكذلك نُكرِّر العتاب للمرة الثالثة ونقول: يا صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل هذا جزاء حرصنا على أمن المملكة العربيّة السعوديّة؟ ولربّما يودّ الملك سلمان أن يقول: "وماذا فعلنا بك يا ناصر محمد فموقعك لم يتمّ حجبه في المملكة العربيّة السعوديّة على مدار عشر سنواتٍ مضت؟". فمن ثمّ نردّ على الملك سلمان ونقول: وها هو تمّ حجب موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني الآن بالمملكة العربيّة السعوديّة؛ الآن بعد هذا العمر من الدعوة المباركة ولم يحدث من الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني ما يسيء لأمن المملكة العربيّة السعوديّة قط.. وما نريد من سموِّكم الكريم هو أن تُعرِّفوا السبب لكافة الباحثين عن الحقّ من البشر ما سبب حجب موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في المملكة العربيّة السعوديّة، فهل السبب هو أنّ ناصر محمد اليماني يكرِّر الفتوى عاماً بعد عامٍ بأنّ الذي سوف يسلّم قيادة اليمن إلى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني هو علي عبد الله صالح؟ وأغضبكم تكرار الفتوى لتسليم القيادة في البيان الذي صدر أثناء عاصفة الحزم فمن ثمّ كانت ردة فعلكم هو حجب موقعنا في المملكة العربيّة السعوديّة؟ كونكم أعلنتم أنّ علي عبد الله صالح لن يكون له أيّ مستقبلٍ يخصّ اليمن من بعد اليوم، فمن ثمّ نردّ عليكم بالحقّ ونقول: إن فتوى مَنْ الذي سوف يسلّم القيادة إلى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني لم تكن من عند نفسي؛ بل أقسم بالله العظيم الذي أنزل القرآن العظيم من يحيي العظام وهي رميم ربّ السماوات والأرض وما بينهما وربّ العرش العظيم أنّ تلك هي فتوى من ربّ العالمين في سبع رؤىً متكرراتٍ أنّ الذي سوف يسلّم قيادة اليمن إلى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني هو علي عبد الله صالح هذا الذي تشنّوا عليه حربكم برغم أنّه جنح للسلم ولم تجنحوا للسلم، وهو محرَّمٌ عليكم ضرب معسكرات من جنح للسلم والحوار من بعد الحرب وخالفتم حكم الله في محكم كتابه في قوله تعالى:
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} صدق الله العظيم [الحجرات:9].

فما دام فاءَ الزعيم علي عبد الله صالح إلى الصلح والحوار فبأي حقٍّ تستمرون في ضرب معسكراته؟ وعلى أي حكمٍ استندتم في استمرار الضربات على المنشآت العسكريّة اليمانيّة المدربة على مدار سنين، وصرفت الحكومة اليمنيّة ملياراتٍ على تربية الجيش اليمني على فنون القتال وليست مليشياتٍ مستحدثةً بالأمس؟.

وعلى كل حال لقد تجرَّأت يا صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حجب موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني عن الشعب العربي الأبي السعودي وعليه فلا بدّ أن يؤدّبك الله على ذلك الفعل، وحتماً لا شكّ ولا ريب سوف تفقد شيئاً من أراضي المملكة العربيّة السعوديّة فيبسط عليها من تخشون منهم ولن يرقبوا فيكم إلّاً ولا ذمّةً بسبب عقيدتهم الباطلة أنّهم على الحقّ وكافة المذاهب والفرق على ضلالٍ بعيد ومن لم يكن معهم فهو ضدّهم! فلا خير فيهم لأنفسهم ولا لشعبهم ولا خير في السُنَّة المتشددين بغير الحقّ المنفّرين عن دين الله ولا خير في كافة الذين فرّقوا دينهم شيعاً وأحزاباً وكلّ حزبٍ بما لديهم فرحون.. ولا ينبغي للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني أن يجامل أحداً على الباطل خشية مكره؛ بل الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني يقيم الحجّة بسلطان العلم من محكم القرآن العظيم ولا أخاف في الله لومة لائم.

ووالله ثمّ والله ثمّ والله إنّ أكثر أنصار الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني هم من الشعب السعوديّ الأبيّ العربيّ من بين كافة شعوب دويلات البشر إلى حدّ الآن، وأنّ منهم برتبة لواءٍ وعقداءٍ وعمداءٍ وجنودٍ وضباطٍ وصفِّ ضباطٍ وأكثرهم مواطنون وقد أمرناهم جميعاً بالوفاء ببيعتهم للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من قبل رحمه الله وأدخله فسيح جناته، وكذلك أمرناهم بالوفاء ببيعتهم للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسنا ممن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لسبب حجب موقعنا بالمملكة، وصبرٌ جميلٌ.

ولا نزال نكرر الأمر إلى كافة أنصار الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني بالمملكة العربيّة السعوديّة بالوفاء والاعتصام ببيعة خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحترم، وذلك وفاءً من أنصاريِّ بعهد وميثاق الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني بالحرص على أمن المملكة العربيّة السعوديّة ما دمت حياً.

ويا سلمان بن عبد العزيز، لئن أدّبك الله وسيطر خصمك على شيءٍ من أراضيك فهل سوف تؤمن أنّ ذلك تأديبٌ لك من الله لترفع الحجْب عن موقع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وتعترف بالحقّ وتكون من الشاكرين؟ ولم ندعُك لضرب اليمن يا أخي الكريم؛ بل دعوناك لإنقاذ اليمن والمملكة بالاعتراف بالحقّ وعدم التفرج حتى تشبّ الحرب الطائفيّة بين السُّنة والشيعة.

وبالنسبة للحوثيّين فبرغم السعي منهم إلى عدم تسليم القيادة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني من الزعيم علي عبد الله صالح، وبالرغم من سعي المملكة بكل ما أوتيت من قوة إلى عدم تسليم القيادة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني من الزعيم علي عبد الله صالح، وعليه فليشهد البشر كافة على فتوى الإمام المهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني مزكّيها بالقسم بالله العظيم:
[ لو اجتمعت كافة دول البشر ظاهرَ الحياة الدنيا وباطن أرض المشرقين ضدّ على عبد الله صالح ليحولوا بينه وبين تسليم القيادة للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني فإنّهم لا ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً ونصيراً ].

وبرغم أنّ علي عبد الله صالح لا يزال من الجاهلين المُنكِرين للحقّ من ربّه ولم يقرّ ولم يعترف أنّ ناصر محمد اليماني هو المهديّ المنتظر بعد، ولكنّ الله سوف يضيّق عليه الخناق وتتقفّل كافة الأبواب في وجه الزعيم علي عبد الله صالح حتى لا يبقى أمامه غير باب الإمام ناصر محمد اليماني، فمن ثمّ يقول: "سلمتك القيادة وأنا وأهل بيتي في ذمتك". فمن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول:
[لا تخف، والله لأكون لك خيراً لك من ولدك]. وذلك عهدٌ وميثاقٌ في ذمّتي في الرؤيا الحقّ من ربّي لهذا الرجل علي عبد الله صالح.
ولا أدري لماذا ربطني ربّي بهذا الميثاق الغليظ لهذا الرجل! فالله أعلم به وبسرّ علي عبد الله صالح؛ برغم أنّه لم يُحسن إلى ناصر محمد اليماني قط طيلة حكمه ثلاثة وثلاثين عاماً من قبل! ولكنّي مجبرٌ أن أفيَ بعهدي لهذا الرجل في الرؤيا الحقّ، ولله في أمره شؤون وكلّ يومٍ هو في شأن، وإلى الله ترجع الأمور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه النشور، وسلامٌ على المرسَلين، والحمد لله ربّ العالمين..

ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور في كافة شعوب البشر، فلتبلّغوا هذا البيان إلى مكتب الملك سلمان بن عبد العزيز كرسالةٍ بريديّةٍ وبجميع الوسائل الإعلانيّة المقروءة والمسموعة والمرئيّة وليس رسولٌ منكم يحملها إلى الأسرة الحاكمة أحدٌ، وذلك حفاظاً على أمنكم وأمن المملكة.

ونعترف بالحقّ أنّ حكومة المملكة العربيّة السعوديّة لم تؤذِ قط أحداً من أنصار الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني منذ بدْء الدعوة المهديّة الحقّ على مدار عشر سنواتٍ ونَيِّف، وما دامت حكومة المملكة العربيّة السعوديّة لم تؤذِ أحداً من أنصار الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في الشعب الأبيّ العربيّ السعوديّ ففرضٌ على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني أن يستمرّ بالوفاء بعهدي وميثاقي الغليظ بالحفاظ على أمن المملكة العربيّة السعوديّة ما دمت حيّاً.

وسلامٌ على المرسَلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________