الإمام ناصر محمد اليماني
13 - 09 - 1434 هـ
22 - 07 - 2013 مـ
۳۱-تیر-۱۳۹۲ه.ش.
12:00 مساءً
ــــــــــــــــــــــــ


خورشید به ماه رسیده و ماه درپی آن روان گشته؛ ای بندگان خدا قبل از اینکه به خاطر عبور سیاره آتش(سقر) که از نشانه‌های بزرگ ساعت است شب به روز پیشی گیرد به سوی خدا بگریزید


بسم الله الرحمن الرحیم ،و الصلاة علی کافة الانبیاء ومرسلین من أولهم إلی خاتمهم و آلهم الطیبین لا نفرق بین أحد من رسله و نحن له مسلمون.اما بعد...
ای بندگان خدا از خدا بترسید. قسم به خداوند یکتا امام ناصر محمد سرخود اعلان نکرده که خورشید به ماه رسیده است؛ بلکه خداوند بارها و بارها در رؤیا چگونگی رسیدن خورشید به ماه را به من نشان داده است. تولد هلال ماه قبل از اقتران و رسیدن خورشید به ماه را در حالی که هلال از قبل متولد شده به من نشان داده شده و سپس ندا داده‌ام که:

ای آدمیان به درستی که خورشید به ماه رسیده است .این گواهی است برای یکی از نشانه‌های بزرگ ساعت(قیامت)و نشانه تاییدی برای مهدی منتظر است.
و رویا اینجا تمام شد. خداوند شاهد و وکیل سخنان من است و لعنت خدا بر دروغ‌گویان و مفتریانی باد که نسبت ناحق به خداوند زنند. البته مادامی که به چشم خود رسیدن خورشید به ماه را به درستی و واقعیت محض ندیده باشید؛ شایسته نیست آن را تصدیق کنید. اما به خداوند واحد قسم، بسیاری از دانشمندان علوم فلکی (نجوم) به یقین می‌دانند که ماه رمضان سال ۱۴۳۴ در شب دوشنبه کامل شده و به بدر رسیده است. آنها هم با چشم خود و هم با دوربین‌های نجومی دیده‌اند که در نیمۀ شب دوشنبه بدر ماه ۱۰۰% کامل شده است. نشانه آشکار و روشنی از آیات کیهانی خداوند را همۀ ناظرینِ ماه بدر دیدند. زیرا بدون هیچ شک و تردیدی شب نیمه رمضان ۱۴۳۴ه.ق. شب دوشنبه بوده است، چرا که خورشید بعد غروب روز یکشنبه و شب آخرین دوشنبه ماه شعبان امسال ۱۴۳۴ه.ق. به ماه رسید و از آن گذشت.
ما قبلاً این امر را اعلان و در مورد آن به تفصیل صحبت کرده و منتظر اراده خداوند عالم بودیم تا بعد غروب خورشید در روز یکشنبه، یعنی شب دوشنبه بین ما و شما حکم کند که آیا رسیدن خورشید به ماه در اولین روز ماه رمضان امسال ۱۴۳۴ه.ق. حقیقت دارد یا خیر؟ اگر حرف امام مهدی ناصر محمد یمانی درست باشد خواهید دید که بدر ماه رمضان بعد غروب آفتاب روز یکشنبه کامل شده است. دقیقا بعد از آن که در نیمۀ شب دوشنبه، ماه به میانه آسمان رسید کامل شدن بدر در مقابل چشم ناظرین ماه قرار گرفت تا نشانه آشکار و روشنی از آیات مهم کیهانی( آیات کونیة) خداوند باشد تا قبل آن که شب از روز پیشی گیرد و خورشید از مغربش طلوع کند به شما هشدار بدهد. چه کسی می‌تواند شما را از عذاب بسیار نزدیک خداوند در روز عقیم (روز بی‌مانند و بی‌نظیر) پناه دهد؟
اعلان جمعیت نجوم جده بسیار باعث تعجبم شد. در اعلان آمده است بدر ماه فردا دوشنبه کامل می‌شود و این یک مغالطه آشکار از سوی کسانی است که غرور آنها را به گناه کشانده است. بیایید با هم ببینیم منظورشان از اینکه فردا دوشنبه بدر ماه کامل خواهد شد چیست؟ مقصودشان این است که ماه در شب سه شنبه کامل می‌شود وبه همین دلیل می‌گویند فردا دوشنبه، زیرا که به حساب آنها (جمعیت نجوم جده) ساعت ۱۲ شب به پایان میرسد *و بنابر این می‌گویند که بدر ماه فردا دوشنبه ساعت نه و چند دقیقه بعد از ظهر کامل می‌شود. ولی شب بعد، شب سه شنبه است و ماه تنها بعد غروب آفتاب روز دوشنبه، طلوع خواهد کرد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که:
چرا علی‌رغم این که منظورشان از شب سه شنبه، بعد از غروب آفتاب دوشنبه است؛ ولی می‌گویند بدر فردا دوشنبه کامل خواهد شد؟
این به خاطر آن است که مردم نتوانند حق و باطل را تشخیص دهند و بهانه‌ای است برای افراد مردد که اگر امام ناصر محمد یمانی در پایان ماه شعبان اعلام کرد شب نیمه ماه رمضان شب دوشنبه خواهد بود؛ بگویند "خوب علمای نجوم جمعیت فلکی جده و دیگران هم شب دوشنبه را نیمه رمضان و زمان بدر کامل در سال ۱۳۴۳ه.ق. اعلام کرده‌اند"

و سپس بگویند:
"پس چرا ناصر محمد یمانی این را از نشانه‌های مهم کیهانی اعلام می‌کند؟ علمای نجوم هم می‌گویند ماه در روز دوشنبه سال ۱۴۳۴کامل می‌شود؛ پس تفاوت اعلان آنها با اعلان ناصر محمد یمانی در مورد شب کامل شدن بدر ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هجری در چیست؟"
سپس امام مهدی ناصر محمد یمانی به آنها پاسخ می‌دهد که:

ناصرمحمد می‌گوید شب دوشنبه (در ابتدای ماه رمضان) خورشید به ماه رسیده و بی هیچ شک و تردیدی حقیقتاً شروع ماه رمضان دوشنبه بوده است و به خاطر رسیدن خورشید به ماه، در روی زمین کسی نتوانست هلال شب اول رمضان را علی‌رغم تولدش ببیند چرا که ماه و خورشید در حال ادراک بودند وبا وجود تولد هلال؛ ماه پشت سر خورشید حرکت می‌کرد. بنابر این بعد از غروب آفتاب روز یکشنبه (نیمه ماه رمضان)، در شب دوشنبه حقیقت آشکار شد و ناظرین کامل بودن ماه را دیدند ولذا اولین شب کامل بودن ماه (شب‌های بدر کامل) مشخص شد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که شب‌های بدر کی شروع می‌شوند؟

و پاسخ :
اولین شب بدر، اولین شب کامل شدن ماه می‌باشد، این شب نیمه ماه است و سپس شبی که در پی آن می‌آید. یعنی شب‌های بدر، شب پانزدهم است که از غروب آفتاب روز چهاردهم شروع می‌شود و همین طور شب شانزدهم که بعد از غروب خورشید در عصر روز پانزدهم آغاز می‌شود. اینها شب‌های بدر هستند. شب هفدهم (پایان روز شانزدهم) ماه از بدر خارج می‌شود. لذا دو شب ماه در وضعیت بدر است و کامل دیده می‌شود. لذا چشمانتان که ناظر ماه رمضان ۱۴۳۴ه.ق. بود شهادت داد که بعد غروب آفتاب روز یکشنبه و در شب دوشنبه بدر ماه ۱۰۰% کامل شد که این همان چیزی است که دیشب اتفاق افتاد. بعد غروب آفتاب روز دوشنبه ( یعنی شب سه شنبه ) دومین شب بدرماه کامل خواهد بود. این دو شب، شب‌های بدر ماه رمضان سال ۱۴۳۴ هستند. اما سه شنبه بعد غروب آفتاب ( شب چهارشنبه) دیگر ماه کامل نیست علی رغم این که به حساب شما شب نیمه ماه رمضان است. علی رغم این که شما ۱۴ روز روزه گرفته‌اید اما ماه کامل نیست. با این که رمضان از دوشنبه آغاز شده اما کسانی که از چهارشنبه روزه گرفته‌اند حق داشتند. من شهادت می‌دهم با این که دوشنبه اولین روز ماه بود؛ اما شما نمی‌دانستید وبه خاطر رسیدن خورشید به ماه، تصور کردید هنوز شعبان است. شب دوم هم که شب سه شنبه بود،به علت نامساعد بودن وضعیت جوّی دیدن ماه میسر نشد و روز سی‌ام ماه به حساب آمد و مسلمانان امسال (۱۴۳۴) از شب سوم رمضان روزه را آغاز کردند. البته بجز اسماعیلیون در ناحیه نجران و دیگر نواحی که روز دوشنبه را به عنوان روز اول ماه رمضان گرفتند.
ممکن است یکی از اسماعیلی‌ها بگوید: "الله اکبر، حقیقت آشکار شد و اسماعیلیان درست روزه گرفتند ". امام ناصر محمد یمانی پاسخ می‌دهد:
آیا هلال ماه را بعد غروب روز یکشنبه و در شب دوشنبه رصد کردید؟ جواب علمای اسماعیلی معلوم است. خواهند گفت: " هلال ماه رمضان را ندیدیم چون ما اصلا در پی توجه به هلال ماه نیستیم. ما محاسبات" امامیه فاطمیه "را از زمان‌های بسیار قدیم در اختیار داریم و بر اساس آن محاسبات روزه گرفته و افطار می‌کنیم."
امام مهدی ناصر محمد یمانی به اسماعیلیون پاسخ می‌دهد:
آیا این به معنای این نیست که شما بدون دیدن هلال ماه رمضان روزه گرفته اید؟
آیا این مخالفت با کلام خدا نیست که می‌فرماید :

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} صدق الله العظیم [البقرة:۱۸۵].
{ماه رمضان [همان ماهی] است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [حاوی] دلايل آشكار هدايت و تشخيص حق از باطل است پس هر كس از شما اين ماه را ببیند بايد آن را روزه بدارد}
پس در مذهب شما علمای اسماعیلی مشاهده به چه چیزی گفته می‌شود؟ آیا شهادت از روی علم غیب را می‌پذیرید؟ زیرا کسی که اساس تقویم ابدی فاطمی را برای شما بنیان نهاده بود، صدها سال قبل از تولد هلال رمضان ۱۴۳۴ از دنیا رفته است؟ با فتوای خداوند که از محکمات کتاب اوست:
{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
{پس هر كس از شما اين ماه را ببیند بايد آن را روزه بدارد}
چه می‌کنید؟همین طور با فتوای جدم محمد رسول الله –صلی الله علیه و آله و سلم-چه می‌کنید که فرمود:
[صوموا لرؤیته ، و افطروا لرؤیته، فان غم علیکم الهلال فأکملوا عدة شعبان ثلاثین یوماً]
[ با رؤیت هلال ماه روزه بگیرید و با رؤیت آن افطار (عید) کنیدو اگر آسمان ابری و تیره باشد سی روز ماه شعبان را تکمیل کنید..]
صدق علیه الصلاة و السلام
ممکن است یکی از انصار مکرم مهدی منتظر مثلا حسین بن علی بپرسد:"اماما من وقتی درست بودن روزه رمضان اسماعیلیان را می‌بینم در کار خودم حیران می‌مانم. اولین شب بدر از شب‌های بدر رمضان سال ۱۴۳۴ بعد غروب آفتاب یکشنبه و در شب دوشنبه رخ داده است یعنی این شب ،نیمه ماه رمضان است. طایفه من که از مذهب اسماعیلی هستند تنها کسانی در دنیا هستند که روزه امسالشان را از دوشنبه شروع کرده‌اند وبا روشن شدن این که دوشنبه نیمه رمضان است درستی روزه شان بدون شک و تردید ثابت شد، حال چه جوابی به آنها بدهم ؟آنها مرا به خاطر پیروی از امام مهدی ناصر یمانی بسیار آزار می‌دهند."

پس مهدی منتظر به انصار گرامی حسین بن علی الیامی پاسخ می دهد:
یا حسین من از جانب خدا از چیزهایی آگاهم که علمای اسماعیلی از آن بی خبرند. به آنها بگو تقویم فاطمی فقط یک تقویم نجومیست که براساس ولادت هلال‌های فلکی ساخته شده است و این خطای بزرگی است چرا که فقط بر اساس مسیر حرکت همیشگی ماه و خورشید و بدون توجه به رؤیت هلال بنا شده است. پس از کجا بفهمند خورشید به ماه رسیده چرا که صاحب تقویم فاطمی آنرا در محاسبات خود منظور نکرده است. با توجه به ورود بشر به دوران "نشانه های بزرگ ساعت(قیامت)" ،چگونه می‌خواهند حساب کنند؟ چرا که حتما حساب‌هایشان اشتباه می‌شود؛ کما اینکه هیچ کس در روی زمین هلال ماه رمضان اسماعیلیان را ندید. حال وقتی بدر شدن ماه را درشبی مطابق با روزه‌شان می‌بینند خواهند گفت :

" بله روزه مذهب اسماعیلی درست بوده چون بدر ماه، شب دوشنبه کامل شده است و در دنیا ما تنها کسانی هستیم که در راه راستیم و تنها گروه نجات یافتگان(الفرقه الناجیه)دنیا ماهستیم".
جواب مهدی منتظر ناصر محمد یمانی این است: خیر اعضای مذهب اسماعیلی فاطمی، در صورت عدم پیروی از دستورات حق خداوند شما هم جزو گروه عذاب شوندگان خواهید بود. شایسته نیست امام مهدی ناصر محمد یمانی به شما متمایل شده یا از هوس‌های باطل شما پیروی کند. می‌دانید حکمت بالغه خداوند برای آغاز ماه رمضان براساس دیدن هلال چیست؟
برای این است که هنگام ورود به"عصر نشانه های بزرگ ساعت(قیامت) "مردم با مراقبت و توجه به هلال‌ها متوجه بزرگ بودن هلال (انتفاخ الاهله) شوند و بدانند بدون شک و تردید مشکلی در فلک پیش آمده و بگویند: " ما فقط یک روز روزه گرفته ایم اما هلال ماه انگار شب دوم یا سوم است" و متوجه ورود جهان به "عصر نشانه های بزرگ ساعت(قیامت)" شوند. یعنی بدانند خورشید به ماه رسیده است و به سوی خدا گریخته و قبل از پیشی گرفتن شب از روز،از مهدی منتظر ناصر محمد یمانی پیروی کنند. شبی که در طی آن خداوند مهدی منتظر را بر بشریت و در حالی که خوار و مطیع هستند پیروز(ظاهر) می‌سازد. شبی که قلب‌ها (از شدت ترس ) به گلو می‌رسد. شامگاهی که به سبب گذشتن سیاره سقر(عذاب ) شب از روز پیشی خواهد گرفت؛ آیا کسی هست که پند بگیرد؟
مثل رمضان امسال چندین بار است که خورشید به ماه رسیده است(ادراک).مهدی منتظر اعلان کرد که خورشید در ابتدای رمضان ۱۴۳۴ به ماه خواهد رسید. حالا حقیقت روشن شد و دیدید که شروع رمضان ۱۴۳۴ دوشنبه بود. بعد سؤال می‌کنید و می‌پرسید آخر بعد غروب آفتاب در روز یکشنبه و در شب دوشنبه کسی به مردم اعلان نکرد که ماه رؤیت شده است. به همین دلیل فکر کردید دوشنبه هنوز جزو شعبان است در حالی که قبل از وقوع "رسیدن خورشید به ماه " دوشنبه اول رمضان به حساب می‌آمد....ممکن است انصاری حسین بن علی یامی بگوید یا امام ناصر محمد چرا تاکید می‌کنی قبل "رسیدن خورشید به ماه "دوشنبه اول رمضان ۱۴۳۴ بوده است؟ پاسخ امام مهدی ناصر محمد یمانی به پرسش‌گران اسماعیلی این است که در صورتی که دنیا پایانی نداشت و "نشانه های بزرگ ساعت(قیامت)" رخ نداده بود تقویم فاطمی درست بود. اما متأسفانه از لحظه ورود بشر به دوران "نشانه های بزرگ ساعت(قیامت)" ؛تقویم‌تان به آخر رسیده است **و اینجاست که حکمت دستور خداوند برای آغاز رمضان بر اساس دیدن ماه روشن میشود. تصدیق فرموده خداوند تعالی است:

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} صدق الله العظیم
{پس هر كس از شما اين ماه را ببیند بايد آن را روزه بدارد}

عزیزان من از خدا بترسید. امام چیزهایی را از جانب خدا می‌داند که شما نمی‌دانید.علی‌رغم اینکه امت اسلامی همه با هم ماه رمضان را آغاز کردند و این باعث خوشحالی بسیاری از مسلمانان گردید؛ اما در آخر رمضان مکدر خواهند شد چرا که روز عید فطردر کشورهای عربی و اسلامی با اختلاف زیاد (که به سه روز هم می‌کشد ) اعلان خواهد شد. اسماعیلیان که از مذهب فاطمی هستند روز چهارشنبه را ( بر اساس زمان تولد هلال فلکی در فضا و نه بر اساس رؤیت هلال ماه) عید فطر وشروع شوال اعلام می‌کنند. طرفداران اهل سنت و جماعت پنج‌شنبه وسایرین جمعه را عید مبارک فطر اعلام خواهند کرد و بعد می‌گویند این عجیب است. تمام حکومت‌های عربی و اسلامی باید با "کمیته های بررسی هلال "بر مبنای رؤیت شرعی هلال با چشم غیرمسلح اهتمام کنند. در صورتی که در هر جایی هلال رصد شد همگی کشورهای عربی و اسلامی با هم رمضان را اعلام کنند تا مشکل روزه و اعیاد برای مسلمانان حل شود. اما در مورد حج خداوند دستور نداده است که مراقب شروع ماه ذی الحجه باشید چرا که حج با روزه رمضان فرق دارد. روزه از شب حلول ماه رمضان آغاز می‌شود اما میعاد حج فرق می‌کند. چون اعلان حج در روز هشتم ذی الحجه انجام می‌شود لذا اگر می‌خواهید از در وارد خانه شوید ( و از دستورات خداوند اطاعت کنید) و درچندروزمعین شده واقعی، حج را به جا آورید، باید مراقب منازل ماه ذی الحجه باشید تا ماه به تربیع اولش برسد. وقتی یک چهارم ماه کامل شد نفیر حج سرداده می‌شود .تصدیق فرموده خداوند تعالی :
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۹)}
صدق الله العظیم
{از تو در باب هلال‌هاى ماه مى‏پرسند، بگو آن برای نمایاندن زمان به مردم و [موسم‏] حج است، و نيكى آن نيست كه از پشت خانه‏ ها به درون رويد، بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند، و از درها به خانه‏ ها درآييد، و از خداوند پروا كنيد باشد كه رستگار شويد}
لا قوة ألا بالله العلی العظیم إنا لله وإنا إلیه لراجعون و هرکه را خدا هدایت کند راه یافته است و هرکه را گمراه کند هیچ ولی و راهنمایی نخواهد یافت و جز خردمندان (اولوا الالباب) کسی متذکر نمی‌شود. ای گروه‌های متفرقی که به آنچه دارید دلخوشید از خدا بترسید و از بیان حقی که برگرفته از کتاب است پیروی کنید. سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.

برادرتان امام مهدی ناصر محمد یما نی
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:
*امام از روی قرآن عنوان نموده اند که حساب روزها از غروب آفتاب شروع می شود ،نه از ساعت 12 نیمه شب
**طبق بیانات امام روز قیامت با محاسبات کیهانی از رمضان 1425 شروع شده است (اشاره خداوند در قرآن به پیامبر که از تو درباره ساعت (قیامت ) سؤال می کنند در حالی که علائم آن آمده است)اقتباس المشاركة: 109072 من الموضوع: أدركت الشّمس القمر فتلاها، يا عباد الله فرّوا إلى الله من قبل أن يسبق الليل النّهار بسبب مرور كوكب سقر أحد أشراط الساعة الكبر..[ لمتابعة رابط المشاركــــة الأصليّة للبيــان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=109059

الإمام ناصر محمد اليماني
15 - 09 - 1434 هـ
22 - 07 - 2013 مـ
12:00 مساءً
ــــــــــــــــــــــــ


أدركت الشّمس القمر فتلاها، يا عباد الله فرّوا إلى الله من قبل أن يسبق الليل النّهار بسبب مرور كوكب سقر أحد أشراط الساعة الكبر ..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين من أوّلهم إلى خاتمهم وآلهم الطيبين لا نفرّق بين أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أمّا بعد..

يا عباد الله اتّقوا الله، فوالله الذي لا إله غيره ما أعلن لكم الإمام ناصر محمد من ذات نفسه أنّ الشّمس أدركت القمر بل أراني ربّي عديد المرات كيف تدرك الشّمس القمر، فأراني الهلال يُولد من قبل الاقتران فتجتمع به الشّمس وقد هو هلال، ومن ثم أنادي:
( يا معشر البشر لقد أدركت الشّمس القمر تصديقاً لأحد أشراط الساعة الكُبر وآية التصديق للمهديّ المنتظَر )

انتهى.. والله على ما أقول شهيدٌ ووكيلٌ ولعنة الله على الكاذبين المفترين على ربِّهم بغير الحقّ، ولا ينبغي لكم التّصديق بأنّ الشّمس أدركت القمر حتى ترَوا الحقّ على الواقع الحقيقي ولكن والله الذي لا إله غيره إنّ كثيراً من علماء الفلك ليعلمون علم اليقين أنّ القمر البدر لشهر رمضان 1434 حقاً اكتمل الليلة بدراً ليلة الإثنين، ورأوا ذلك بأمِّ أعينِهم وبمناظيرهم فشاهدوا البدر صار مكتملاً 100% منتصف ليلة الإثنين؛ آية كونيّة ظاهرة وباهرة يراها ويعقلها كافة النّاظرين إلى وجْه القمر البدر كون ليلة النّصف لشهر رمضان لعام 1434 هي ليلة الإثنين لا شك ولا ريب بسبب أنّ الشّمس أدركت القمر بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين نهاية شعبان لعامكم هذا 1434.

وسبق وأن أعلنّا لكم ذلك وفصّلناه تفصيلاً، ومن ثمّ انتظرنا الحكم من ربّ العالمين إلى بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين حتى يحكم الله بيننا بالحقّ هل الشّمس حقاً أدركت القمر في أوّل شهر رمضان لعامكم هذا 1434 للهجرة؟ فإذا كان الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني صادقاً فسوف يتبيّن لكم الحقّ فتشاهدون أنّه حقاً قد اكتمل البدر لشهر رمضان هذا 1434 بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين، وبالضبط حين وصل القمر منتصف السماء ليلة الإثنين فأعلن اكتمال البدر للبشر النّاظرين إلى وجْه القمر آية كونيّة ظاهرة وباهرة علّها تحدث لهم ذكرا قبل أن يسبق الليل النّهار فتطلع الشّمس من مغربها، فمن يجِرْكم من الله في عذاب يومٍ عقيمٍ على الأبواب؟

ويا للعجب الشديد! فإنّي أرى إعلان موقع الجمعيّة الفلكيّة بجدة تقول بأنّ القمر البدر سوف يكتمل قرصهُ يوم غدٍ الإثنين وهذه مغالطةٌ بيِّنَةٌ من الذين تأخذهم العزّة بالإثم، فتعالوا لنبحث سوياً ما يقصدون بقولهم أنّ القمر البدر سوف يكتمل يوم غدٍ الإثنين، فهم يقصدون الليلة المقبلة التي هي ليلة الثلاثاء ولذلك يقولون يوم غدٍ الإثنين لأنّ يوم الإثنين عندهم لا ينتهي إلا الساعة اثني عشر ليلاً ولذلك يقولون القمر البدر سيكتمل يوم غدٍ الإثنين الساعة التاسعة مساءً ودقائق معدودة مساء يوم الإثنين، ولكن الليلة المقبلة هي ليلة الثلاثاء ولن يشرق القمر إلا بعد انقضاء يوم الإثنين بغروب شمسِهِ.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقولون إنَّ القمر البدر سوف يكتمل يوم غدٍ الإثنين برغم أنّهم يقصدون ليلة الثلاثاء بعد غروب شمس الإثنين؟ وذلك حتى لا يُميِّز النّاس بين الحقّ والباطل فيجعلون حجّةً للممترين فيقولون إذا كان الإمام ناصر محمد اليماني أعلن نهاية شعبان بأنّ ليلة النّصف من رمضان هي ليلة اكتمال البدر ليلة الإثنين ومن ثمّ يقول الممترين: "فها هم كذلك علماء الفلك في الجمعيّة الفلكيّة بجدة وغيرها يعلنون اكتمال البدر لشهر رمضان يوم الإثنين لعامنا هذا 1434 للهجرة". ومن ثم يقولون: "فلماذا يزعم ناصر محمد اليماني أنّ تلك آية كونيّة؟ ولكنّ علماء الفلك كذلك يقولون القمر البدر لشهر رمضان 1434 سيكتمل يوم الإثنين! فما الفرق بينهم وبين إعلان ناصر محمد اليماني عن ليلة اكتمال البدر لشهر رمضان لعامكم هذا 1434 للهجرة؟". ومن ثمّ يردّ عليهم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: فأمّا إعلان ناصر محمد فقلتُ لكم إنّ الشّمس أدركت القمر ليلة الإثنين لا شكّ ولا ريب كون غُرّة رمضان الحقيقية هي يوم الإثنين، ولكنّ الشّمس أدركت القمر ولم يَرَ هلالَ رمضان في غرّته الأولى كافةُ البشر على وجْه الأرض لكون القمر كان في حالة إدراكٍ كونه يتلو الشّمس برغم ميلاده، ولذلك
حَصْحَصَ الحق بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين، فتبيّنَ للنّاظرين أنّ قمر شهر رمضان اكتمل قرصُه مُعلناً أولَ ليالي الإبدار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: متى تبدأ ليالي الإبدار؟ والجواب: تبدأ أول ليالي الإبدار أول ليلةٍ يكتمل فيها وجْه القمر التي هي ليلة النّصف وكذلك الليلة التي تليها، بمعنى أنَّ ليالي الإبدار هي ليلة الخامس عشر التي تبدأ بعد غروب شمس الرابع عشر وكذلك ليلة السادس عشر التي تبدأ بعد غروب شمس الخامس عشر فتلك هي ليالي الإبدار، وأما ليلة السابع عشر فهي تكون شبه البدر، ولكنّ ليالي الإبدار هما حقاً ليلتان فقط يُرى القمر فيهما مُكتملاً وجْهُهُ، ولذلك شهدتُم بنَياني أعينِكم النّاظرة لقمر رمضان لعام 1434 للهجرة أنّه حقاً اكتمل وجْه القمر 100% بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين كما حدث ليلة البارحة، وكذلك سوف تشاهدون وجْه القمر في ليلة البدر الثانية مكتملاً وجهُهُ 100% بعد غروب شمس الإثنين ليلة الثلاثاء، فهاتان اللّيلتان هنّ ليلتا الإبدار لشهر رمضان لعامكم هذا 1434 للهجرة، ولكنّكم لن تشاهدوا وجْه القمر أنّه لا يزال مكتملاً 100% بعد غروب شمس الثلاثاء ليلة الأربعاء برغم أنّ ليلة الأربعاء هي تعتبر ليلة النّصف لشهر رمضان حسب صيام أول أيّام رمضان، ولكن القمر لن تجدوه مكتملاً 100% برغم أنّها ليلة النّصف حسب إعلان الصيام برغم أنّ الذين صاموا الأربعاء مُحقّون برغم أنّ غُرّة رمضان الحقيقيّة هي الإثنين، ولكنّي أَشهد أنّ الذين صاموا غُرّة رمضان الأربعاء صيامهم حقٌّ، وذلك كون غُرّة رمضان الأولى أدركت فيها الشّمس القمر وهم لا يعلمون بل يظنّون ليلة الإثنين لا تزال من ليالي شعبان برغم أنّها في الحقيقة أول ليالي رمضان، وأما الليلة الثانية لشهر رمضان التي هي ليلة الثلاثاء فغُمّ عليهم بسبب سوء الأحوال الجويّة فصام المسلمون ليلة المَنزِلة الثالثة لشهر رمضان لعامكم هذا 1434، إلا الإسماعيليون في نجران وغيرها من أصحاب المذهب الإسماعيليّ فإنهم صاموا الإثنين غُرّة رمضان الأولى.

وربّما يودّ أحد رجال الطائفة الإسماعيلية أن يقول: "الله أكبر وحصحص الحقّ فنحن على الحقّ أصحاب المذهب الإسماعيليّ كوننا صُمنا الغرّة الحقّ". ومن ثمّ يردّ عليهم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: فهل شاهدتم هلال رمضان لعامكم هذا بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين؟ ومعلوم جواب علماء الطائفة الإسماعيلية فسوف يقولون: "لم نشاهد هلال رمضان لعام 1434 كوننا أصلاً لا نهتم بمراقبة أهلَّة الشهور فلدينا حسابات إماميّة فاطميّة منذ أمدٍ بعيدٍ فنصوم ونفطر على تلك الحسابات"! ومن ثمّ يردّ على المذهب الإسماعيليّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: أليس هذا يعني أنّكم تصومون من غير مشاهدة هلال شهر رمضان؟ أليس ذلك مخالفة لقول الله تعالى:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} صدق الله العظيم [البقرة:185].

فما هي الشهادة في مذهبكم يا أحبّتي في الله معشر علماء المذهب الإسماعيليّ؟ فهل تقبلون شهادةً في علم الغيب كون الذي أسَّس لكم التقويم الأبدي الفاطميّ قد مات قبل مئات السنين من قبل ميلاد هلال رمضان لعامكم هذا 1434! فأين تذهبون من فتوى الله في محكم كتابه:
{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} صدق الله العظيم؟ وكذلك أين تذهبون من فتوى جدّي محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- قال: [صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً] صدق عليه الصلاة والسلام .

وربّما يودّ أحد أنصار المهديّ المُنتظَر المكرمين حسين بن علي أن يقول: "يا إمامي، إنّي في حيرةٍ من أمري حين أرى صيام المذهب الإسماعيليّ على الحقّ، فها هو أول ليالي الإبدار لشهر رمضان لعامنا هذا 1434 حدثت بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين وهذا يعني إنّ ليلة الإثنين هي ليلة النّصف لشهر رمضان لعامنا هذا 1434 للهجرة، وكذلك طائفتي التي هي طائفة المذهب الإسماعيليّ هم الوحيدون في العالم صاموا يوم الإثنين، وها هو تبيّن صيامهم أنّه صحيحٌ كون ليلة النّصف حدثت ليلة الإثنين وهذا لا يدعو مجال للشكّ إنَّ ليلة صيام رمضان حقاً كانت ليلة الإثنين لا شك ولا ريب، فما ردّك عليهم يا إمامي فقد آذاني قومي كثيراً بسبب اتّباع الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني؟". ومن ثمّ يردّ المهديّ المُنتظَر إلى الأنصاري المكرّم حسين بن علي اليامي وأقول: يا حسين، إنّي أعلم من الله ما لا يعلمه علماء المذهب الإسماعيليّ فقل لهم إنَّ تقويمهم الفاطميّ مجرد تقويمٍ فلكيٍّ في الحساب حسب ولادة الأهلَّة فلكياً، ولكنّه كان خطأ كبيراً كونه مبنيٌّ على حركة الشّمس والقمر بشكل مستمرٍ بغض النظر عن رؤية الأهلَّة بالنظر، فكيف يعلمون إنّ الشّمس أدركت القمر ولم يعمل حسابه صاحب ذلك التقويم الفاطميّ كيف سيكون الحساب حين دخول البشر في عصر أشراط الساعة الكبر كونه حتماً سوف يختل حسابه ولن يشاهد هلال صيام الإسماعيليين كافّة البشر على وجْه الأرض، وسوف يزعمون أنَّهم على الحقّ حين يأتي القمر البدر موافقاً لنفس الليلة التي صاموا فيها، ومن ثم يقولون: "وها هو صيام المذهب الإسماعيليّ هو على الحقّ كونه أبدر القمر ليلة الإثنين ونحن صمنا ليلة الإثنين وهذا يعني إن صيامنا كان صحيحاً، فنحن الوحيدون في العالم على الحقّ، ونحن الطائفة الناجيّة في العالمين".
ومن ثمّ يردّ عليهم المهديّ المُنتظَر ناصر محمد اليماني وأقول: بل أنتم كذلك من المعذَّبين إن لم تتّبعوا الحقّ من ربّكم يا معشر المذهب الإسماعيليّ الفاطميّ، وما ينبغي للإمام المهديّ ناصر محمد أن يجاملكم أو يتّبع أهواءكم على الباطل، أفلا تعلمون إنَّ لله حكمةٌ بالغةٌ في أمر صيام رمضان حسب مشاهدة هلال شهر رمضان؟ وذلك حتى إذا دخل البشر في عصر أشراط الساعة الكبر فيتبيّن لهم انتفاخ الأهلَّة من خلال مراقبة الأهلَّة فيعلمون أنّه حدث خللٌ فلكيٌّ عجيبٌ لا شك ولا ريب لكونهم سوف يشاهدون انتفاخ الأهلَّة فيُرى الهلال فيقال: "ليلتين أو ثلاث ونحن لم نصم إلا ليلة!". ومن ثم تعلمون إنّ الدهر دخل في عصر أشراط السّاعة الكبرى وأنّ الشّمس أدركت القمر فتفرّون إلى الله فتتّبعون المهديّ المُنتظَر ناصر محمد اليماني من قبل أن يسبق الليل النّهار؛ ليلة يُظهِر الله فيها المهديّ المُنتظَر على كافة البشر في ليلة وهم صاغرون؛ ليلة تبلغ القلوب الحناجر؛ ليلة يسبق الليل النّهار بسبب مرور كوكب سقر، فهل من مدّكرٍ؟ فكم أدركت الشّمس القمر عديد المرات كما حدث في رمضان هذا 1434 وأعلن المهديّ المُنتظَر ناصر محمد اليماني أن الشّمس سوف تدرك القمر في غُرّة شهر رمضان ليلة الإثنين لعامكم هذا 1434، وها هو تبيّن لكم الحقّ أن غُرّة رمضان لعام
1434 حقاً كانت الإثنين ومن ثم تتساءلون فتقولون ولكنه لم يعلن أحدٌ في البشر عن ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس الأحد ليلة الإثنين ولذلك كنتم تظنّون ليلة الإثنين لا تزال من ليالي شعبان وهي ليلة أول صيام رمضان من قبل أن تدرك الشّمس القمر، وربّما يودّ الأنصاري حسين بن علي اليامي أن يقول: "يا إمام ناصر محمد ما تقصد بقولك ألا وإن ليلة الإثنين لعامكم هذا 1434 هي ليلة أول صيام رمضان من قبل أن تدرك الشّمس القمر؟". ومن ثمّ يردّ على السائلين الإسماعيليّين الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: كون التقويم الفاطميّ تقويم حقّ لو لم تكن الحياة الدنيا لا نهاية لها ولو أنّها لن تأتي أحداث أشراط الساعة الكبرى، ولكن للأسف قد انتهى تقويمكم الفلكي منذ دخول البشر في عصر أشراط الساعة الكبرى وهنا تتبيّن لكم الحكمة الربانيّة من الأمر بصيام شهر رمضان بحسب شهادة رؤية هلال رمضان تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} صدق الله العظيم.

فاتّقوا الله أحبّتي في الله وإنّ الإمام المهديّ يعلم من الله ما لا تعلمون، وبرغم أنّ الأمّة الإسلامية توحّدوا في صيام غُرّة رمضان لعامكم هذا 1434 فصاموا جميعاً الأربعاء وفرح كثيرٌ من المسلمين بهذا ولكنّها سوف تسوء وجوههم آخر رمضان كون الأمّة الإسلاميّة سوف تختلف في هلال عيد الفطر اختلافاً كبيراً إلى ثلاثة أيّام في العالم العربي والإسلاميّ، فأمّا الإسماعيليّين أصحاب المذهب الفاطميّ فحتماً سوف يعلنون عيد الفطر بدءً من يوم الأربعاء غُرّة شوال في التقويم الفاطميّ حسب ولادة الأهلَّة الفلكيّة في الفضاء وليس حسب رؤية الأهلَّة الشرعيّة ولذلك سوف يعلنون عيد الفطر الأربعاء، وأما أصحاب مذهب أهل السُّنة والجماعة فسوف يعلنون عيد الفطر المبارك يوم الخميس، وأما آخرون فسوف يعلنون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة ومن ثم نقول إن هذا لشيءٌ عُجاب!

ويا أمّة الإسلام، فلتهتم جميع الحكومات العربيّة والإسلاميّة بلجنة تحرّي أهلَّة شهر رمضان وحسب الرؤية الشرعيّة وبالعين المجردة، فإذا أعلنت ثبوتَ رؤيته أيٌّ من دول الإسلام ومن ثمّ تعلن كافة الدول العربيّة والإسلاميّة صيام شهر رمضان نظراً لثبوت رؤية هلال رمضان لدى قوم مسلمين، فبذلك تُحلّ مشكلة اختلافكم في أهلّه الصيام والأعياد.

وأما الحجّ فلم يأمركم الله بمراقبة غُرّة شهر ذي الحجّة كون الحجّة يختلف عن صيام رمضان كون صيام رمضان يبدأ من ليلة دخول هلال شهر الصيام، وأما الحجّ فيختلف ميعادُه كون النّفير للحجّ هو في اليوم الثامن من ذي الحجّة، فإن كنتم تريدون أن تدخلوا البيوت من أبوابها فتحجوا في الأيام المعدودات بالحقّ فعليكم أن تراقبوا منازل أهلَّة شهر ذي الحجّة حتى إذا رأيتم القمر اكتمل تربيعه الأول ومن ثم تعلنون يوم النفير للحج. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(189)} صدق الله العظيم [البقرة].

لا قوّة إلا بالله العلي العظيم، إنّا لله وإنّا إليه لراجعون، من يَهدِه الله فهو المُهتدي ومن يُضلل فلن تجد له ولياًّ مرشداً وما يذَّكَّر إلا أولو الألباب، فاتقوا الله واتّبعوا البيان الحقّ للكتاب يا معشر الأحزاب الذين فرّقوا دينهم شِيعاً وكل حزبٍ بما لديهم فرِحون.

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــــ