-3-

Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
26 - رمضان - 1441 هـ
19 - 05 - 2020 مـ
06:37 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
mengikut takwim rasmi Makkah

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
ikuti pautan postingan asal keterangan
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329915
___________


Virus Corona dan bayan keterangan pemutus yang sebenar, pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan senda gurauan..


Dengan nama Allah yang Maha Esa, Maha Pengampun, Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa, sholawat dan salam ke atas Nabi pilihan, Muhammad Rasulullah, yang diutus dengan Al Quran untuk seluruh manusia..

Wahai para pembuat keputusan, para pemimpin umat manusia beserta rakyat mereka kesemuanya di pelbagai belahan dunia, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu perkara sahaja, yaitu agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, lalu kalian fikirkan, siapa yang tantangannya telah Allah benarkan dengan sesungguhnya dalam kenyataan sebenar, mengenai perkara yang kalian namakannya virus Corona
?
Adakah tantangan seluruh para doktor umat manusia ataukah tantangan Al Mahdi Al Muntadhar, hamba Allah dan khalifah-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
?..Demikian itu supaya kalian sadar dengan pasti, bahawa kalian sama sekali tidak akan mengetahui dari ilmu pengetahuan Allah, melainkan apa-apa yang Dia kehendaki, Maha Suci Dia dari apa-apa yang kalian persekutukan, dan kalian menjadi ateis yang anti Tuhan, disebabkan kalian telah dibutakan dan terpedaya dengan ilmu pengetahuan modern yang ada pada kalian, kerana kalian dapat mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu

Lantas ilmu pengetahuan dengan maklumat data teknikal dan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang telah mengelabui kalian, kerana itu Allah mencabar dan menantang kalian dengan perkara yang tidak kalian ketahui, dari sekecil-kecil bala tentera Allah, sehingga membuatkan data-data maklumat yang ada pada kalian jadi sifar sebelah kiri, tiada nilainya dan tidak berarti wahai sekalian orang-orang yang berbangga dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka

Mereka menyangka bahawa mereka mampu menangani segala sesuatu, maka Allah merendahkan kemampuan kalian dan menghinakan kesombongan kalian, Allah melenyapkan keangkuhan kalian dengan sekecil-kecil bala tentera dari ciptaan-Nya, yang tidak kasat mata kerana kecil ukurannya, yang demikian itu agar kalian sadar akan kadar kemampuan diri kalian, juga supaya kalian tahu dengan pasti, bahawa penyakit azab seksaan yang mencekik dari Allah ini, yang kalian namakannya virus Corona, sama sekali tidak ada yang akan menghilangkannya dari kalian selain Allah yang Maha Esa semata-mata

Maka dari itu hendaklah mereka bertaubat dari dosa-dosa besar, dari perkara-perkara yang keji, menganiaya, menindas dan menzalimi manusia, dan dari kezaliman syirik, hendaklah mereka mengucapkan:

"Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah menzalimi diri kami sendiri, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk kalangan orang-orang yang merugi"

Setelah bertaubat kepada Allah dan kembali pada-Nya, hendaklah mereka mengucapkan:


"Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, aku mohon dengan hak Laa ilaaha illaa Anta -tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau- dengan hak rahmat-Mu yang telah Engkau tetapkan ke atas Diri-Mu, dengan hak besarnya nikmat keredhaan Diri-Mu yang teragung, yang lebih besar dari kenikmatan syurga-Mu, aku mohon sembuhkanlah aku ini dari azab seksaan Corona atau singkirkannya dariku, sesungguhnya kami ini percaya pada penyeru kebenaran dari sisi-Mu"

"Ya Allah, lenyapkanlah dari kami ini azab seksaan-Mu yang datang dari segala macam rupa, agar kami ini dapat mengikuti jalan yang hak dari sisi-Mu, kami mohon teguhkanlah keikhlasan dan kesetiaan kami terhadap perkara yang telah kami janjikan kepada-Mu, wahai Dzat yang membatasi antara manusia dan hatinya, Dzat yang Maha Berkuasa mengubah dan menyekat di antara manusia dan pekerjaan hatinya, tiadalah bagi kami harapan selain dari mengharap pada rahmat-Mu yang telah Engkau tetapkan ke atas Diri-Mu, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk kalangan orang-orang yang merugi"

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam muhkam Kitab-Mu: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu [Ghaafir:60], maka terimalah dariku permohonanku dan taubatku kembali pada-Mu, dan dari-Mu aku mengharapkan agar Engkau memperkenankannya, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji-Mu, wahai Tuhan kami, Maha Suci Engkau, janji-Mu benar dan Engkau-lah yang paling pengasih dari sekalian yang mengasihani"

"Ya Allah, teguhkanlah keikhlasan dan kesetiaan kami terhadap perkara yang telah kami janjikan kepada-Mu, untuk mengikuti orang yang menyeru kami ke jalan Allah, dengan seruan dakwah yang berkumandang di seluruh dunia, dari khalifah Allah di bumi Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani"

"Ya Allah, jadikanlah perutusannya sebagai suatu nikmat anugerah untuk kami, bukan sebagai kemurkaan dan dendam terhadap kami, disebabkan keberpalingan kami dari seruan dakwah yang hak, oleh Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani"


Barangsiapa yang menolak untuk berdoa dengan doa ini, maka pasti kelak mereka akan ditimpakan dengan azab seksaan yang kalian namakannya sebagai virus Corona, bukankah Allah telah menjadikan petanda virus Corona ini, tidak lain kecuali sebagai tanda pembenaran yang mengesahkan bayan keterangan berupa tantangan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, dalam bayan keterangannya yang bertarikh 10 Rajab yang berjudul, "Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar"
?
Kami telah nyatakan obat dan solusinya pada judul bayan keterangan tersebut, ianya merupakan hikmah dari azab seksaan virus Corona yang lebih kecil, dan hikmah bagi kesembuhan dari azab seksaannya adalah, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar, mereka bertaubat kepada Allah dan kembali pada-Nya dengan sebenar-benar taubat, lalu mereka mengikuti orang yang menyeru pada Kitabullah, hamba-Nya dan khalifah-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani

Sekiranya orang-orang yang menyombongkan diri mereka berpaling dan menolak doa permohonan ini, maka ketahuilah wahai sekalian anshar, sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan memperkenankan doa permohonan kalian, untuk mengakhiri azab seksaan yang mencekik dari Allah terhadap para pendosa di seluruh dunia, yang demikian itu menurut sepengetahuanku dalam Kitabullah

Seandainya Allah hilangkan azab seksaan ini dari umat dunia dengan rahmat-Nya, tanpa mereka sadari bahawa ianya merupakan tanda pembenaran bagi orang yang Allah pilih sebagai pemimpin umat manusia, khalifah Allah dan hamba-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani;

Aku ulangi lagi dan peringatkan kalian, seandainya Allah lenyapkan azab ini tanpa umat manusia sadar, bahawa ianya termasuk tanda-tanda pembenaran untuk khalifah-Nya, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka kelak benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka, mereka akan tetap berpaling dari mengikuti penyeru ke jalan Allah, khalifah-Nya Nasser Mohammed -pembela Muhammad-

Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka
[Al Mukminuun:75]


Perkara yang ada pada bayan keteranganku ini, adalah syarat dalam seruan dakwah orang yang menyeru, barangsiapa yang memandang rendah dan menyombongkan diri mereka, dari kalangan para pembuat keputusan, mereka meremehkan dan tidak menerima bahawa azab seksaan dari apa yang mereka namakannya sebagai virus Corona ini, adalah tanda pembenaran yang mengesahkan bayan keterangan yang global untuk seluruh dunia, yang dikeluarkan pada tarikh 10 Rajab 1441H, maka biarkanlah mereka mengendalikan dan menangani virus Corona ini, jika sungguh mereka adalah orang-orang yang benar
!
Jika sekiranya virus Corona benar-benar telah tiba di Yaman, setelah Allah menahannya dari mereka selama berbulan-bulan mudah-mudahan mereka bersyukur, maka demi Allah, demi Allah, mereka sama sekali tidak akan dapat mengendalikan virus Corona apatah lagi menanganinya, seluruh dunia tidak akan mampu, kerana mereka menyombongkan diri mereka terhadap penyeru ke jalan Allah, khalifah-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani

Maka dari itu semua manusia perlu mengetahui, bahawa azab seksaan virus Corona ini adalah sebahagian dari azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh kerendahan hati pada-Nya, agar Tuhan mereka menghilangkan dari mereka azab seksaan-Nya dengan rahmat kasih sayang-Nya

Supaya mereka mengikuti orang yang menyeru kebenaran dari Tuhan mereka dan tunduk pasrah menerimanya dengan sepenuh hati, setelah mereka menyadari bahawa Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani adalah benar-benar khalifah Allah untuk seluruh dunia, kerana tidak ada gunanya menghilangkan azab seksaan Allah ini, lantaran mereka terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka, kemudian Allah membinasakan mereka dengan azab seksaan yang lebih besar dari azab seksaan yang sedang menimpa mereka

Maka dengarkan dan sadarilah akan firman Allah Ta'ala:
Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. (75) Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri. (76) Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa. (77)
Maha Benar Allah
[Al Mukminuun]


Maka hendaklah para pembuat keputusan di pelbagai negara umat manusia mambaca dan meneliti bayan keterangan berupa tantangan global, yang telah kami tulis dan nyatakan pada tarikh 10 Rajab 1441H, yang berjudul:

Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar

Lalu hendaklah mereka memperhatikan point-point tantangan dengan sebenar-benarnya dalam bayan keterangan yang lama tersebut, pada tarikh 10 Rajab 1441H, kami telah meletakkan pada bayan keterangan itu beberapa point tantangan, yang akan kami ringkaskannya seperti berikut:


1-
Bahawa ianya adalah azab seksaan global yang menyeluruh dari Allah, bukan semata-mata pandemik global yang melanda dunia

2-
Bahawa mereka, para ilmuwan perubatan umat manusia, mereka sama sekali tidak akan dapat mengetahui bagaimana terbentuknya virus Corona

3-
Bahawa seluruh ilmuwan perubatan tidak akan mampu mengendalikannya dan menanganinya, bagaimana mereka dapat mengendalikan dan menangani azab seksaan Allah Maha Suci Dia
?
4-
Bahawa seluruh ilmuwan perubatan umat manusia, sama ada yang muslim maupun yang non-muslim, mereka sama sekali tidak akan dapat menemukan perawatan atau vaksin, walaupun mereka bahu membahu saling membantu

5-
Bahawa kelak mereka akan menemukan suatu perkara dari ulah makar virus Corona ini, suatu perkara yang tidak terduga oleh mereka sama sekali


Ini adalah bayan keterangan yang telah kami sebutkan padanya point-point tantangan, yang telah dikeluarkan pada tarikh 10 Rajab, sementara yang mereka namakan virus Corona pada waktu itu, belum lagi menyerang dengan ganasnya kecuali China dan Iran

Adapun negara-negara lain seluruh dunia, maka ianya telah mengemparkan mereka, membuatkan mereka sangat terkejut, sebelum ianya (virus Corona) datang menyerang mereka lalu tersebar kemana-mana, pertanyaan yang muncul adalah:

Bukankah Allah sesungguhnya telah membenarkan hamba-Nya dan khalifah-Nya, dengan tantangan kebenaran yang nyata terjadi dalam kenyataan sebenar
?
Demikian itu agar seluruh pembuat keputusan di negara-negara umat manusia beserta rakyat mereka, menyadari bahawasanya kami adalah orang-orang yang benar, bahawasanya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, benar-benar mengetahui dari Allah mengenai perkara yang tidak diketahui oleh seluruh umat manusia, kerana Allah telah menganugerahkan padanya ilmu pengetahuan Kitabullah Al Quran

Aku bukan orang gila wahai sekalian umat manusia, untuk umumkan point-point tantangan secara sembrono dari diriku sendiri sebelum kalian tidak mampu dan gagal kini, jauh, jauh sekali.. Demi Tuhan bumi dan langit, sesungguhnya aku mengetahui yang demikian itu dari Kitabullah Al Quran, aku menamakannya dengan nama yang kalian berikan virus Corona, hanya untuk pencarian kata di internet antarabangsa bagi seluruh umat manusia


Aku khabarkan berita gembila untuk seluruh dunia, dengan petanda-petanda azab seksaan yang akan datang di udara, di daratan dan di lautan, sebagai tambahan dari azab seksaan virus Corona, yang diberikan tenggang waktu untuk mereka, sampailah mereka menyerah dan merendahkan diri pada khalifah pilihan Allah, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, dan mereka pasrah menerimanya dengan sepenuh hati

Bukankah kami telah mempersyaratkan ke atas ulama umat Islam seluruh dunia, dan semua orang-orang yang berbeza-beza pendapat dalam agama dari kalangan manusia seluruhnya, tidak lain kecuali agar mereka menerima Allah sebagai pemutus perkara di antara mereka pada semua perkara yang mereka perselisihkan dalam agama mereka
?
Bahawasanya tidaklah menjadi kewajiban ke atas khalifah Allah, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, melainkan untuk mengeluarkan keputusan hukum Allah mengenai permasalahan agama untuk mereka dari muhkam Al Quran
?
Bahkan mereka telah menyombongkan diri mereka terhadap khalifah Allah dan Kitabullah Al Quran, kitab suci yang mereka itu berpaling darinya dan enggan mengikutinya, mereka tidak mahu meninggalkan perkara yang bertentangan dengan muhkamnya, padahal aku ini telah menyeru mereka dan seluruh dunia sejak 15 tahun lalu, namun mereka berpaling dan menyombongkan diri mereka terhadap khalifah Allah, sehinggalah Allah murka kerana Kitab-Nya

Mereka tidak akan menemukan bagi mereka, tempat untuk berpaling dan mengelak dari azab seksaan Allah, kecuali dengan bertaubat kepada Allah dan kembali pada-Nya, agar Dia memberikan petunjuk dan membimbing hati mereka, untuk mengikuti penyeru kebenaran dari Tuhan mereka, khalifah Allah di bumi dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, lalu mereka menyerah dan menerimanya dengan sepenuh hati, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
______________


Untuk mengingatkan:


Virus Corona adalah sebahagian azab yang lebih kecil sebelum kedatangan azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.


10 - رجب - 1441 هـ
05 - 03 - 2020 مـ
12:51 مساءًا
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
(mengikut takwim rasmi Makkah)
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324308


اقتباس المشاركة: 329951 من الموضوع: سلسلةُ بيانات البعوضة الخفيّة وسرّ فايروس كورونا ..

- 3 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
26 - رمضان - 1441 هـ
19 - 05 - 2020 مـ
06:37 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329915
___________


فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل ..

بسم الله الواحد الغفّار العزيز القهّار والصلاة والسلام على النبيّ المُختار محمدٍ رسول الله بالذّكر للناس كافة..
ويا معشر صنّاع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار، إنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثانيَ وفُرادى ثم تتفكّروا مَن أصدقه الله التحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقي في شأن ما يسمّونه فايروس كورونا؟ فهل تحدّي كافة أطباء البشر أم تحدّي المهديّ المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ؟..

وذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّكم لا ولن تحيطوا بشيءٍ من علم الله إلا بما شاء سبحانه عمّا تشركون وتلحدون بسبب ما غرّكم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى الأوّلين، ثمّ غرّكم بما لديكم من علم تقنيّة المعلومات والعلم في مختلف المجالات، ولذلك تحدّاكم بما لا تحيطون به علماً ومِن أصغر جنود الله حتى جعل معلوماتكم صفراً على الشمال يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظنّوا أنّهم لقادرون على كل شيءٍ فأهان الله قدرتكم وأذلّ كبرياءكم وأذهب غروركم بأصغر جنديٍّ مِن خلقه لا يُرى بالعين المُجرّدة لصغر حجمه وذلك لكي تعلموا قَدر أنفسكم، وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أنّ داء عذاب الله الخانق ما تسمّونه فايروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده، فليتوبوا من كبائر الإثم والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقولوا:
"ربّنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين"، ومن بعد التوبة فليقولوا: " اللهم إنّي عبدك أسألك بحق لا إله إلا أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جنّتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عنّي فإنّا مؤمنون بداعي الحقّ من عندك، اللهم اكشف عنّا عذابك من كل باب لنتّبع سبيل الحق من عندك وأن تُثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه، فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين، اللهم إنّك قلت في محكم كتابك: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: من الآية ٦٠]، فمِنّي الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إنّك لا تُخلف وعدك، ربّنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبّتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نتّبع داعيَ الله العالميّ خليفة الله في الأرض الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، اللهم اجعل بَعثهُ نِعمةً علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ".

ومن رفض هذا الدعاء فحتماً سوف يُصيبهم عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا، وهل جعل الله آية فايروس كورونا إلا آية تصديق بيان تحدّي الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ في بيانه بتأريخ عشرة رجب بعنوان: "
فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان وهي الحكمة من عذاب فايروس كورونا الأدنى والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون إلى الله متاباً فيتّبعون داعيَ كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فإن أعرضَ المستكبرون عن هذا الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أنّ الله لا ولن يُجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخانق عن المُجرمين في العالمين، وذلك حسب علمي في الكتاب أن لو يرفعه الله عن العالم برحمته دونما يعلمون أنّه آية تصديقٍ لِمن اصطفاه الله للناس إماماً خليفة الله وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد؛ وأُكرّر وأُذكّر أن لو يكشفه دونما يعلمون أنّه من آيات التصديق لخليفته المهديّ ناصر محمد اليمانيّ بأنّهم سوف يلِجّوا في طغيانهم يعمهون، فيستمرّوا في الإعراض عن اتّباع داعيَ الله وخليفته ناصر محمد، تصديقًا لقول الله تعالى:
{ ۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75].

وما جاء في بياني هذا شرطٌ في دعوة الدّاعي، ومن استنكف واستكبر من صُنّاع القرار أن يكون عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو آية تصديق البيان العالميّ الذي صدر في تأريخ عشره رجب 1441، فذَروهم يسيطرون على ما يسمّونه فايروس كورونا إن كانوا صادقين! وإن كان فايروس كورونا حقاً وصل إلى اليمن بعد أن حجزه الله عنهم شهوراً لعلّهم يشكرون، فوالله ثم والله لا ولن يستطيعون السيطرة على ما يسمّونه فايروس كورونا العالم بأسره وهم مستكبرون عن داعيَ الله وخليفته الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ، فلا بدّ أن يعلم الجميع أنّ عذاب ما يسمّونه فايروس كورونا هو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يتضرّعون إلى ربّهم ليكشفَ عنهم عذابه برحمته ليتّبعوا داعي الحق من ربّهم ويسلّموا تسليماً بعد أن علِموا أنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ هو حقاً خليفة الله على العالمين كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذابٍ أكبر ممّا أصابهم، فاسمعوا وعُوا قول الله تعالى:
{ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ].

فلا بدَّ أن يطّلع صُنّاع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحدّي العالميّ والذي كتبناه في تأريخ عشرة رجب 1441 بعنوان: "
فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون "
(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)

فمِن ثمّ ينظروا إلى نقاط التحدّي بالحقّ في ذلك البيان القديم في تأريخ عشرة رجب 1441، ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحدّي نُلخّصها كما يلي:

1- إنّه عذابٌ عالميٌّ من الله وليس مجرّد وباءٍ عالميٍّ.
2- إنّهم لا ولن يستطيعوا كافّة أطباء البشر أن يعلموا كيف تَكَوَّن فايروس كورونا.
3- إنّ كافّة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه، فكيف يسيطرون على عذاب الله سبحانه؟
4- إنّ كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجاً أو لقاحاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ونصيراً.
5- إنّهم سوف يجدون من مكر ما يسمّونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون.

وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحدّي صدرَ بتأريخ عشرة رجب، وما يسمّونه فايروس كورونا كان لم يَجتَحْ بعدُ إلا الصين وإيران، وأمّا دول العالم بأسرهِ فزلزلهم زلزالاً عظيماً من قبل أن يأتيهم فيجتاحهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل حقاً أصدق الله عبده وخليفته بالتحدّي بالحقّ على الواقع الحقيقيّ؟ وذلك لكي يعلموا كافّة صُنّاع القرار في كافة دول البشر وشعوبهم إنّا لصادقون وأنّ الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ حقاً يعلم من الله ما لا يعلمه كافة البشر كون الله آتاه عِلم الكتاب القرآن العظيم، ولستُ بمجنون يا معشر العالمين أن أُعلِن نقاط التحدّي من قبل عجزكم هذا جُزافاً من عند نفسي، هيهات هيهات.. فَوَربِّ الأرض والسماوات إنّي أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم، وإنّما أسمّيه بما تسمّونه فايروس كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية.

وأبشّر العالم بأسره بآيات عذابٍ مقْبِلات جوّاً وبرّاً وبحراً إضافة إلى ما يُملي لهم من عذاب فايروس كورونا حتى يخضعوا لخليفة الله المُصطَفى الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، فهل اشترطنا على علماء المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حكَماً بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؟ وأن ليس على خليفة الله الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ إلا أن يستنبط لهم حُكم الله في المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم؟ فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم الذي أعرضوا عن اتّباعه وترك ما يخالفه، وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عاماً فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه، ولن يجدوا لهم من عذاب الله مصرفاً إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهديَ قلوبهم ليتّبعوا داعيَ الحقّ من ربّهم خليفة الله في الأرض وعبده الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ ويسلّموا تسليماً، وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

خليفةُ الله وعبدُه الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ

______________

للتذكير:

فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون..

10 رجب 1441 هـ الموافق لــ 05 - 03 - 2020 مـ
12:51 مساءً ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )

(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226)