المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Norske Korona virus og den sanne avgjørende uttalelse og det er ingen spøk omحسن هادى
09-03-2021, 01:12 PM
Imam Nasser Muhammad Al-Yamani


(26- 09 (Ramadan) - 1441)
(19 - 05 – 2020 Kr.)
Skrevet Kl. 18:37 Kveld
(I følge den offisielle kalenderen til morens-byene (Mekka))

Koronavirus og den sanne avgjørende uttalelse og det er ingen spøk omI Guds navn, den Ene, den Tilgivende, den Mektige og den all-erobrerne. Og velsignelse og fred være med
....den utvalgte profeten Muhammad, Gud’s sendebud og alle menneskeheten
Til dere som er beslutningstakere i verden, all landets ledere og deres folk i alle forskjellige land i verden. Jeg formaner dere å stille sammen i ett for Gud, parvis eller enkeltvis og tenke om, så reflekter deretter over hvem Gud har trodd å utfordre sannheten om, i den virkeligheten angående det som kalles koronavirus? Så si meg, var utfordringen fra alle verdens menneskelige lege sant, eller utfordringen fra den forventede Mahdi som er Gud’s tjener og Herrens Khalifa (Gud’s etterfølger) Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad
?Al-Yamani sant

Det er for at dere skal få sikker viten om, at dere på ingen måte og aldri vil klare og å omgi noe av Gud’s vitenskap & kunnskap uten Hans tillatelse, Æren være Gud, langt fra det dere forbinder med ham (Polyteismen) og Ateismen på grunn av deres innbilsk over hva dere har av den moderne vitenskap. Og Han(Gud) la dere omgitt så langt av vitenskap som ingen tidligere av menneskehet har kommet frem til fra før, så ble dere innbilsk på hva dere har fått til av informasjonsteknologi og vitenskap i ulike felt. Og da derfor Gud har utfordret dere med en som dere omgir ikke noe viten om, med en av de minste Gud’s soldater, som førte det til at vitenskapelige informasjon som dere har/ vet om ble til null og satt til venstre side (dvs. ingen verdi/ ubrukelig ). vel dere (verdenssamfunn) som hadde gledet over hva dere hadde av vitenskap og trodde virkelig at dere kan/er i stand til å gjøre alt mulig, så fornærmet Gud deres evne og ydmyket deres arroganse og fjernet deres innbilskhet med en av de minste skapninger av Gud’s soldat som er usynlige med det blotte øye pga sin lille størrelse, og dette er for at dere skal skjønne deres begrenset evner. Også, for at dere skal vite med visshet viten om, at den kvelende sykdom i Gud’s pine som dere kaller det for koronavirus ingen vil klare og å fjerne det fra dere enn bare Gud alene. Så må de omvende seg fra deres store synder og umoralske oppførsel, og undertrykkelse / urettferdighet mot folk, og urettferdighet ved å forbinde noen med Herren (Polyteisme), og de skal si ˮvår Herre, vi har handlet urett mot oss selv, og om Du ikke tilgir oss og har barmhjertighet med oss, så vil vi visselig være blant de fortapteˮ. Og etter deres omvendelser skal de også si ˮÅh Gud, jeg er din tjener, spør deg i sannhet at det finnes ingen annen Gud enn bare deg, og i sannhet med din barmhjertighet som du skrev på deg selv, og i sannhet av storhet til din lykksalighet som er din fornøyelse i deg selv, er størst enn salig av all din paradis, at Du helbreder meg fra koronavirus pine eller distrahere det fra meg, for vi tror sannelig på din talsmann som er sendt fra deg, Åh Gud, heve/ løfte vekk din pine fra oss og fra alle dører (alle retninger) slik at vi kan følge sannhetens vei fra deg, og gjør oss standhaftig i å virkeliggjøre det vi har lovet deg for, Åh Deg (Gud) som kommer mellom et menneske og dets hjerte, for vi har ingen annet enn din barmhjertighet som du skrev det på deg selv, om du ikke tilgir oss og har barmhjertighet med oss så vil vi visselig være blant de fortapteˮ. Åh Herren, Du har sagt i din sannelig bok i Koranen: {Og deres Herre sa, påkall meg og Jeg vil svare dere….} [Al-Ghaafir, fra vers: 60], så fra meg bønnfall og inderlig vending (til Gud) og aksept på min bønn er fra deg, Du bryter aldri ditt løfte, vår Herre, Ære være Deg, ditt løfte er visselig sant og Du er den mest barmhjertigste av alle barmhjertige. Åh vår Herre, gjør oss standhaftig i å virkeliggjøre det vi har lovet deg for, at vi vil følge den universelle Gud's kaller, Gud's Khalifa (Gud's etterfølgeren) på jorden Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, Åh vår Herre, gjør hans komme til en velsignelse over oss, og ikke en indignasjon over oss på grunn av vår motvilje mot den sanne kaller Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamaniˮ{ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: من الآية 60]Og hvem som avviser denne bønnen, de skal sikkert bli rammet av pinen det de kaller for koronavirus. Og Har Gud gjort tegn koronavirus, unntatt som en ratifikasjons tegn til uttalelsens-utfordring som ble skrevet av Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, uttalelsens dato 10. Rajab. 1441 H. (05.03.2020) med tittelen: ˮkoronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre)?ˮ(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226#post324226)www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226#post324226Og vi ga svar på helbredelse og løsningen til koronavirus i selve tittelens uttalelse, og det er visdommen ˮkoronavirus av de laveste pineˮ. Og visdommen til helbredelsen fra Hans pine er ˮkanskje de vil vende tilbake til sin Herreˮ, med fult omvendelse til Gud, og så å følge etter talsmannen til Herrens bok, Hans tjener og etterfølger Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Dersom de hovmodige / arrogante vil nekte denne bønnfallen, så vit dere mine tilhengere at også deres bønn selv vil Gud på ingen måter og aldri aksepter, om å løfte vekk Gud’s kvelende pine fra de forbrytere blant i verdenen. Og det er ifølge av min kunnskap i boka (den Hellige Koranen), at hvis Gud hever vekk (koronavirus) fra verden med sin barmhjertighet uten at de har forstått og vet at det er et ratifikasjons-tegn for hvem Gud har utvalgt til mennesker som Imam’en (leder/rettlede), Gud's etterfølger og Hans tjener Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad; Og igjen gjentar og minner om, at hvis Gud hever det vekk (koronavirus) uten at de har forstått og vet at det er av de ratifiserings-tegnene til Hans etterfølger Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, så de vil oppsetsige mer i sitt blinde tyranni / overtredelse, og de vil fortsette å avstå fra å følge Gud's talsmann og Hans etterfølge Nasser Muhammad. Bekreftelse av uttalelsen fra Gud den Allmektig: [Kapittel 23(Al-Mu’minûn), vers 75] {Og hvis Vi skulle vise dem Barmhjertighet, og fjerner den smerten de lider av, ville de bli enda mer oppsetsige og fortsetter i sine blinde tyranni(arroganse)(75)}sannferdig Allah den store{ ۞ وَلَوۡ رَحِمۡنَـٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ یَعۡمَهُونَ }[سورة المؤمنون 75]

Og hva som ble nevnt hittil i denne uttalelsen min er betingelsen i sin talsmannens kaller, og de som forakter og viser arroganse av de beslutningstakere i verden mot å erkjenne pinen som de kalle det for koronavirus at er ratifikasjons-tegn i den globale uttalelsen som ble utgitt den 10. Rajab 1441 H. (05.03.2020), så la dem få kontroll over det de kaller for koronavirus hvis de er sannferdige!. Og (vil si at) hvis koronavirus nå virkelig har kommet til Jemen etter at Gud holdt det vekk fra dem i flere måneder, for kanskje de vil være takknemlige. Det sverger jeg og atter sverger igjen, at på ingen måte og aldri vil noen klare å ha kontroll over det de kaller for koronavirus i hele verden så lenge de viser arroganse mot Gud's talsmann og Hans etterfølge Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani. Da må alle få vite at pinen som de kaller for koronavirus er av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil trygle (i underdanige og ydmyke) til deres Herre om å fjerne vekk fra dem Hans pine med Sin barmhjertighet, så å følge den sanne talsmann fra deres Herre og med fult underkastelse/overgivelse, etter at de fikk vite at Imam Al-Mahdi Nasser Muhammed Al-Yamani er sannelig Gud's etterfølger over verdenen. For ellers det er ikke noe vits med å løfte vekk Gud's pine fra dem(før de har omvendt til Gud), så de fortsetter mer med sin blinde tyranni/ arrogante, og deretter vil Gud tilintetgjør dem med enda større pine enn det som rammet dem. Så her hør dere og forstå, uttalelsen fra Gud den Allmektig: Kapittel 23(Al-Mu’minûn), vers 75-77 {Og hvis Vi skulle vise dem Barmhjertighet, og fjerner den smerten de lider av, ville de bli enda mer oppsetsige og fortsetter i sine blinde tyranni (arroganse)(75) Og i sannhet, vi tok dem fatt med pinen, men fortsatt ble de ikke ydmyket overfor Herren sin, og ei heller tryglet de (bønnfalle, underdanig til Herren sin) (76) Helt til, når Vi åpner en port med intens pine over dem, da de vil være fortvilt i det (lamslått i sorg og håpløshet) (77).} sannferdig Allah den store{ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ } صدق الله العظيم [ المؤمنون ].

Da det er viktig at alle beslutningstakere i alle menneskelige land har fått vite om den globale utfordrings uttalelse, som vi har skrevet det ved dato 10. Rajab 1441 H. (05.03.2020) med tittelen ˮ Koronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre).ˮwww.mahdialumma.com/showthread.php?p=324226#post324226 (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226#post324226)
Dermed skal de se på de sanne utfordringspunktene i den gamle uttalelsen ved dato den 10. Rajab 1441 H. De utfordringspunktene som er nevnt i den gamle uttalelsen skal vi oppsummere dem som følgende

1Det er en global pine fra Gud og ikke bare en global pandemi

2Alle menneskelige leger/forskere, på ingen måte og aldri, vil de klare å ha kontroll over det (koronavirus pandemi), så hvordan de vil klare å kontrollere Gud's pine, Ære være Ham?ˮ

3Alle menneskelige leger/ forskere, både de muslimske og vantro, på ingen måte og aldri vil de klare å finne bahandlign og heller vaksine, selv om alle dem skulle samarbeide og støtter hverandre

4Alle menneskelige leger/ forskere, både de muslimske og vantro, på ingen måte og aldri vil de klare å finne behandling og heller vaksine, selv om alle dem skulle samarbeide og støtter hverandre

5At de kommer til å se utspekulert evne (snedig, intelligent), fra det de kaller for koronavirus, som de ikke kunne forvente seg


Og da vi skrev den uttalelsen og nevnte de utfordringspunktene, som ble utgitt ved dato 10. Rajab, og det de kalte for koronavirus ennå var invadert mest i Kina og Iran enn de andre land, i mens resten av hele verden var de rystet sterkt som en jordskjelv (dvs. ble skremt og forvirret) selv før koronavirus hadde kommet til dem og invadert deres land. Og spørsmålet som stiller seg her: har i sannhet Gud ratifiserte sin etterfølgen med de sanne utfordringspunktene i virkeligheten? Og dette er for at alle beslutningstakerne i det menneskelige verden og deres folk skal vite at vi virkelig er sannferdige, og at Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani i sannhet vet fra Gud hva de alle mennesker ikke vet om, fordi Gud har gitt ham bokens kunnskap, den store Koranen. Og dere verdenssamfunn, jeg er ikke en gal person som forteller og kunngjør om de utfordringspunktene til dere av meg selv, og før dere fikk opplevd det og ble hjelpeløse, Langt..langt ifra... (lang fra hva dere tror/ tenker). Jeg sverger ved Herrens makt over himlene og jord, at jeg vet om det(viruset) i fra Gud's bok, den Hellige Koranen. Og jeg navngir viruset likens som det dere kaller for koronavirus, er bare for at det kan ord søkes i det globale internett


Og vil forkynne hele verden med enda mer kommende tegns pine fra atmosfære/luften, på land og hav, i tillegg til hva mer de vil få av koronavirus pinen, inntil de underkaster seg til Gud's utvalget etterfølgen Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani og med fult overgivelse. Så, har hatt vi annen betingelse enn at alle de muslimske lærde i verdenen og alle de som har uenighet i religionen av alle mennesker, at de skulle godta Gud's dom og beslutning mellom dem i alt de disputere/ uenige om i deres religion? og da vil bare plikter seg Gud's etterfølgen Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani å utarbeide til dem, hva er Gud's dom på det de disputerer i og forespørsel, fra Gud's entydige bok, den hellige Koranen? Da de viste sin arroganse mot Gud's etterfølgen, og Herren sin hellige bok, Koranen, som både nektet å følge Hans bok og heller etterlot det som strider i mot den. Og jeg hadde begynt å kalle dem og hele verdenen for femten år siden, men de vendte seg bort og viste sin arroganse mot Gud's etterfølgen, inntil Gud vredt for sin bok. Og de vil aldri finne til seg fra Gud's pine en utvei, bortsett fra omvendelse og å vende seg til Gud i anger, for å lede deres hjerter til å følge den sanne talsmann fra deres Herre, Gud's etterfølgen på jorda og hans tjener, Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani, og med fult underkaster/overgivelse. Og freden være med budbringerne, og lovet være Gud, all verdens Herre
Gud's etterfølger og Hans tjener, Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yamani
----------------------------------for påminnelse:
Koronavirus av de laveste pine før den største pine da kanskje de vil vende tilbake (til sin Herre)

10Rajab 1441 H. tilsvarende dato 05.03.2020
Kl. 12:51 natt (I følge den offisielle kalenderen til morens-byene (Mekka))

www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324206#post324206

329915